בולי מדינת ישראל - שנת 1965

From ויקיפדיה
Jump to navigation Jump to search
בול המוביל הארצי

בשנת 1965 הנפיק השירות הבולאי של מדינת ישראל 25 בולי דואר חדשים בעלות כוללת של 8.40 ל"י.

רקע[edit source | edit]

שיטת הדפוס[edit source | edit]

בשנת 1965 הודפסו שבע סדרות בשיטת "שקע", ושלוש סדרות הודפסו בשיטת פוטוליטו[1].

המעצבים[edit source | edit]

מרבית הבולים של שנת 1965 הוכנו בידי בכירי המעצבים בישראל, אשר עיצבו בולים גם בשנים קודמות. צילה מנוסי עיצבה בול בפעם הראשונה בנפרד מחווה אורנן, שותפתה בעיצוב בולים בשנים הקודמות. נלו וולפנסון, סטודנט בבית הספר "בצלאל", עיצב בשנה זו את בול "יריד הספרים הבין-לאומי".

שם המעצב מספר סדרות מספר הבולים
מקסים וגבריאל שמיר 3 10
צבי נרקיס 2 3
אשר קלדרון 1 6
"רולי": גרד רוטשילד ו-זאב ליפמן 1 3
יעקב צים 1 1
צילה מנוסי 1 1
נלו וולפנסון 1 1

בולים מן המניין[edit source | edit]

בשנת 1965 החל דואר ישראל בהנפקת סדרה חדשה של בולים מן המניין בעיצוב חדש.

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי מקסים וגבריאל שמיר[2].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[2][3].

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.15 ל"י 137 24.03.1965 31.12.1969 50 10 שקע מסרק 14x13
0.20 ל"י 138 24.03.1965 31.12.1970 50 10 שקע מסרק 14x13
0.25 ל"י 139 24.03.1965 31.12.1969 50 10 שקע מסרק 14x13
0.35 ל"י 140 24.03.1965 10.07.1972 50 10 שקע מסרק 14x13
1.00 ל"י 144 15.12.1965 07.04.1978 15 5 שקע מסרק 13.5x14

הבולים האלו הודפסו במועדים הבאים (לפני תאריך ההנפקה)[4]:

ערך נקוב 0.15 ל"י 0.20 ל"י 0.25 ל"י 0.35 ל"י 1.00 ל"י
תאריך הדפסה 21.02.65 23.02.65 17.02.65 18.02.65 22.10.65

בנוסף, חידש הדואר את מלאי הבולים מסדרה זו שאזלו בבתי הדואר, והדפיס מהם במהלך שנת 1965 כמות נוספת לאחר מועד ההנפקה המקורי[4]:

ערך נקוב 0.35 ל"י
תאריך הדפסה 28.12.65

המשך השימוש בבולי סדרת מזלות[edit source | edit]

במקביל, המשיך הדואר להשתמש בבולי סדרת מזלות שהונפקו לראשונה בשנת 1961, תוך שהוא מדפיס מחדש בולים שאזלו מן המלאי[5].

ערך נקוב 0.01 ל"י 0.02 ל"י 0.03 ל"י 0.05 ל"י 0.06 ל"י 0.08 ל"י 0.10 ל"י 0.12 ל"י 0.20 ל"י 0.30 ל"י 0.50 ל"י
תאריך הדפסה 31.03.65 07.01.65
23.06.65
08.07.65 21.01.65
31.03.65
03.01.65
08.04.65
04.10.65
21.03.65
01.09.65
12.12.65
29.03.65 16.03.65
18.06.65
10.10.65
17.12.65
05.01.65 19.01.65
28.06.65
12.04.65

בולי דואר אוויר[edit source | edit]

בשנת 1965 לא הונפקו בישראל בולי דואר אוויר בעיצוב חדש, והדואר המשיך להשתמש בבולים מסדרת ציפורי ישראל שהונפקו לראשונה בשנת 1963.

כמקובל, חידש הדואר את מלאי הבולים מסדרה זו שאזלו בבתי הדואר, והדפיס מהם כמות נוספת במהלך שנת 1965[6]:

ערך נקוב 0.05 ל"י 0.20 ל"י 0.28 ל"י
תאריך הדפסה 25.01.65 23.02.65 08.03.65

בולי זיכרון קבועים[edit source | edit]

יום העצמאות[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי צבי נרקיס[7].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[7]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.37 ל"י 146 27.04.1965 15.10.1965 1,297,000 15 5 שקע מסרק 13x14

מועדים לשמחה[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי אשר קלדרון[8].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[8]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.06 ל"י 152 07.09.1965 14.02.1966 1,096,000 20 10 שקע מסרק 14x13
0.08 ל"י 153 07.09.1965 14.02.1966 10,961,000 20 10 שקע מסרק 14x13
0.12 ל"י 154 07.09.1965 14.02.1966 1,383,000 20 10 שקע מסרק 14x13
0.25 ל"י 155 07.09.1965 14.02.1966 1,175,000 20 10 שקע מסרק 14x13
0.35 ל"י 156 07.09.1965 14.02.1966 1,069,000 20 10 שקע מסרק 14x13
0.70 ל"י 157 07.09.1965 14.02.1966 1,094,000 20 10 שקע מסרק 14x13

בולי זיכרון[edit source | edit]

מצדה[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי "רולי": גרד רוטשילד ו-זאב ליפמן[9].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים[9]:

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 126 03.02.1965 06.08.1965 1,043,000 15 5 שקע מסרק 14x13
0.36 ל"י 127 03.02.1965 06.08.1965 834,000 15 5 שקע מסרק 14x13
1.00 ל"י 128 03.02.1965 06.08.1965 739,000 15 5 שקע מסרק 13x14

מפעלי ים המלח[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי צבי נרקיס[8].

תרשים המנוף שבמרכז כל אחד משני הבולים יוצר תמונה משותפת הקושרת בין בולי הסדרה.

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[8]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.12 ל"י 150 21.07.1965 14.02.1966 1,180,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
0.50 ל"י 151 21.07.1965 14.02.1966 787,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

פרפרי ישראל[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי מקסים וגבריאל שמיר[10].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[10]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.02 ל"י 158 15.12.1965 15.07.1966 2,272,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
0.06 ל"י 159 15.12.1965 15.07.1966 1,442,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
0.08 ל"י 160 15.12.1965 15.07.1966 1,630,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14
0.12 ל"י 161 15.12.1965 15.07.1966 1,778,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

בולי יובלות[edit source | edit]

שחרור מחנות הריכוז[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי יעקב צים[7].

יעקב צים, בעצמו ניצול שואה, שילב בשובל הבול, בספרות זעירות, את המספר שחקקו הנאצים בזרועו (176895).

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[7]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.25 ל"י 147 27.04.1965 15.10.1965 1,155,000 15 5 שקע מסרק 13x14

מאה שנה לאיגוד בזק[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי צילה מנוסי[11].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[11]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.70 ל"י 149 21.07.1965 14.02.1966 1,192,000 15 5 שקע מסרק 14x13

בולי אירוע[edit source | edit]

יריד הספרים הבין-לאומי[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבולים עוצבו בידי נלו וולפנסון[9].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[9]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.70 ל"י 129 24.03.1965 10.09.1965 1,209,000 15 5 שקע מסרק 14x13

שנת שיתוף פעולה בין-לאומי[edit source | edit]

פרטי העיצוב

הבול עוצב בידי מקסים וגבריאל שמיר[11].

פרטי ההנפקה

להלן ריכוז המידע על הנפקת הבולים:[11]

ערך
נקוב
מספר
גלופה
יום
ההופעה
יום
הפסקת המכירה
מספר
פריטים שנמכרו
בולים
בגיליון
שבלים
בגיליון
שיטת
הדפסה
שיטת
הפרדה
0.36 ל"י 148 21.07.1965 14.02.1966 945,000 15 5 פוטוליטו מסרק 14

לקריאה נוספת[edit source | edit]

קישורים חיצוניים[edit source | edit]

הערות שוליים[edit source | edit]

 1. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 94-87.
 2. ^ 2.0 2.1 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 88.
 3. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 89.
 4. ^ 4.0 4.1 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 643.
 5. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 642.
 6. ^ בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 652.
 7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 91.
 8. ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 93.
 9. ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 87.
 10. ^ 10.0 10.1 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 94.
 11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 בולי ישראל - קטלוג מספר 14, השירות הבולאי, 2008, עמ' 92.