הוראת שעה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הוראת שעה היא חיקוק שתוקפו הוגבל בזמן מראש. זאת, להבדיל מיתר החוקים והתקנות, שעומדים בתוקף כל עוד לא בוטלו או תוקנו.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

הוראת השעה הראשונה בישראל נקבעה בחוק המעבר (הוראת שעה), התש"ט-1949, שנחקק ב-6 באפריל 1949, ובו נקבע כי סמכויותיו של הנשיא יועברו ליושב ראש הכנסת בעת שהוא שוהה בחו"ל. מילוי מקומו של הנשיא טרם הוסדר אותה שעה, ומאחר שהנשיא עמד לצאת לחו"ל, נוצר צורך בהסדרת הנושא. מאוחר יותר נקבעו ההוראות בדבר מילוי מקומו של נשיא המדינה בחוק רגיל, וכיום הן מעוגנות בחוק יסוד: נשיא המדינה.

בדרך כלל, הליך חקיקתה של הוראת שעה אינו שונה מהליך החקיקה הרגיל: חוק שהוא הוראת שעה נחקק ככל חוק אחר, ותקנות שהן הוראות שעה מותקנות ככל תקנה אחרת. עם זאת, במספר חוקים נקבעו מנגנונים שמאפשרים את הארכתם בדרכים אחרות. בחוק טל ובחוק האזרחות והכניסה לישראל נקבע מנגנון שאפשר את הארכת הוראת השעה בצו באישור מליאת הכנסת. תוקפם של חוקים אלה אכן הוארך בדרך זו, ואולם כשרצתה הממשלה להכניס תיקונים בחוק האזרחות והכניסה לישראל במסגרת הארכת הוראת השעה, היה עליה לעשות זאת בהליך החקיקה הרגיל. מנגנון אחר נקבע בחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), ולפיו השר לביטחון הפנים יכול היה להאריך את תוקפה של הוראת השעה בצו באישור ועדת המדע והטכנולוגיה. מאחר שההליך היה חריג, נקבע כי ניתן להאריך בדרך זו את תוקפה של הוראת השעה רק פעם אחת, ולתקופה שלא תעלה על שנה. הארכת החוק בפעם השנייה הייתה בהליך חקיקה רגיל.

הטעמים לשימוש בהוראת השעה[עריכת קוד מקור | עריכה]

השימוש בהוראות שעה נעשה משלושה טעמים עיקריים:

  • כוונה לתת מענה לסוגיה נקודתית מבלי לשנות את הנורמה הכללית. כך למשל אירע במקרה של חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ו-2005. בסעיף 1 להוראת השעה נקבע כי היא תחול על "הבחירות לראש הרשות שיתקיימו ביום ה' בכסלו התשס"ו (6 בדצמבר 2005)". הבחירות היחידות שהתקיימו באותו היום הן הבחירות החוזרות לראשות עיריית נהריה, שנערכו בהוראת בית המשפט המחוזי. מאחר שהמחוקק לא נתן את דעתו למקרה מסוג זה, נקבעו בהליך חקיקה מהיר הוראות מיוחדות שיסדירו את מימון הבחירות בעיר.
  • קביעת נורמה לתקופת ניסיון שבסיומה ניתן יהיה לבחון את יעילותה והשלכותיה. כך, למשל, נקבע בשנת 2000 בתקנות להגנת חיית הבר איסור על ציד חוגלות וארנבות לתקופה של 3 שנים, בשל הידלדלות אוכלוסייתם של מינים אלה. תוקף התקנות הוארך מספר פעמים, ומשהתברר כי אוכלוסיית החוגלות והארנבות טרם התאוששה, הוחלט בשנת 2006 להפוך את הוראת השעה להוראת קבע.
  • חקיקה בעייתית הנדרשת מאילוצים שונים, בדרך כלל ביטחוניים. הוראות שעה מסוג זה נפוצות יותר מאז המהפכה החוקתית, שבעקבותיה התחזק מעמדן של זכויות האדם בישראל. החוק הבולט ביותר בהקשר זה הוא חוק האזרחות והכניסה לישראל, האוסר על איחוד משפחות של פלסטינים בישראל. בג"ץ אישר את חוקתיותו של החוק, ברוב של 6 מול 5, ואולם השופט אדמונד לוי חתם את פסק הדין במילים "אציע לחברי, כי בכפוף לאמור לעיל, נדחה את העתירות ככל שהן נוגעות לעשייתו בעת הזו של צו מוחלט המורה על בטלותו של חוק האזרחות מחמת היותו בלתי חוקתי. עם זאת, אדגיש כי אם לא ישכילו המשיבים למלא אחר שהתבקשו, ספק בעיני אם יוכל החוק להתמיד ולצלוח את הביקורת השיפוטית גם בעתיד"‏‏‏[1]. מאז ניתן פסק הדין, הוארכה הוראת השעה פעמים נוספות, עד 31 בינואר 2013, ובפסק דין נוסף בעניינו, שוב אושרה חוקתיותו, ברוב של 6 מול 5.

תקופת תוקפה של הוראת שעה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מעצם טיבה של הוראת שעה, תקופת תוקפה היא חודשים ספורים או שנים ספורות. עם זאת, כמה מהוראות השעה בישראל עומדות בתוקפן כבר למעלה מעשור. כך, למשל, הוראת השעה המעמידה את תקופת השירות בצה"ל של גברים על 3 שנים, שעומדת בתוקפה מאז ה-18 ביוני 1995, והוארכה עד כה 14 פעמים.

לעתים פוקע תוקפה של הוראת שעה, וכעבור זמן מה הוא מוארך למפרע ממועד הפקיעה. מצב זה, הנובע מטיפול לקוי בהארכת התוקף של הוראת השעה, גורם לחוסר בהירות בתקופה שבין פקיעת התוקף לבין הארכתו, מפני שלא ברור האם המחוקק החליט בפירוש שאין לו עניין יותר בהוראת שעה זו, או שבכוונתו להאריכה.

הוראות שעה התקפות כיום[עריכת קוד מקור | עריכה]

בכל רגע נתון עומדות בתוקפן עשרות הוראות שעה בנושאים שונים, החל בהוראות המחייבות כי בכל אניה הפוקדת באופן סדיר נמל בישראל ישרתו קברניט ישראלי ושישה ימאים ישראליים‏‏‏[2], וכלה בהוראות בדבר תשדירי שירות בגלי צה"ל‏‏‏[3].

עם הוראות השעה העומדות כיום בתוקף, ניתן למנות הוראות שעה אלה:

הוראת השעה נושא תאריך תחילה מספר הארכות תאריך פקיעה
חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) העמדת תקופת השירות הסדיר של גברים על 36 חודשים 18 ביוני 1995 15 1 ביולי 2014
חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) איסור על הלנה, העסקה והסעה של שוהים בלתי חוקיים (רוב הוראות החוק הפכו להוראות קבע בשנת 2012, למעט מספר סוגיות הקשורות בהסעת שוהים בלתי חוקיים) 14 במרץ 1996 14 31 במרץ 2014
חוק האזרחות והכניסה לישראל איסור על איחוד משפחות של פלסטינים בישראל 6 באוגוסט 2003 13 30 באפריל 2014
חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) הוראות מיוחדות בדבר תקופות מעצרם של חשודים בעבירות ביטחון והגבלות על זכויותיהם 29 ביוני 2006 3 31 בדצמבר 2015
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הסדרת פעולתה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1 בינואר 2007 1 31 בדצמבר 2017
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה) סדרת תיקונים בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), במטרה להתמודד עם תופעת ההסתננות מאפריקה 18 בינואר 2012 0 17 בינואר 2015

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ ‏בג"ץ 7052/03 עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים ואח'
  2. ^ ‏תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה), התשס"ב-2002, ק"ת התשס"ב, עמ' 548.‏
  3. ^ חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005