מס רווח הון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מס רווח הון הוא מס המוטל על רווח הון, שהוא גידול בהון הנוצר בעת מכירתו של נכס, כלומר ההפרש שבין התמורה שהתקבלה בעד הנכס ובין מחיר רכישתו. המס נגבה בעקבות מכירת הנכס. מס רווחי הון מקובל במדינות רבות כולל ישראל.

ישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

מס רווחי הון בישראל מוטל המס במסגרת חלק ה' של פקודת מס הכנסה. המס מוטל על מימוש נכסים כגון פיקדון בבנק, ניירות ערך, חברה, מוניטין ועוד (המס המוטל על רווח הון במכירת נדל"ן בישראל קרוי מס שבח מקרקעין).

נכון לתחילת שנת 2014, המיסוי על רוב רווחי ההון עומד על 25%, אך סעיף 91 (3) (א) בפרק ח' בפקודת מס ההכנסה מסייג מספר רווחי הון אשר ממוסים ב-15% בלבד:

(3) (א) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), רווח הון במכירת איגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, שאינם צמודים למדד, יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 15%, או של 20% לענין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי;

לפי סעיף זה קיימת הקלה זו במיסוי רווחים ממלווה קצר מועד (מק"מ) ואיגרות חוב לא צמודות.

שיטות לחישוב מס רווח הון[עריכת קוד מקור | עריכה]

בישראל קיימות שתי שיטות לחישוב גובה המס:

  • חישוב לפי רווח נומינלי
בשיטה זו לא מתחשבים באינפלציה. בוחנים את סכום הכסף שהושקע ואת סכום הכסף שנפדה. גובה המס בחישוב נומינלי במדינת ישראל, באוקטובר 2012, הוא 15%. לדוגמה: אדם השקיע 10,000 ש"ח בפיקדון שקלי וקיבל 10,100 ש"ח. על הרווח של 100 ש"ח הוא משלם 15% במקור ולכן הוא מקבל רק 10,085 ש"ח.
  • חישוב לפי רווח ריאלי
בשיטה זו מתחשבים באינפלציה ומחשבים את הרווח הריאלי בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן. גובה מס רווחי הון בשיטת החישוב הריאלי במדינת ישראל, באוקטובר 2012, הוא בדרך כלל בשיעור של 25% מהרווח הריאלי ליחיד ובשיעור של מס חברות לחברה.

בחלק מהמקרים ניתן לקזז הפסדי הון מרווחי הון, ולהקטין את חבות המס. כך למשל אדם שמכר שתי מניות, כשעל האחת הרוויח ועל השנייה הפסיד, רשאי לקזז את ההפסדים מהרווחים קודם לחישוב המס. החל ב-1 בינואר 2012, מקזזים מנכי המס (הברוקרים חברי הבורסה) הפסדי הון מול רווחי הון אשר מתקבלים באותה שנת מס באופן הממזער את חבות המס של המשקיע באותה שנת מס‏[1]. במידה ונותרים הפסדים גם מעבר לאותה שנת מס, על הנישום להגיש דו"ח למס הכנסה לקבלת החזרים.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ רוה"ח אייל רובין ומיטל יואלי, לחסוך על הדוח: כיצד לקבל החזר מס על הפסדי הון?, גלובס, ה-9 בינואר 2012