הנג'ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
המילה הנג'ה בהנג'ה למטה ובהנגול
קטע מעיתון שהתפרסם בשנת 1933 בכתב מעורב

הנג'ה (הנגול 한자; הנג'ה 漢字 - "סימני (שושלת) האן") הוא שמם הקוריאני של הלוגוגרמות בכתב סיני, אשר נשאלו מהשפה הסינית אל השפה הקוריאנית, אגב הגייתן בקוריאנית. באופן מדויק יותר, מתייחסים הביטויים "הנגה-מאל" או "הנג'ה-יו" (한자어, 漢字語) לאותן לוגוגרמות סיניות שניתן לככתבן בהנג'ה, בעוד שהביטוי "האן-מון" (한문, 漢文) מתייחס לכתב סיני בכללותו. עם זאת, בשם "הנג'ה" נעשה לעתים שימוש גורף להבעת שתי ההבחנות.

מאפיינים[עריכת קוד מקור | עריכה]

סימני ההנג'ה לא עברו רפורמה של ממש מעולם, ולכן הם דומים ללוגוגרמות הסיניות הקדומות, יותר מאשר הלוגוגרמות המקבילות בהן נעשה שימוש בסינית מפושטת הנוהגת ברפובליקה העממית של סין מאז 1956, או בקאנג'י, הלוגוגרמות הסיניות שנשאלו אל הכתב היפני. עם זאת, מספר מצומצם מהלוגוגרמות בהנג'ה פושטו, תופעה המכונה "יאקג'ה" (약자, 略字). לדוגמה הסימן Eopseul mu yakja.png הוא פישוט של הלוגוגרמה 無, שמשמעותה "כלום".

מספר קטן של לוגוגרמות שנמצאות בשימוש בהנג'ה, הומצא בקוריאה עצמה, ועל-כן אלה אינן מופיעות בסינית או ביפנית. לוגוגרמות אלה מתייחסות בדרך כלל לשמות פרטיים - של בני אדם ומקומות - ולמספר רעיונות ומינוחים האופיינים לתרבות הקוריאנית.

הלוגוגרמות בהנג'ה נהגות בקוריאנית באופן שונה מהמקבילות הסיניות שלהן, ובאופן יחסי הגייתן נאמנה לסינית בינונית שדוברה החל במאה ה-5 ועד המאה ה-12. ההגיה דומה לעתים לזו הנוהגת כיום בניבים סיניים שמפגינים גם הם נאמנות להגיה הסינית הקודמה, אך שונה בדרך כלל באופן מהותי מההגיה במנדרינית.

מעמד[עריכת קוד מקור | עריכה]

אף שההנגול, הכתב הקוריאני, הומצא במחצית המאה ה-15, השימוש בו לא רווח עד סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, ועל כן נדרש ידע טוב בהנג'ה עד אותה עת, שכן בה נכתבו רוב המסמכים הכתובים. העוסקים בתרבות הקוריאנית עד למאה ה-20 חייבים להיות בעלי ידע טוב בהנג'ה; אך בחיי היום-יום, נודע להנג'ה מעמד שונה, ובאופן כללי מעמדה נמצא בנסיגה:

  • בקוריאה הצפונית בוטל השימוש בהנג'ה לחלוטין באופן רשמי ב-1949, אך כ-2,000 לוגוגרמות עדיין נלמדות בבתי הספר, ועם השנים התגבשה מגמה של הקטנת השימוש במילים ממוצא סיני, תחת ביטול השימוש בהנג'ה לחלוטין.
  • בקוריאה הדרומית די בהיכרות עם הלוגוגרמות העיקריות כדי לקרוא ולכתוב את המילים הנכתבות בעזרתן. סימני ההנג'ה אינם משמשים עוד לכתיבת מילים ממוצא קוריאני, וגם מילים ממוצא סיני נכתבות בדרך כלל בהנגול, או לפחות גם בהנגול. הנג'ה נלמדת בבתי הספר בקוריאה הדרומית במשך שש שנים, ותוכנית הלימודים כוללת 1,800 לוגוגרמות.

שימוש[עריכת קוד מקור | עריכה]

השימוש העיקרי בהנג'ה כיום הוא לשם הבחנה בין מילים שונות שנכתבות ונהגות באופן זהה בהנגול ("האנג'או"), אך בהנג'ה יש לכל אחת מהן לוגוגרמה שונה. לדוגמה, למילה "수도" (סודו, Sudo) בהנגול יש עשר משמעויות שונות, אך בהנג'ה נכתבת כל אחת מהן באופן שונה. שימוש נוסף הוא לשם קיצור, לדוגמה בכרזות או בכותרות עיתון, או למטרות אסתטיות. הנג'ה מילאה תפקיד חשוב בכתיבת שמות פרטיים ומעט שמות משפחה שרובם מבוסס עליה גם כיום, אך בתחום זה הולך ההנגול ודוחק את הלוגוגרמות ממעמדן. השימוש בהנג'ה עדיין מקובל בכתיבת שמות פרטיים בקרב אוכלוסייה מבוגרת, ובמסמכים רשמיים הוא מופיע לצד הנגול. במילונים מודרניים מופיעות גם המילים ממקור סיני בהנגול ולפי סדר האלפבית שלו, ובסוגריים מצוין ההנג'ה של מילים ממקור סיני. לעומתם, מילוני הנג'ה מסודרים לפי סדר השורשים של הכתב הסיני. הנג'ה עדיין רווחת בפרסומים אקדמאים בקוריאה הדרומית, אך לא בקוריאה הצפונית.

להלן הדגמה של קטע מחוקת קוריאה הדרומית בהנגול (למעלה) ובכתב מעורב:

유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한 국민은 3·1 운동으로 건립된 대한민국 임시 정부의 법통과 불의에 항거한 4·19 민주 이념을 계승하고, 조국의 민주 개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유 민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 국민 생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계 평화와 인류 공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민 투표에 의하여 개정한다. 1987년 10월 29일

悠久한 歷史와 傳統에 빛나는 우리 大韓國民은 3·1 運動으로 建立된 大韓民國臨時政府의 法統과 不義에 抗拒한 4·19 民主理念을 繼承하고, 祖國의 民主改革과 平和的統一의 使命에 立脚하여 正義·人道와 同胞愛로써 民族의 團結을 鞏固히 하고, 모든 社會的弊習과 不義를 打破하며, 自律과 調和를 바탕으로 自由民主的基本秩序를 더욱 確固히 하여 政治·經濟·社會·文化의 모든 領域에 있어서 各人의 機會를 均等히 하고, 能力을 最高度로 發揮하게 하며, 自由와 權利에 따르는 責任과 義務를 完遂하게 하여, 안으로는 國民生活의 均等한 向上을 基하고 밖으로는 恒久的인 世界平和와 人類共榮에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 子孫의 安全과 自由와 幸福을 永遠히 確保할 것을 다짐하면서 1948年 7月 12日에 制定되고 8次에 걸쳐 改正된 憲法을 이제 國會의 議決을 거쳐 國民投票에 依하여 改正한다. 1987年 10月 29日

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא הנג'ה בוויקישיתוף