גרף של רעי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

גרף של רעי הוא מונח תלמודי המתאר כלי מאוס, בדומה לסיר לילה, בתלמוד ובהלכה הוזכר בהקשר להלכות שונות כמו אמירת דברי תורה בחדר שבו נמצא הכלי, וטלטולו בשבת.

הלכות שבת (מוקצה)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בהלכות מוקצה, התירו חז"ל לטלטל בשבת, אפילו בידו, דבר מוקצה מאוס כאשר הוא מונח במקום שבני אדם מצויים שם, וגורם אי נעימות. מקור הדין הוא בתלמוד תלמוד בבלי, מסכת ביצה, דף ל"ו, עמוד א': "אמר שמואל גרף של רעי ועביט של מימי רגלים מותר להוציאן לאשפה".

לדעת הערוך השולחן[1] טעם ההיתר לטלטל גרף של רעי הוא משום כבוד הבריות. מסיבה זו, לדעתו, אם אפשר לטלטל את הדברים המאוסים על ידי גוי או קטן יש לעשות זאת.

פרטי הדין[עריכת קוד מקור | עריכה]

גרף של רעי לכתחילה[עריכת קוד מקור | עריכה]

אף שהותר לטלטל גרף של רעי, מכל מקום לא הותר לכתחילה לגרום לעשיית דבר מאוס על מנת שיהיה מותר לטלטלו אחר כך מחמת כן. אמנם אם עבר ועשה גרף של רעי (בדיעבד), מותר לו לטלטלו ככל גרף של רעי.

כשאפשר בהיתר[עריכת קוד מקור | עריכה]

יש מי[2] שכתב שאם אפשר לטלטל את הגרף על ידי גוי או באופן המותר כגון על ידי טלטול מן הצד לא הותר לטלטלו בהיתר של 'גרף של רעי', אך לדעת אחרונים אחרים יכול תמיד לטלטל משום גרף של רעי.[3]

טאטוא הבית בשבת[עריכת קוד מקור | עריכה]

בעיר שבה הבתים מרוצפים, מותר לטאטא את הבית[4] וכן נהגו העולם לטאטא את הבית. החזון איש מציג שאלה מעניינת: כיצד ניתן לטאטא את אבק עפר הבית, והלא האבק הוא מוקצה מחמת גופו? החזון איש מנסה ליישב את התמיהה בשני אופנים, האחד - שהאבק נחשב כגרף של רעי, שהתירו להוציא מהבית דבר מאוס למרות שהוא מוקצה מחמת גופו. השני - שהעפר והמוקצה על הארץ בטלים כמו שהפסולת בטלה בתוך האוכל כאשר הוא מרובה על הפסולת, כלומר: אין לאבק חשיבות עצמית, הוא טפל ונספח לארץ, ולכן אין טלטולו נחשב לטלטול מוקצה[5].

קריאת שמע ודברים שבקדושה בסביבתו[עריכת קוד מקור | עריכה]

גרף של רעי יש להרחיק ממנו כשם שמרחיקים מצואה לשם אמירת דברים שבקדושה. יוצא מהכלל הוא גרף העשוי ממתכות או מזכוכית, שאם הוא נקי אין צורך להרחיק ממנו.[6].

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ ערוך השולחן אורח חיים סימן שח סעיף ס.
  2. ^ אגרות משה חלק ה כא ט, וכ"כ בערוך השולחן אורח חיים סימן שח ס
  3. ^ תהילה לדוד שח מ
  4. ^ ואין חשש שישווה גומות בעפר הבית, ויעבור על איסור מלאכת בונה.
  5. ^ הלכות שבת סימן מ' סעיף כ"א.
  6. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן פ"ז, סעיף א'.