לדלג לתוכן

הקלה (חוק התכנון והבנייה)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הקלה בהקשר של חוק התכנון והבנייה היא סטייה מהחוק המאפשרת לבונה לבנות שלא בהתאם לכללים הרגילים. החוק מאפשר הקלות החורגות מהוראות תוכנית בניין עיר, בתנאי שהסטייה לא תהיה ניכרת. ועדה מקומית לתכנון ובנייה היא זו המוסמכת לאשר הקלות למבקש ההיתר.

ההיגיון העומד מאחורי אישור הקלות הוא שישנם מקרים בהם עמידה על הכללים הקשוחים עושה אי צדק עם הבונה. לדוגמה במקרים שבהם תנאי השטח, צורתו ו/או השפעת המבנים בסביבה גורמים לכך שלא ניתן לבנות מבנה ראוי בהתאם לכללים של תוכנית בניין עיר.

הקלות ניתנות גם כשיש רצון לתת הטבות ליזמים וכדי לאפשר הקלות עבור מבנים קיימים שכבר נבנו שלא על פי הכללים, במקום להרוס את המבנים. בכך שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה רשאית לאשר הקלות, היא מרכזת בידיה כוח רב. כיוון שהקלה נותנת בידי בעל הנכס זכויות בניה נוחות יותר, היא כרוכה במרבית המקרים בתשלום היטל השבחה.

יש שני סוגים של הקלות:

הקלות שמוגבלות במועד הפקדת התוכנית

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • הקלות כמותיות-הקלות שמאפשרות תוספת שטח עיקרי למבנה בתנאי שהתוכנית הופקדה עד ל-1 באוגוסט 1989.
 • ההקלות כמותיות:
 • תוספת עד 6% משטח המגרש, לשיפור הבנייה.
 • תוספת של 2.5% לכל קומה.
 • תוספת של 5% להתקנת מעלית במידה וגובה הבניין מחייב זאת.
 • סך ההקלות הכמותיות לא יעלו על 16% משטח המגרש. כל סטייה מעבר לכך תחשב סטייה ניכרת ולא תאושר.

הקלות שאינן מוגבלות במועד ההפקדה

[עריכת קוד מקור | עריכה]
 • הוספת בניינים במגרש בתנאי שהמרחק בין הקירות החיצוניים לא יפחת מ-6 מטרים ואופיה של הסביבה לא ישתנה. (לא ניתן להוסיף מבנים בשטח חקלאי).
 • הקלה לקו בניין חזיתי-תוספת גזוזטראות.
 • הקלה בקומות, תלוי במספר הקומות שאושרו ככל שאושרו יותר קומות ניתן לאשר תוספת של יותר קומות.
 • הוספת 30% (תקנות שבס) ממספר הדירות שאושרו בתנאי שלאחר ההקלה שטח דירה ממוצעת לא יפחת מ-80 מ"ר.

סטייה ניכרת

[עריכת קוד מקור | עריכה]

ההקלות המצטברות עלולות ליצור מצב שאופי הסביבה ישתנה מההגדרות המפורטות באותו אזור בתוכנית בניין עיר, לכן חוק התכנון והבנייה מתנה את ההקלות בכך שהסטייה לא תהיה ניכרת ולא יחול שינוי באופי הסביבה בעקבות אישור ההקלות. להלן מקרים הנחשבים כ"סטיה ניכרת":

 • שינוי השימוש בבניין או בקרקע שמשנה את אופי הסביבה, או שינוי מהוראות הבנייה הקבועות בתוכנית המשנה את אופי הסביבה.
 • הוספת בניינים במגרש מעבר למס' הבניינים המותר, אלא אם כן המרווח ביניהם פי 2 מהמרווח הצדדי ומינימום 6 מ' בין הבניינים. לא תותר תוספת בניין בקרקע חקלאית.
 • סטייה מקווי בניין מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • הוספת קומות מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • בנייה שלא בהתאם לדרישות בינוי או עיצוב המפורטות בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות הנוגעות לענייני איכות הסביבה שנקבעו בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות שקבעו טיפול בנגר עילי.
 • בניה בניגוד להוראות הבאות למנוע השחתת ערכי דת, היסטוריה ונוף או שימור מבנים ואתרים.
 • סטייה מהוראות למניעת הגבלת שדה ראייה.
 • סטייה ממס' מקומות החניה הנדרשים.
 • שינוי שימוש בבניין שנקבע כשטח שירות למטרה עיקרית.
 • סטייה מהוראות בדבר תוקפה של תוכנית או כשנקבע כי סטייה מהן תהיה סטייה ניכרת.
 • תוספת אחוזי בנייה מעבר לנקבע בתוכנית שהופקדה או אושרה אחרי 1.8.89.

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]