האגף לממשל וחברה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אגף ממשל וחברה (לשעבר: האגף לתכנון מדיניות) פועל במשרד ראש הממשלה החל משנת 2006 כחלק מהמטה הכלכלי-חברתי הכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה. האגף מהווה כלי לביצוע עבודות מטה לאומיות בתחומי מדיניות חברתית ולהובלת רפורמות ממשליות, על-פי הנחיות מנכ"ל המשרד ובהתאם למדיניות ראש הממשלה.

אודות האגף[עריכת קוד מקור | עריכה]

ראשיתו של האגף לתכנון מדיניות כאגף חברה ותשתיות במועצה לביטחון לאומי, וביוני 2006 הוכפף האגף למנכ"ל משרד ראש הממשלה. בראשיתו עסק האגף בפיתוח ובהטעמת תרבות תכנון ובקרה בעבודת הממשלה וכן בגיבוש מדיניות הנוגעת לקבוצות חברתיות שונות. בשנת 2012, בעקבות דו"ח הוועדה לבחינת מטה ראש הממשלה ("דו"ח קוצ'יק"), שונה שם האגף ל"ממשל וחברה" כחלק מהקמת המטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה. במסגרת שינוי זה, הורחבו תחומי פעילותו של האגף כך שיכללו הובלה וקידום של רפורמות לשיפור עבודת הממשלה, חיזוק הממשק שבין האזרח לבין הממשלה והובלת פעילות משרד ראש הממשלה בתחומים חברתיים.

החל מהקמת האגף בשנת 2006 עמד בראשו אהוד פראוור, שכיהן בתפקיד עד לשנת 2018. החל מחודש מרץ 2018 מכהן בתפקיד זה אורן כהן.

עבודת האגף[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתחום ממשל, פועל האגף לשיפור ולייעול תהליכי עבודת הממשלה. בתחום זה מוביל האגף מספר מהלכים מרכזיים:

 • הובלה של תפיסת התכנון, היישום וההערכה הממשלתית באמצעות הטמעת מתודולוגיה אחידה (כפי שבאה לידי ביטוי במדריך התכנון הממשלתי), פרסום תוכניות העבודה הממשלתיות והמעקב אחר ביצוען.
 • הקמת מנגנון למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה ופרסום דו"ח שנתי לציבור.
 • קידום התוכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות של מדינת ישראל - התוכנית כוללת רשימה של פרויקטי תשתית, שעלותם 100 מיליון ש”ח ויותר ושהקמתם צפויה להתחיל בין השנים 2017-2021.
 • קידום הליך סקירת הוצאות בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, לבחינת היעילות והאפקטיביות של התחייבויות תקציביות קודמות של הממשלה.
 • ריכוז עבודת הצוות לשיפור עבודת המטה ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה ("ועדת המשילות").
 • סיוע בקידום הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.
 • ריכוז הפעילות בנושאי ממשל מול ארגון ה-OECD באמצעות חברות קבועה בוועדת הממשל הציבורי של הארגון (The Public Governance Committee).

בתחום טיוב הרגולציה, מוביל האגף את המהלך הממשלתי להפחתת הנטל הרגולטורי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2118 מיום 22.10.2014:

 • הפחתת נטל רגולטורי קיים באמצעות תוכניות חומש משרדיות המתוות את מסגרת העבודה של כל משרד לשנים 2015-2019. בהתאם לתוכנית החומש, בכל שנה המשרד בוחן שורה של תחומים מתוך הרגולציה הקיימת במטרה להפחית את הנטל הרגולטורי בכל אחד מן התחומים.
 • הערכת השפעות של רגולציה חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה משנית, באמצעות הליך "הערכת השפעות רגולציה" (RIA- Regulatory Impact Assessment), מתודולוגיה המקובלת במדינות ה-OECD.
 • קידום רפורמה במנגנון רישוי עסקים, באמצעות מעבר להסתמכות על תצהיר בקרב עסקים בעלי סיכון נמוך, כתחליף להגשת בקשה לרישיון והמתנה למענה מהרשות המוסמכת.
 • ריכוז ועדת השרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה, המכריעה במחלוקות רגולטוריות בין-משרדיות.

בתחום חברה, עוסק האגף בקידום נושאים חברתיים המגיעים לשולחנו של ראש הממשלה ומוביל עבודות מטה בשורה של נושאים לאומיים. כמו כן, עוסק האגף בגיבוש ובהפעלת מדיניות לחיזוק שיתופי פעולה בין-מגזריים ולקידום שיתוף הציבור בעבודת הממשלה. בין המהלכים המרכזיים שמוביל האגף בתחומים אלו:

 • הובלת התוכנית הממשלתית לקידום השילוב המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, ומעקב רציף אחר יישומה במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות.
 • שיפור אופן האספקה של שירותים חברתיים הניתנים במיקור חוץ, באמצעות הכשרת מובילי הרכש במשרדים החברתיים, הקמת חממה למכרזים פורצי דרך, שיפור מדידת התוצאות בשירותים החברתיים ועוד.
 • הפעלת שולחן עגול בין-מגזרי בו חברים נציגי הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי, המקדם סוגיות חברתיות בין-מגזריות דוגמת חיזוק החוסן החברתי בחירום או היערכות להזדקנות האוכלוסייה.
 • פיתוח תפיסה וכלים לשיתוף הציבור בעבודת הממשלה.
 • ריכוז הצוות הבין-משרדי לשיפור המענים לניצולי שואה.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]