הנה ה' עובר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Gnome-colors-emblem-development.svg
ערך זה נמצא בתהליך עבודה מתמשך. הערך פתוח לעריכה.
אתם מוזמנים לבצע עריכה לשונית, ויקיזציה וסגנון לפסקאות שנכתבו, וכמו כן לעזור להרחיב ולהשלים את הערך.

הספר הנה ה' עובר (באנגלית: God Passes By) נכתב על ידי שוגי אפנדי בשנת 1944. שוגי אפנדי היה הנכד של עבד אל בהאא' והנהיג את הדת הבהאית בין השנים 1921–1957. בפעילותו למען הדת הבהאית, שוגי התמקד בקידום הדת הבהאית ובהפצתה.

כריכת הספר

במהלך חייו, שוגי אפנדי פרסם מספר רב של תרגומים ומכתבים. עם זאת, "הנה ה' עובר" הוא הספר היחיד שחיבר באופן עצמאי.

תוכן הספר[עריכת קוד מקור | עריכה]

תוכנו של ספר זה הוא סיכום היסטורי למאה הראשונה של הדת הבהאית בשנים 1844–1944. מעבר לסקירה היסטורית, שוגי נותן את המשמעות אותה הוא רואה לאירועים ההיסטוריים ומציג פרשנות מסוימת לכתבי הדת הבהאית.[1]

חלק ראשון: כהונת הבאב (1844–1853)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בחלק זה מתוארים חייו של הבאב, מפורטים כתביו הדתיים המשמעותיים של הבאב, מתוארת העלייה וההתפתחות של האמונה הבאבית, ומצוינים הקשיים שחוו חסידי האמונה.[2]

חלק זה מחולק לחמישה פרקים הכוללים את האירועים הבאים:

 • התגלות הבאב; הצהרת השליחות של הבאב; אותיות הח"י; עלייתו לרגל של הבאב למכה; מעצרו של הבאב ועזיבתו לאיספהאן; ביקורו של הבאב באיספהאן.
 • מאסרו של הבאב באזירבאייג'ן; מאסרו במאכּו (MaKu)  ובצ'הריק (Chihriq); חקירתו בתבריז (Tabriz); כתביו; אמונתו; הכנס בבדשת.
 • ההתנגשויות במאזנדראן, נייריז וזנג'אן; שבעת הקדושים של טהראן.
 • הוצאתו להורג של הבאב; אירועים שקדמו למותו, נסיבות מותם של קדושיו, צדקות ששולמו למען זכרו; הקבלה בין שליחותו לשליחותו של ישו; משמעות שליחותו של הבאב.
 • ניסיון ההתנקשות בנאסר א-דין שאה קאג'אר והשלכותיו; טבח הבאבים בטהראן; תפקידו של בהאא אללה בשליחות הבאב; מעצרו ומאסרו בסיאה צ'אל; מעצרה והוצאתה להורג של טאהרה; ההוצאה להורג של החסידים הבולטים בבאב; המחוות שנעשו למענם; גורלו של הבאב ושל מאמיניו.

חלק שני: כהונת בהאא' אללה (1853–1892)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בחלק זה מתוארים עיקרי חייו של בהאא אללה, מפורטים הכתבים הדתיים המשמעותיים שלו, מתוארת הרדיפה החיצונית של הבהאים על ידי הממשלות העות'מאנית והפרסית והמשבר הפנימי בקהילת הבהאים בעקבות מרד מירזא יחיא כלפי סמכותו של בהאא אללה עד למותו של בהאא אללה בעכו.

חלק זה מחולק לשמונה פרקים הכוללים את האירועים הבאים:

 • ההתגלות של בהאא' אללה, משמעותה, והנסיבות שהובילו אליה.
 • גלות בהאא' אללה לעיראק; שחרורו מסיאה צ'אל  ועזיבתו לבגדאד; משמעות ההגליה שלו; מקום מגוריו בבגדאד לפני עזיבתו לכורדיסטן; שהותו במשך שנתיים בכורדיסטן. (שני פרקים)
 • הצהרת בהאא' אללה על שליחותו ומסעו לקונסטנטינופול (Constantinople); המשמעות של הצהרת השליחות שלו; אירועים הקשורים במסעו.
 • המרד של מירזא יחיא וההכרזה על שליחותו של בהאא' אללה באדירנה; סירובו של מירזא יחיא לקבל את שליחותו של בהאא' אללה; הכרזתו של בהאא' אללה וגירושו לעכו.
 • מאסרו של בהאא' אללה בעכו; משמעות גירושו לארץ ישראל; סבלו בשנים הראשונות של מאסרו; ההסרה ההדרגתית של המגבלות המוטלת עליו.
 • המשך מאסרו של בהאא' אללה בעכו; רדיפות הבהאים בפרס; התהוות החוקים של הדת הבהאית; התייחסות לעקרונות היסוד העומדים בבסיסה של האמונה הבהאית.
 • מותו של בהאא' אללה; מאורעות הקשורים למותו; גורלם של מתנגדי האמונה הבהאית בתקופה זו.

חלק שלישי: כהונת עבד אל-בהאא (1892–1921)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חלק זה של הספר מתאר את עיקרי חייו של עבד אל-בהאא. בנוסף, מפרט את בריתו של עבד אל-בהאא עם המאמינים לגבי המשך רצף המנהיגות של הקהילה הבהאית. כמו כן, מפורטות בו רדיפות הבהאים ברחבי העולם. לאחר מכן, מתוארים מסעותיו של עבד אל-בהאא במערב. הפרק מסתיים במותו של עבד אל-בהאא.

חלקזה מחולק לשמונה פרקים הכוללים את האירועים הבאים:

 • הברית של בהאא' אללה; משמעותה והמאפיינים הבולטים שלה; תפקידו של עבד אל-בהאא בתקופת בהאא אללה.
 • המרד של מירזא מוחמד עלי; ההאשמות כלפי עבד אל-בהאא; התנהגותו של מירזא מוחמד עלי ועמיתיו; הניסיון של עבד אל-בהאא ובהאא' אללה לפשרה.
 • עליית האמונה במערב; ההתייחסות של כתבי הקודש הבהאים למערב וחשיבותו העתידית; הגעתם של עולי הרגל המערביים לעכו; תחילת האמונה הבהאית בצפון אמריקה.
 • מעצרו מחדש של עבד אל-בהאא; מאפייני התנהגותם של מתנגדיו; מינוי ועדת חקירה על ידי סולטאן עבדול חמיד השני; פעילותו של עבד אל-בהאא במהלך מאסרו; הפיכת הטורקים הצעירים ושחרור עבד אל-בהאא.
 • קבורת שרידי הבאב על הר הכרמל; הסתרת השרידים והעברתם הסופית לעכו.
 • מסעותיו של עבד אל-בהאא באמריקה, באירופה ובמצרים.
 • הרחבתה של האמונה הבהאית למזרח ולמערב; התחדשות הרדיפות בפרס; ביסוס האמונה הבהאית במזרח, באירופה ובצפון אמריקה; מלחמת העולם הראשונה והשפעתה על הדת.
 • מותו של עבד אל-בהאא; אירועים שקדמו לפטירתו; הלווייתו; משמעות שליחותו; גורלם של מתנגדיו.

חלק רביעי: תחילת העידן המעצב את התנועה הבהאית לאחר מותו של עבד אל בהאא'(1921–1944)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חלק זה סוקר את 23 השנים לאחר מותר של עבד אל-בהאא, עם דגש על צוואתו האחרונה. כמו כן, מפורט מנגנון המנהל הבהאי והקהילותהבהאיות ברחבי העולם.

חלק זה מחולק לשלושה פרקים הכוללים את האירועים הבאים:

 • הקמת מנגנוןהמנהל הבהאי; אספות מקומיות; אספות לאומיות; ועדות לאומיות; מוסדות ובתי ספר בהאים; פעילויות נוער ונושאים אחרים; יצירת קשר עם ארגונים הומניטארים ורשויות ממשלתיות; איחוד המוסדות הבהאים בארץ ישראל.
 • ההתקפות של המתנגדים על מוסדות בהאים; תפיסת מפתחות קבר בהאא' אללה; תפיסת בית בהאא אללה בבגדאד על ידי השיעים; רדיפת האמונה ודיכוי מוסדותיה ברוסיה; צעדים נגד המוסדות הבהאים בגרמניה; ההגבלות המוטלות על המוסדות הבהאים בפרס.
 • אמנציפציה והכרה באמונה ובמוסדותיה; היפרדות רשמית של האמונה מהאסלאם במצרים; הכרה במעמד העצמאי של האמונה; קביעת עצמאות האמונה על ידי מאמיניה בפרס; הכרה רשמית במוסדות המנהליים הבהאים בארצות הברית.
 • התפשטות בינלאומית; הרחבת הספרות הבהאית; פעילויות הוראה עולמיות של מרתה רוט; המרת דתה של המלכה מארי מרומניה; ביצוע תוכנית שבע השנים על ידי הקהילה הבהאית האמריקנית.

עקרונות בהאים דומיננטיים בספר[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. היחס לנשים - כמו בתפיסה הבהאית כולה, גם בכתיבת שוגי אפנדי היחס לנשים מתואר בצורה שוויונית. אין הבדלי מגדר, האישה שווה בזכויותיה לגבר.
 2. הפצת הדת למערב - המשברים המתוארים בספר בין מאמיני הדת למתנגדיה מחייבים פעילות הסברתית של התנועה. על המאמינים לעמוד על עיקרי האמונה הבהאית, להפיץ את הספרות שלה, להפגין אותה באמצעי התקשורת, להרחיב אותה על ידי פעילויות מקומיות ולאומיות. הפעילות של המאמינים למען תפוצת התנועה צריכה להיות בין-לאומית ובין-יבשתית. [1]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ God Passes By, Bahai Publishing Trust, 1944, ISBN 0-87743-020-9
 2. ^ God Passes By | Bahá’í Reference Library, www.bahai.org (באנגלית)