הגנה מודרנית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הגנה מודרנית
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
מהלכים 1. ה4 ז6
ECO A06, B06
פתיחת אב משחק חצי פתוח
שם נרדף הגנת רובטס

ההגנה המודרנית (ידועה גם כהגנת רובטס) היא פתיחת שחמט שבה השחור מאפשר ללבן לכבוש את המרכז עם הרגלים: ה4 ו-ד4 ואז מתחיל לתקוף ולערער את המרכז מבלי לנסות לכבוש אותו בעצמו. אנציקלופדיית פתיחות שחמט (ECO) מסמנת פתיחה זו בקודים A40 ו-B06. במהלך השנים השתמשו בפתיחה זו בעיקר רבי אמן בריטים כמו נייג'ל דייוויס וקולין מקנאב. אחד המשחקים המפורסמים ביותר שבו נעשה שימוש בהגנה המודרנית הוא לובומיר קבלק נגד דאנקן סאטלס במסגרת אולימפיאדת השחמט 1974 אשר נערכה בעיר ניס שבצרפת.[1]

וריאציות עיקריות[עריכת קוד מקור | עריכה]

המהלך האופייני להגנה מודרנית הוא:

 1. ה4 ז6
 2. ד4 ר-ז7

כאשר 2 האפשרויות המרכזיות של מהלך זה הן:

אפשרות 1 אפשרות 2
8 צריח שחור פרש שחור Chess l44.png מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן רץ שחור Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png פרש שחור רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png רץ לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png Chess d44.png מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
 1. ה4 ז6
 2. ד4 ר-ז7
 3. פ-ג3 ד6
 4. ו4 ג6
 5. פ-ו3 ר-ז4
 1. ה4 ז6
 2. ד4 ר-ז7
 3. ג4 ד6
 4. פ-ג3 פ-ג6
 5. ר-ה3 ה5
 6. ד5 פ-ה7

עבור אפשרות 2 - אם הלבן ממשיך עם 7. ז4, השחור יכול להגיב עם:

 • 7. .. ו5
 • 8. ז:ו5 ז:ו5
 • 9. מה-ח5+ פ-ז6
 • 10. ה:ו5 מה-ח4
 • 11. מה:ח4 פ:ח4
 • 12.פ-ב5 מ-ד8

וריאציות משניות[עריכת קוד מקור | עריכה]

וריאציות אלו עוסקות במקרים בהם המהלך השני של הלבן איננו 2. ד4:

2. פ-ו3[עריכת קוד מקור | עריכה]

תגובות השחור הן:

2. .. ג5 (מעבר להגנה סיציליאנית)

3. .. ר-ז7

2. ג4[עריכת קוד מקור | עריכה]

תגובת השחור היא:

2. .. ר-ז7

2. פ-ג3[עריכת קוד מקור | עריכה]

תגובות השחור הן:

2. .. ג5 (מעבר להגנה סיציליאנית)

3. .. ר-ז7

הצעת פישר: 3. ח4!?[עריכת קוד מקור | עריכה]

בובי פישר הציע את המהלך 3. ח4!? כניסיון לא שגרתי נגד 1. .. ז6 2. ד4 ר-ז7, כחלק מניתוח משחקו נגד פאל בנקו[2] (בפועל במשחק עצמו, פישר שיחק 3. פ-ג3). הרעיון הוא לפתוח את צד המלך השחור על ידי ח4 או ח5 מלווה ב-ח:ז6 (...ז:ח5 יחליש מאוד את הכיסוי על המלך השחור).

תגובות לבן לא שגרתיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור רץ שחור Chess l44.png צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש שחור
4 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן פרש לבן רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
הגנה נורווגית
8 צריח שחור Chess d44.png רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png Chess l44.png צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור פרש שחור פרש שחור רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png פרש לבן Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה Chess d44.png צריח לבן מלך לבן Chess l44.png
א ב ג ד ה ו ז ח
הגנת ההיפופוטם
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רץ לבן Chess d44.png רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png מלכה לבנה Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png פרש לבן רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן Chess l44.png מלך לבן Chess l44.png Chess d44.png צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
ישבן הקוף

הגמישות והקשיחות של ההגנה המודרנית יכולה לעורר כמה תגובות אגרסיביות מאוד על ידי הלבן, אחת מהן היא ההתקפה בעלת השם הגס, ישבן הקוף. הרצף האופייני להתקפה זו הוא:

 1. ה4 ז6
 2. ר-ג4 ר-ז7
 3. מה-ו3 ה6
 4. ד4 ר:ד4
 5. פ-ה2 ר-ז7
 6. פ-ג3

(גרסה מעודנת יותר היא ישבן הקוף הנדחה, שבו הלבן משחק את המהלכים ר-ג4 ו- מה-ו3 רק לאחר פיתוח פרש המלכה).

תגובות לא שגרתיות נוספות יכולות להגיע לאחר 1. ה4 ז6. אחת מהן היא הגנת ההיפופוטם אשר מאופיינת במהלכים הבאים:

 1. ה4 ז6
 2. ר-ג4 ר-ז7
 3. ד4 ד6
 4. פ-ו3 פ-ד7
 5. פ-ג3 ה6
 6. 0-0 פ-ה7

הגנה נוספת היא ההגנה הנורווגית (הידועה גם כהגנת הים הצפוני), אשר מתחילה במהלכים:

 1. ה4 ז6
 2. ד4 פ-ו6
 3. ה5 פ-ח5

אם הלבן ממשיך ב-4. ז4, השחור מסיג את הפרש עם 4. .. פ-ז7. לחלופין, אם הלבן מגיב ב-4. ר-ה2, אזי השחור יכול להסיג את הפרש או להקריב חייל (גמביט) עם 4. .. ד6!?. אם הלבן משחק 3. פ-ג3 במקום 3. ה5, השחור יכול לעבור להגנת פירץ עם 3. .. ד6 או להמשיך בצורה לא אופנתית עם 3. ..ד5!?.

שיטת אברבקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שיטת אברבקה עבור הגנה מודרנית מאופיינת באחת מ-2 האפשרויות הבאות (המסתיימות בתוצאה זהה):

אפשרות 1 אפשרות 2
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
8 צריח שחור פרש שחור רץ שחור מלכה שחורה מלך שחור Chess d44.png פרש שחור צריח שחור
7 רגלי שחור רגלי שחור רגלי שחור Chess l44.png רגלי שחור רגלי שחור רץ שחור רגלי שחור
6 Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי שחור Chess l44.png Chess d44.png רגלי שחור Chess d44.png
5 Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
4 Chess l44.png Chess d44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
3 Chess d44.png Chess l44.png פרש לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
2 רגלי לבן רגלי לבן Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png רגלי לבן רגלי לבן רגלי לבן
1 צריח לבן Chess l44.png רץ לבן מלכה לבנה מלך לבן רץ לבן פרש לבן צריח לבן
א ב ג ד ה ו ז ח
 1. ה4 ז6
 2. ד4 ר-ז7
 3. ג4 ד6
 4. פ-ג3
 1. ד4 ז6
 2. ג4 ר-ז7
 3. פ-ג3 ד6
 4. ה4

מהלכים אפשריים עבור השחור בנקודה זו הם: 4. ..פ-ו6, 4. ..פ-ג6, 4. ..ה5 ו- 4. ..פ-ד7. המהלך 4. ..פ-ו6 מוביל להגנה הודית של המלך, כאשר הלבן יכול לשחק 5. פ-ו3, 5. ו3, 5. ר-ה2, 5. ו4 וכדומה.

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

נייג'ל דייוויס, Starting Out: The Modern, Everyman Chess, 2008, מסת"ב 9781857445664

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ Lubomir Kavalek vs Duncan Suttles - Olympiad Nice (France) (1974)
 2. ^ בובי פישר, 60 המשחקים הבלתי נשכחים שלי, Faber and Faber, 2008, עמ' 268