לדלג לתוכן

ברכת אלוהי נשמה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ברכת אלוהי נשמה

אֱלֹהַי, נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ בִּי טְהוֹרָה.
אַתָּה בְרָאתָהּ,
אַתָּה יְצַרְתָּהּ,
אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי,
וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי,
וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי,
וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא.
כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְּקִרְבִּי
מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי,
רִבּוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים אֲדוֹן כָּל הַנְּשָׁמוֹת.
בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַמַּחֲזִיר נְשָׁמוֹת לִפְגָרִים מֵתִים.

ברכת אלוהי נשמה היא אחת מברכות השחר הנאמרות בכל יום קודם תפילת שחרית. אף ברכה זו היא מתקנת חז"ל כשאר ברכות השחר, ונזכרה כבר בתלמוד בבלי.

יש שכתבו שהטעם שברכה זו אינה פותחת בברוך היא מפני שהיא ברכת הודאה, אך יש מהראשונים שכתבו שהטעם הוא מאחר שברכה זו סמוכה לברכת אשר יצר.[1]

ברכה זו זכתה ללחנים רבים.

ברכה זו נזכרה בתלמוד בבלי:

כי מתער אומר: 'אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות; ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים'

תוכן הברכה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

במהות הברכה כתב בהגהות הגאון מווילנא, שברכת אלוהי נשמה היא מקבילתה של ברכת 'אשר יצר' ואף נתקנה כברכה הסמוכה לחברתה[דרוש מקור][מפני ש...], כאשר אשר יצר נתקנה על גוף האדם, וברכת אלוהי נשמה נתקנה על הנשמה. אולם בסידורי אשכנז המזרחי הקדומים, ברכות התורה נאמרות בין אשר יצר לאלוהי נשמה.[2]

מדיני הברכה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

אמירתה לאחר שהתפלל תפילת העמידה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש שכתבו שאם לא בירך ברכת 'אלהי נשמה' עד אחר שהתפלל שמונה עשרה שוב אינו יכול לברך אותה לאחר התפלה שכיון שכבר אמר 'ברכת מחיה המתים', הרי יצא ידי חובתו בברכה זו, מאחר שנזכר בה עניין דומה למחזיר נשמות.[3]

לעומת זאת, בשערי תשובה כתב שברכת מחיה המתים עניינה על תחיית המתים שתהיה לעתיד, אך ברכת נשמה נתקנה על החזרת הנשמה בבוקר, ולכן לדעתו אם בעת שאמר ברכת מחיה מתים היה בדעתו לברך אלקי נשמה אחר התפלה רשאי לברך.

לדעת הערוך השולחן מאחר שהודה על הדבר הגדול של תחיית המתים לעתיד לבוא, שוב אינו יכול לברך על הדבר הקטן של החזרת הנשמה בבוקר, (בכלל מאתיים מנה).

אמירתה במי שלא ישן בלילה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הראשונים נחלקו אם ברכות השחר, וביניהם ברכת אלוקי נשמה, ניתקנו על ההנאה שהאדם נהנה מהבריאה, ולכן באופן שלא נהנה, אינו יכול לברכם, או שניתקנו על כך שהקב"ה ברא צורכי העולם, ולכן צריך לברך אפילו באופן שהוא עצמו לא נהנה, או שחלק מן הברכות ניתקנו על ההנאה שאדם נהנה מהבריאה וחלק מהברכות ניתקנו על כך שהקב"ה ברא צורכי העולם. אי לזאת, מי שהיה ניעור כל הלילה, אינו נהנה על החזרת נשמתו לאחר השינה, ויש מחלוקת ראשונים ופוסקים אם יכול לברך, ולכן פסקו שיש לשמוע מאדם אחר ולכוון לצאת ידי חובה בשמיעתו. וכאשר אין שם מי שעומד לברכן שאפשר לצאת על ידו ידי חובה - לדעת רוב הפוסקים, יברך אותן בעצמו, וכך נוהגים כל הספרדים וחלק מהאשכנזים. ויש שנוהגים להחמיר מספק לאומרן בלא שם ומלכות. [4]

אמירתה לאחר שינה ביום

[עריכת קוד מקור | עריכה]

שינה ביום - יש שכתבו שאף מי שיישן שנת קבע ביום חייב לברך ברכה זו,[5] ולהלכה נפסק שלא יברך.[6]

נוסחאות הברכה

[עריכת קוד מקור | עריכה]

בברכה זו רבו הנוסחאות, לדוגמה, יש שכתבו לומר "טהורה היא",[7] ויש שכתבו שיש לומר "אתה יצרתה בי", וכן יש שגרסו "שהנשמה תלויה בקרבי" (דעת הרמב"ם).

ברכה זו זכתה ללחנים וביצועים רבים, מהם:

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 1. ^ ראו שו"ת הרא"ש כלל ד, א, ובמשנה ברורה, סימן ו', סעיף קטן י"ב.
 2. ^ עיין לדוגמה סידור פראג רע"ט. הרשומה בקטלוג הספרייה הלאומית, עם סריקה.
 3. ^ פרי חדש סימן נח, הובא בשערי תשובה ובמשנה ברורה.
 4. ^ מי שהיה ער כל הלילה באתר פניני הלכה
 5. ^ ראה בבית יוסף על ארבעה טורים, אורח חיים, סימן רל"א
 6. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רל"א, סעיף א'
 7. ^ נוסח האר"י, סידור אדמו"ר הזקן.
 8. ^ אלוקי נשמה, בביצוע מיכאל שטרייכר, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 6:15), 3 בינואר, 2016
 9. ^ נשמה שנתת בי, בביצוע גלעד פוטולסקי, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 7:22)
 10. ^ אלוקי נשמה, בביצוע גרשי אורי, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 4:34)
 11. ^ אלוקי, בביצוע אברהם פריד, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 5:17)
 12. ^ אלוקי נשמה, בביצוע אברימי רוט, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 6:09)
 13. ^ אלוקי נשמה, בביצוע נתנאל מנת, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 8:23), 28 בספטמבר, 2017
 14. ^ אלוקי, בביצוע נמואל הרוש, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 5:04), 22 בינואר, 2017
 15. ^ אלוקי - בהופעה, בביצוע שולי רנד, סרטון בערוץ "שולי רנד", באתר יוטיוב (אורך: 5:28)
 16. ^ אלוקי נשמה, בביצוע דודו פישר, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 5:37)
 17. ^ אלוקי, בביצוע מונה רוזנבלום, אברהם חיים גרין, שלמה זלמן הורביץ ומקהלת שירה, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 10:02), 3 בינואר 2016
 18. ^ שהנשמה בקרבי, בביצוע יואלי וייס ומקהלת שירה, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 5:30), 18 בפברואר 2019
 19. ^ נשמה טהורה, בביצוע יוסלה רוזנבלט, סרטון בערוץ "Hataklit Music | התקליט", באתר יוטיוב (אורך: 1:11)
 20. ^ אלוקי נשמה, בביצוע יצחק מאיר, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 3:41)
 21. ^ הנשמה בקרבי, בביצוע מוטי שטיינמץ, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 4:56), 26 בפברואר 2017
 22. ^ א אידישע נשמה, בביצוע חיים מרדכי עקשטיין, סרטון באתר יוטיוב (אורך: 4:57), 19 ביולי 2021
 23. ^ נשמה, בביצוע שמחה פרידמן, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 4:17), 14 במרץ 2018
 24. ^ גיבור כארי, בביצוע מנדי וייס, סענדי שטיינר, וידאו קליפ של השיר באתר יוטיוב (אורך: 5:10)