הקבינט המדיני-ביטחוני

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המכונה באמצעי התקשורת וידועה בציבור כ"הקבינט המדיני-ביטחוני", היא ועדת שרים מיוחדת, האמונה על גיבוש מדיניות הממשלה, הובלתה ויישומה בנושאי יחסים בינלאומיים וביטחון לאומי. בראש הוועדה עומד ראש ממשלת ישראל, והרכב שריה מצומצם.

בוועדה חברים כדרך קבע שר החוץ, שר הביטחון, השר לביטחון פנים, שר האוצר ושר המשפטים, כששאר שרי הוועדה נבחרים על ידי ראש הממשלה. תפקידה העיקרי של הוועדה בימי שגרה הוא לתאם את המשא ומתן המדיני, ובשעת חירום (בעתות משבר כגון מלחמה) - לקבל החלטות בנושאי ביטחון. על חברי הוועדה יש חובה מוגברת להבין את הנושאים שנידונים בוועדה ואת משמעות ההצבעה אודותם.

לעיתים, בישראל, מפאת מספרם הרב של שרי הוועדה והצורך לקיים דיונים בהרכב מצומצם יותר, נוצר פורום נוסף בלתי רשמי שמכונה "המטבח" או "המטבחון", ומקור שמו בתקופת כהונתה של גולדה מאיר כראש הממשלה, אז נהגו השרים הבכירים להיפגש לעיתים ולדון על ענייני המדינה במטבח ביתה. יודגש כי על אף הביטוי "קבינט", קבוצה זו נבדלת מקבינט הממשלה הכללי (כאמור, זוהי אך ועדת שרים). ב-13.4.21 הגיש היועמ"ש חוות דעת למזכיר הממשלה לפיה הקבינט המדיני-ביטחוני איננו מוסמך לקבל החלטות עד למינוי שר משפטים קבוע, אלא אם מדובר במקרים דחופים.

רעיון הקבינט מדיני ביטחוני והקמתו[עריכת קוד מקור | עריכה]

ועדת אגרנט המליצה לראשונה על הקמת "ועדת שרים לענייני ביטחון" (קבינט), ולהסמיך צוות שרים מצומצם (עד 5 שרים) בראשות ראש הממשלה לקבל החלטות בעת מלחמה כשאי אפשר לזמן את הקבינט או את הממשלה.

רעיון הקמתו של הקבינט המדיני ביטחוני בישראל שב והועלה במצעה של מפלגת המרכז בראשותו של יצחק מרדכי בבחירות 1999.[1] מפלגת המרכז הציעה תוכנית מדינית ביטחונית חדשה, במסגרתה יוקם קבינט מדיני ביטחוני למען יישום יעיל של מדיניות השלום והביטחון. על פי המצע, תוקם גם מועצה לתכנון וייעוץ מדיני שיושב ראש שלה ימונה על ידי ראש הממשלה, ולצדו יפעלו צוותים מקצועיים ומצומצמים בתחומי ההתמחות הרלוונטיים. הוצע כי בישיבות הקבינט עצמן יטלו חלק באופן קבוע ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה, מנכ"לי משרד הביטחון, החוץ והאוצר, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, מנהלי המשא ומתן המדיני וגורמים ממלכתיים בהתאם לצורך. רעיון הקבינט המדיני ביטחוני נוצר במטרה לספק גוף מייעץ מיוחד, מקצועי ואובייקטיבי לממשלה. על החברים בקבינט להעריך מצבים, להציע חלופות, לקבוע עמדות ולבחון את דרכי הממשלה והצבא.

בפועל, הקמת גוף זה נסמכת על סעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001 הקובע כי "בממשלה תפעל ועדת השרים לביטחון לאומי שהרכבה: ראש הממשלה - יושב ראש, ממלא מקום ראש הממשלה אם מונה, שר הביטחון, שר המשפטים, שר החוץ, השר לביטחון פנים ושר האוצר". עוד קובע החוק כי: "הממשלה רשאית, לפי הצעת ראש הממשלה, להוסיף חברים לוועדה, ובלבד שמספר חבריה לא יעלה על מחצית מספרם של חברי הממשלה".

בנוגע לנושאים בו תעסוק הוועדה לביטחון לאומי נקבע בהחלטות הממשלה:

(א) הנושאים המדיניים הביטחוניים וההתיישבותיים ידונו בוועדה.

(ב) סדר היום של הוועדה והגורמים שיוזמנו לישיבותיה יקבעו על ידי ראש הממשלה לאחר התייעצות עם השר המייצג.

(ג) השר המייצג יהיה רשאי, טרם החלטה, לדרוש שההחלטה בנושא כלשהו הנדון בוועדה, ידון ויוכרע במליאת הממשלה. האמור לעיל לא יחול במקום שראש הממשלה יהיה סבור, לאחר התייעצות עם השר המייצג, כי בנסיבות העניין נדרשת החלטה מידית או שקיימות נסיבות אחרות המצדיקות הכרעה בוועדה.

"קבינט המלחמה"[עריכת קוד מקור | עריכה]

בימי מלחמת יום הכיפורים התגבשה באופן מאולתר קבוצת שרים, אשר נטלה על עצמה קבלת החלטות עקרוניות חשובות במהלך המלחמה. קבוצה זו זכתה באותם ימים בשם "קבינט המלחמה", ולימים דבק בה הכינוי המוכר "המטבחון של גולדה". קבינט המלחמה קיבל בעת החירום החלטות באופן עצמאי, והממשלה עצמה אישרה את ההחלטות רק בדיעבד. על רקע זה, התעוררה כבר אז שאלת נחיצותו ותפקידיו של אותו קבינט. מן הצד האחד היו שטענו כי אסור לראש הממשלה ולחברי הקבינט לקבל החלטות לבדם. מצד שני היו שטענו כי על חברי הקבינט לנהל את המלחמה כראות עיניהם - מבלי להזדקק לאישורו של איש.[2]

כישלון הקבינט המדיני-ביטחוני במלחמת לבנון השנייה[עריכת קוד מקור | עריכה]

בימי מלחמת לבנון השנייה, תפקיד הוועדה היה לקבוע ולהוביל את מדיניותה של ישראל במלחמה. גוף זה, שמנה בו אז שנים-עשר חברים, ספג ביקורת קשה בדו"ח הביניים של ועדת וינוגרד והואשם בחוסר תפקוד בשעת חירום.

בישיבת הממשלה ב-12 ביולי 2006 הוחלט על הקמת "פורום השבעה", המורכב מחברי הקבינט עצמו, שתפקידו יהיה לקבל החלטות נקודתיות בנוגע למלחמה.

"פורום השבעה", המתכונת המצומצמת של הקבינט, כלל בימי מלחמת לבנון השנייה את ראש הממשלה אהוד אולמרט, ממלאת מקומו ושרת החוץ ציפי לבני, שר הביטחון עמיר פרץ, המשנה לראש הממשלה והשר לפתוח הנגב והגליל שמעון פרס, סגן ראש הממשלה ושר התחבורה שאול מופז, סגן ראש הממשלה ושר התמ"ת אלי ישי, והשר לביטחון פנים אבי דיכטר.

הסמכות שהוגדרה לפורום עם הקמתו היא לקבל החלטות אופרטיביות-מבצעיות, בעוד שהחלטות מדיניות נותרו במסגרת הקבינט המורחב. חברי הקבינט בזמן מלחמת לבנון השנייה נתבקשו להעיד בפני ועדת וינוגרד, שהוקמה כדי לחקור את אירועי המלחמה, על מנת לבחון את הכישלון בהליך קבלת ההחלטות בגוף זה. אחת התובנות הבולטות בדו"ח הביניים שפרסמה הוועדה היא כי הקבינט המדיני-ביטחוני בכלל, והפורום המצומצם שלו- "פורום השבעה", שתפקידם הוא לקבוע את מדיניות ישראל בזמן המלחמה, היו למעשה גופים מיותרים לחלוטין, שתרומתם בהליך קבלת ההחלטות היה חסר משמעות ואף שולי. עוד הוטח בגופים הללו כי התנהלותם בעת חירום אף פגעה ועיכבה תהליכים חשובים.

מתוך הדו"ח:

הפורום המדיני האינטימי הזה לא שימש בפועל בתפקיד שהוא יכול היה למלא: פורום מצומצם ודיסקרטי, שכלל את בכירי הדרג המדיני-ביטחוני ואנשים בעלי נסיון רב בתחומים אלה, שייצגו מרכיבים רבים של הקואליציה- שבו יכלו להתקיים דיונים של ממש, במטרה להעריך את המצב ולגבש מחשבות לגבי מתווה המשך הפעילות, על סמך חומר מלא יותר ותוך דיון דינמי עם בכירי מערכת הביטחון. התוצאה הייתה כי במהלך התקופה הקריטית ביותר של היציאה למערכה, איננו מוצאים בדרג המדיני ולו פורום אחד שבו נהנו ראש הממשלה ושריו הבכירים מן החרות לבחון יחד, בשיחה גלויה ומפוכחת, את הנתונים והחלופות, ולהחליט על הדרך הטובה ביותר לפעולה. פורום כזה היה חיוני לניהול נכון של המערכה מבחינת הדרג המדיני. טוב נעשה שגוף בעל פוטנציאל כזה הוקם בהחלטת הממשלה ב-12 ביולי. למעשה הפוטנציאל הזה לא מומש, ופורום השבעה לא התפתח לכלל גוף משמעותי. רע מאוד שלא נעשה בו שימוש שיטתי ונכון יותר. במצב שנוצר- לא ניתן להעריך את דרך פעולתו.

ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007, פרק שביעי, מסקנות, עמ. 126, סעיפים 76–78

טענה מרכזית העולה מהביקורת על הקבינט המדיני-ביטחוני היא כי גם אם תחומי האחריות ודפוסי העבודה של גוף זה אינם מוגדרים בחוק במדינת ישראל, לא יהיה זה מרחיק לכת לומר כי החברים בקבינט, גוף בכיר ברשות המבצעת בעת משבר, לא עמדו בתפקיד החשוב, ולא היוו קבוצת חשיבה יצירתית ואקטיבית, שתאתגר את ראש הממשלה בהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לניהול המערכה הלבנון. עוד נטען, כי בניגוד למצופה בעת חירום, חברי הקבינט לא נטרלו את האינטרסים הפוליטיים, הארגוניים והאישיים שלהם בקבלת ההחלטות. מכך עולה, כי הקבינט שימש יותר כ"חותמת גומי" עבור ראש הממשלה, ולא היה הבקרה העליונה להחלטותיו. נטען כי התנהלותו הקלוקלת של הקבינט אפשרה לחברי הפורום המצומצם שניהל את המלחמה בפועל - ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, לנהל את המלחמה כראות עיניהם.[3]

לאחר מלחמת לבנון השנייה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר אירועים ביטחוניים (בתוכם, פעולת ההשתלטות על המרמרה) עוררו ביקורת על דרך קבלת ההחלטות שנעשתה במנותק מהקבינט בעוד ההשלכות חרגו מהתחום הביטחוני.

דו"ח מבקר המדינה בעניין מבצע צוק איתן נגע בנושא אופן קבלת ההחלטות, עדכון ותדרוך הקבינט המדיני-ביטחוני בעת המבצע.[4]

ביוני 2016, בעקבות משבר פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו והשר נפתלי בנט שדרש מינוי מזכיר צבאי לקבינט, מונתה ועדה בה היו חברים יעקב עמידרור, יוחנן לוקר ויוסף צ'חנובר. הוועדה עסקה בעניין העברת מידע לקבינט וסמכויותיו במפקדות צה"ל ועסקה באירועים ביטחוניים שונים.[5] במאי 2017 הקבינט אימץ את המלצות הוועדה.[6]

ב-30 באפריל 2018 אושר תיקון לחוק יסוד: הממשלה לפיו הקבינט הוסמך להכריז מלחמה ולהחליט על פעולה ש"עשויה בסבירות גבוהה להובילך למלחמה" (סמכות שהייתה קודם לכן של ממשלת ישראל. כן נקבע כי החלטה על הכרזת מלחמה תוכל להתקבל על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון בלבד, במקרה שלא ניתן לכנס את הקבינט.[7] התיקון האחרון בוטל ב-17 ביולי 2018[8] ונקבע כי בשביל להכריז מלחמה ולהחליט על פעולה ש"עשויה בסבירות גבוהה להובילך למלחמה" נדרש לבצע הצבעה בה ישתתפו מספר "רב ככל האפשר" של חברי הקבינט.

מבנה הקבינט המדיני-ביטחוני וסמכויותיו כיום[עריכת קוד מקור | עריכה]

חברי הקבינט[עריכת קוד מקור | עריכה]

חברי הקבינט המדיני ביטחוני הנוכחי[9]:

הרכב מפלגתי

בוועדה מכהנים 12 שרים חברים, מתוכם:

שם תפקיד סיעה
מינוי על-פי חוק
Naftali Bennett official portrait.jpg
נפתלי בנט ראש הממשלה - יו"ר ימינה
Yair Lapid Thirty-sixth government of Israel, June 2021 (AVO 5997).jpg
יאיר לפיד ראש הממשלה החלופי ושר החוץ יש עתיד
Omer Bar-Lev.jpg
עמר בר-לב השר לביטחון הפנים העבודה
Benny Gantz 2019 (cropped).jpg
בני גנץ שר הביטחון כחול לבן
Avigdor Lieberman (portrait).jpg
אביגדור ליברמן שר האוצר ישראל ביתנו
Gideonsaar.jpg
גדעון סער שר המשפטים תקווה חדשה
חברים נוספים
זאב אלקין (cropped).png
זאב אלקין שר הבינוי והשיכון ושר ירושלים ומורשת תקווה חדשה
Nitzan Horowitz 2012.jpg
ניצן הורוביץ שר הבריאות מרצ
MatanK-DSC 0053a.jpg
מתן כהנא השר לשירותי דת ימינה
Merav Michaeli by Ron Kedmi.jpg
מרב מיכאלי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים העבודה
Yifat Shasha-Biton 01.jpg
יפעת שאשא-ביטון שרת החינוך תקווה חדשה
AYELET SHAKED.jpg
איילת שקד שרת הפנים ימינה
מוזמנים קבועים שאינם שרים
Eyal Hulata (51356618885) (cropped).jpg
איל חולתא ראש המטה לביטחון לאומי
אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה
אלוף אבי גיל.jpg
אלוף אבי גיל המזכיר הצבאי של ראש הממשלה
Yuval Gez and Yaakov Dolf. II.jpg
תא"ל יקי דולף המזכיר הצבאי של שר הביטחון
Emblem of Israel.svg
רן פלד ראש אגף האחראי על דיוני ועדת השרים במל"ל

סמכויות הקבינט[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • הכרזת מלחמה.
 • יעדי מערכת הביטחון ומדיניותה.
 • נושאים הנוגעים לצה"ל, לרבות מבנה הצבא, היערכותו, כוננותו והצטיידותו, מחקר ופיתוח במערכת הביטחון, קבלת הערכת המודיעין הלאומית השנתית ומעקב אחר התפתחויות בתחומים אלה.
 • יחסי החוץ של ישראל ומדיניות החוץ שלה.
 • קבלת מידע בנושאי מודיעין, נושאים מדיניים, מבצעים צבאיים וביטחוניים.
 • תיאום פעולות הממשלה באזורי יהודה, שומרון ועזה.

חברי הקבינט בממשלות ישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

ממשלת ישראל ה-31[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירועים

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
Flickr - Government Press Office (GPO) - P.M. Olmert with Shahar Peer and Udi Gal (cropped).jpg
אהוד אולמרט ראש הממשלה - יו"ר הקבינט קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
Amir Peretz 2019.jpg
עמיר פרץ שר הביטחון העבודה-מימד 4 במאי 2006 – 18 ביוני 2007
Ehud Barak 2016 - Herzliya Conference 2016 3015 (cropped).jpg
אהוד ברק שר הביטחון העבודה-מימד (לא היה ח"כ) 18 ביוני 2007 – 31 במרץ 2009
Avi dichter.jpg
אבי דיכטר השר לביטחון הפנים קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
Tzipi Livni (38130112).jpg
ציפי לבני שרת החוץ וממלאת מקום ראש הממשלה

שרת המשפטים

קדימה 4 במאי 2006 – 18 ביוני 2007

29 בנובמבר 2006 – 7 בפברואר 2007

Emblem of Israel.svg
אברהם הירשזון שר האוצר קדימה 4 במאי 2006 – 4 ביולי 2007
Zucky Crystal exhibition for the memory of Hanna Zemer רוני בר-און (8357798080) (cropped).jpg
רוני בר-און שר האוצר קדימה 4 ביולי 2007 – 22 באוגוסט 2006
Haim Ramon - Kadima.jpg
חיים רמון שר המשפטים קדימה 4 במאי 2006 – 22 באוגוסט 2006
Fridman d 2.jpg
דניאל פרידמן שר המשפטים ללא שיוך פוליטי 7 בפברואר 2007 – 31 במרץ 2009
חברים נוספים
Shimon Peres in Brazil (cropped 2).jpg
שמעון פרס המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל קדימה 4 במאי 2006 – 13 ביוני 2007
Secretary Clinton Meets With Israeli Deputy Prime Minister Mofaz (7414559360) (cropped).jpg
שאול מופז שר התחבורה קדימה 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009
אלי ישי באולפן רדיו תל אביב (צילום, רועי כ"ץ).jpg
אלי ישי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ש"ס 4 במאי 2006 – 31 במרץ 2009

ממשלת ישראל ה-32[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
Netanyahu official portrait.jpg
בנימין נתניהו ראש הממשלה, שר הבריאות והמשרד לענייני אזרחים ותיקים - יו"ר הקבינט

שר החוץ

הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013

18 בדצמבר 2012 – 18 במרץ 2013

Ehud Barak 2016 - Herzliya Conference 2016 3015 (cropped).jpg
אהוד ברק שר הביטחון מפלגת העבודה הישראלית

מפלגת העצמאות

31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
יצחק אהרונוביץ, יו"ר תעש מערכות.jpg
יצחק אהרונוביץ' השר לביטחון הפנים ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Avigdor Lieberman 2017.jpg
אביגדור ליברמן שר החוץ ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 בדצמבר 2012
יובל שטייניץ.jpg
יובל שטייניץ שר האוצר הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Yaakov Neeman2012-2.jpg
יעקב נאמן שר המשפטים ישראל ביתנו (לא כיהן כח"כ) 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
חברים נוספים
Secretary Clinton Meets With Israeli Deputy Prime Minister Mofaz (7414559360) (cropped).jpg
שאול מופז המשנה לראש הממשלה קדימה 9 במאי 2012 – 19 ביולי 2012
Uzi Landau 001.jpg
עוזי לנדאו שר האנרגיה והמים ישראל ביתנו 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Ariel Atias.jpg
אריאל אטיאס שר הבינוי והשיכון ש"ס 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Gideonsaar.jpg
גדעון סער שר החינוך הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Reuven Rivlin receives the report of the Public Committee to Examine the Elections Law, November 2017 (7373) (cropped).jpg
דן מרידור השר לענייני מודיעין הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Moshe Ya'alon (cropped).jpg
משה יעלון השר לנושאים אסטרטגיים הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
2012-09-05 Silvan Schalom.jpg
סילבן שלום השר לפיתוח הנגב והגליל ולשיתוף פעולה אזורי הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
אלי ישי באולפן רדיו תל אביב (צילום, רועי כ"ץ).jpg
אלי ישי שר הפנים ש"ס 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
ביקור שר הביטחון בנימין בן אליעזר בבסיס חיל הים בחיפה 1 (cropped).jpg
בנימין בן אליעזר שר התעשייה, המסחר והתעסוקה מפלגת העבודה הישראלית 31 במרץ 2009 – 19 בינואר 201
בני בגין (cropped).jpg
זאב בנימין בגין שר ללא תיק הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
משקיפים
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ (23685465854) (cropped 2).jpg
דניאל הרשקוביץ' שר המדע והטכנולוגיה הבית היהודי 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013
Limor Livnat 2014 1.jpg
לימור לבנת שר התרבות והספורט הליכוד 31 במרץ 2009 – 18 במרץ 2013

ממשלת ישראל ה-33[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
Netanyahu official portrait.jpg
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט

שר החוץ

הליכוד 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015

18 במרץ 2013 – 11 בנובמבר 2013

Moshe Ya'alon (cropped).jpg
משה יעלון שר הביטחון הליכוד 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015
יצחק אהרונוביץ, יו"ר תעש מערכות.jpg
יצחק אהרונוביץ' השר לביטחון הפנים הליכוד - ישראל ביתנו

ישראל ביתנו

18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015
Avigdor Lieberman 2017.jpg
אביגדור ליברמן שר החוץ הליכוד - ישראל ביתנו

ישראל ביתנו

11 בנובמבר 2013 – 6 במאי 2015
Yair Lapid Thirty-sixth government of Israel, June 2021 (AVO 5997).jpg
יאיר לפיד שר האוצר יש עתיד 18 במרץ 2013 – 4 בדצמבר 2014
Tzipi Livni (38130112).jpg
ציפי לבני שרת המשפטים התנועה 18 במרץ 2013 – 4 בדצמבר 2014
חברים נוספים
Naftali Bennett official portrait.jpg
נפתלי בנט שר הכלכלה ולשירותי דת

השר לירושלים ותפוצות

הבית היהודי 18 במרץ 2013 – 14 במאי 2015

29 באפריל 2013 – 14 במאי 2015

Israeli Ambassador Gilad Erdan 02 (cropped).jpg
גלעד ארדן שר התקשורת

שר הפנים

הליכוד 18 במרץ 2013 – 5 בנובמבר 2014

5 בנובמבר 2014 – 14 במאי 2015

ממשלת ישראל ה-34[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירועים:

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
Netanyahu official portrait.jpg
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט

שר החוץ


שר הביטחון

הליכוד 14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 בפברואר 2019


18 בנובמבר 2018 – 12 בנובמבר 2019

Moshe Ya'alon (cropped).jpg
משה יעלון שר הביטחון הליכוד 14 במאי 2015 – 22 במאי 2016
Avigdor Lieberman 2017.jpg
אביגדור ליברמן שר הביטחון ישראל ביתנו 30 במאי 2016 – 18 בנובמבר 2018
Naftali Bennett official portrait.jpg
נפתלי בנט שר הביטחון

שר החינוך והתפוצות

לא ח"כ

ימינה

12 בנובמבר 2019 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 4 ביוני 2019

Yariv Levin (cropped).JPG
יריב לוין השר לביטחון הפנים הליכוד 14 במאי 2015 – 25 במאי 2015
Israeli Ambassador Gilad Erdan 02 (cropped).jpg
גלעד ארדן השר לביטחון הפנים הליכוד 25 במאי 2015 – 17 במאי 2020
ישראל כץ (cropped).jpg
ישראל כ"ץ שר החוץ

שר המודיעין


שר התחבורה

הליכוד 17 בפברואר 2019 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020


14 במאי 2015 – 23 ביוני 2019

Moshe Kahlon (cropped).jpg
משה כחלון שר האוצר

שר הכלכלה והתעשייה

כולנו

הליכוד

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

1 באוגוסט 2016 – 22 בינואר 2017

Ayelet Shaked Thirty-sixth government of Israel, June 2021 (KBG GPO20009).JPG
איילת שקד שרת המשפטים הבית היהודי

הימין החדש

14 במאי 2015 – 4 ביוני 2019
Mk amir ohana.jpg
אמיר אוחנה שר המשפטים הליכוד 4 ביוני 2019 – 17 במאי 2020
חברים נוספים
יובל שטייניץ.jpg
יובל שטייניץ שר האנרגיה הליכוד 14 במאי 2015 – 17 במאי 2020
יואב גלנט - כנס שדרות לחברה במכללה האקדמית ספיר-2.JPG
יואב גלנט שר הבינוי והשיכון כולנו 14 במאי 2015 – 2 בינואר 2019
זאב אלקין (cropped) (1).png
זאב אלקין השר להגנת הסביבה

השר לירושלים ומורשת

הליכוד 1 באוגוסט 2016 – 17 במאי 2020

1 ביוני 2015 – 17 במאי 2020

שר הכלכלה והתעשייה, חבר הקבינט הבטחוני מדיני אלי כהן. ליכוד.jpg
אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה כולנו

הליכוד

22 בינואר 2017 – 17 במאי 2020
אריה דרעי 2.jpg
אריה דרעי שר הפנים

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

ש"ס 11 בינואר 2016 – 17 במאי 2020

14 במאי 2015 – 17 במאי 2020

Bezalel Smotrich (cropped).jpg
בצלאל סמוטריץ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים איחוד מפלגות הימין

ימינה


הבית היהודי-האיחוד הלאומי

23 ביוני 2019 – 17 במאי 2020
בני בגין (cropped).jpg
זאב בנימין בגין שר ללא תיק הליכוד 14 במאי 2015 – 1 ביוני 2015
משקיפים
Rafi Peretz.jpg
רפי פרץ שר החינוך איחוד מפלגות הימין

ימינה


הבית היהודי-האיחוד הלאומי

23 ביוני 2019 – 17 במאי 2020

ממשלת ישראל ה-35[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירועים

שם תפקיד סיעה זמן כהונה
מינוי על-פי חוק
Netanyahu official portrait.jpg
בנימין נתניהו ראש הממשלה - יו"ר הקבינט הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Benny Gantz 2019 (cropped).jpg
בני גנץ ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון

שר המשפטים

כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

1 בינואר 2021 – 13 ביוני 2021

Mk amir ohana.jpg
אמיר אוחנה השר לביטחון הפנים הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Gabi Ashkenazi, 2021 (51205932109) (cropped).jpg
גבי אשכנזי שר החוץ כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
ישראל כץ (cropped).jpg
ישראל כ"ץ שר האוצר הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Avi Nissenkorn (1) (cropped).jpg
אבי ניסנקורן שר המשפטים כחול לבן 17 במאי 2020 – 1 בינואר 2021
חברים נוספים
מיכאל ביטון - חוסן לישראל.jpg
מיכאל ביטון שר לנושאים אזרחים וחברתיים במשרד הביטחון

השר לנושאים אסטרטגיים


השר לשוויון חברתי

כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

30 בנובמבר 2020 – 13 ביוני 2021


3 במאי 2021 – 13 ביוני 2021

יולי אדלשטיין - תמונת פרופיל (cropped).jpg
יולי אדלשטיין שר הבריאות הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Alon Schuster.jpeg
אלון שוסטר שר החקלאות כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Amir Peretz 2019.jpg
עמיר פרץ שר הכלכלה והתעשייה מפלגת העבודה הישראלית

כחול לבן (לא ח"כ)

17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
אורית פרקש הכהן- חוסן לישראל.jpg
אורית פרקש-הכהן השרה לנושאים אסטרטגיים

שרת התיירות

כחול לבן 17 במאי 2020 – 30 בנובמבר 2021

14 באוקטובר 2020 – 13 ביוני 2021

אריה דרעי 2.jpg
אריה דרעי שר הפנים ופיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ש"ס 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Yoaz Hendel (28285751636) (cropped).jpg
יועז הנדל שר התקשורת דרך ארץ 17 במאי 2020 – 16 בדצמבר 2020
חברים נוספים מתחלפים
יואב גלנט - כנס שדרות לחברה במכללה האקדמית ספיר-2.JPG
יואב גלנט שר החינוך

שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה

הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

8 בינואר 2020 – 13 ביוני 2021

Miri Regev 02 (cropped).jpg
מירי רגב שרת התחבורה הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
משקיפים
יובל שטייניץ.jpg
יובל שטייניץ שר האנרגיה

שר משאבי המים

הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
זאב אלקין (cropped) (1).png
זאב אלקין שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ולמשאבי המים הליכוד 17 במאי 2020 – 27 בדצמבר 2020
Tzachi Hanegbi. Photo by Haim Zach - GPO.jpg
צחי הנגבי שר ללא תיק

שר ההתיישבות

הליכוד 17 במאי 2020 – 3 באוגוסט 2020

3 באוגוסט 2020 – 13 ביוני 2020

Rafi Peretz.jpg
רפי פרץ שר ירושלים ומורשת הבית היהודי 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
חילי טרופר - חוסן לישראל.jpg
חילי טרופר שר התרבות והספורט

שר המדע והטכנולוגיה

כחול לבן 17 במאי 2020 –13 ביוני 2021

24 בינואר 2021 – 13 ביוני 2021

שר הכלכלה והתעשייה, חבר הקבינט הבטחוני מדיני אלי כהן. ליכוד.jpg
אלי כהן שר המודיעין הליכוד 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021
Omer Yankelevitch.jpg
עומר ינקלביץ' שרת התפוצות כחול לבן 17 במאי 2020 – 13 ביוני 2021

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ מצע מפלגת המרכז בבחירות 1999.
 2. ^ ישראל טל, ביטחון לאומי- מעטים מול רבים, הוצאת דביר, 1996.
 3. ^ ועדת וינוגרד, דין וחשבון חלקי, אפריל 2007.
 4. ^ יוחאי עופר ואסף גולן, דו"ח המבקר: צה"ל לא עדכן - הקבינט לא שאל, באתר nrg
 5. ^ איתמר אייכנר ומורן אזולאי, ועדה המליצה: המל"ל יעדכן באופן שוטף את השרים בקבינט, באתר ynet, 19 בדצמבר 2016
 6. ^ הקבינט אימץ את המלצות ועדת עמידרור: יוקם גוף לעדכון שרי הקבינט, באתר ynet, 28 במאי 2017
 7. ^ יהונתן ליסהכנסת אישרה: ראש הממשלה יוכל להכריז מלחמה בהתייעצות עם שר הביטחון בלבד, באתר הארץ, 30 באפריל 2018
  חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6), ס"ח 2715 מ-2 במאי 2018
 8. ^ חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7), ס"ח 2744 מ-26 ביולי 2018
 9. ^ ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני), אתר משרד ראש הממשלה