ויקיפדיה:חונכות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
חונכויות בוויקיפדיה

הצטרפו וחינכו גם!

מטרת דף זה להבחין בין סוגי החונכויות השונות, ולהגדיר באופן מדויק את אופן הפעילות הרצויה הן לחניך והן לחונך בכל אחד מסוגי החונכויות השונות.

סוגי חונכות[עריכת קוד מקור]

חונכות מייעצת[עריכת קוד מקור]

חונכות מייעצת – תהליך של חונכות פתוחה, דורשת פחות מעורבות מצד החונך, ובמסגרתה מתייעצים החניך והחונך על נושאים שונים. החונך הוא אך ורק דמות מייעצת, למי שזקוק, ולא מתערב בתכנים ובעשייה של החניך. בסוג חונכות זו ייעזר חניך שלא סובל מבעיות באיכות כתיבתו (משלב לשוני, פיסוק, חלוקה לפרקים וכיוצא בזה), וההתלבטויות שלו הן רעיוניות, ולעיתים טכניות.

חונכות מסייעת[עריכת קוד מקור]

חונכות מסייעת (מלווה) – דורשת יותר מעורבות ואקטיביות מצד החונך. זהו תהליך של עזרה לפי תחומים בהם מבקש החניך עזרה אקטיבית מהחונך, ולא רק עצה. בחונכות מסייעת, החונך הוא כותב פעיל. הוא יידרש לעיתים לשנות ניסוחים, ולחשוף בפני החניך אפשרויות עריכה ודפי עזרה שונים. בסוג חונכות זו ייעזר החניך שאינו מנוסה בכתיבה מקצועית, ולכן בעיות חוזרות ונשנות עולות בכל עריכותיו. במקרים אלו על החונך להיות אקטיבי, כדי להראות לחניך מה הבעיה עם הטקסטים שהוא כותב, בעיקר באמצעות השוואת גרסאות והערות רלוונטיות.

חונכות חובה[עריכת קוד מקור]

חונכות חובה או חונכות מנדטורית – תהליך של ליווי צמוד למשתמש אשר פעילותו במיזם אינה תקינה, וחונכות זו נדרשת ממנו כתחליף לחסימה ארוכת טווח. לרוב, חונכות שכזו גם דורשת מעורבות מקסימלית מצד החונך.

בהתאם לבעיות בפעילות המשתמש, ניתן להכפיפו לחונך בחלק מפעולותיו בוויקיפדיה או אף בכולן. באופן טיפוסי החונכות תטיל על החניך את המגבלות הבאות:

  1. יצירת ערך חדש - על החניך יהיה לכתוב ערכים חדשים אך ורק בדף טיוטה, ולאחר שהעבודה הושלמה, יבקש מהחונך לעבור על הטיוטה ולאשר אותה. לחניך אסור להעביר עצמאית ערכים למרחב הערכים, ללא אישורו של החונך. (תהליך זה זהה ל"ביקורת עמיתים", ולפיכך יהיה רשאי החונך להזמין עורכים נוספים כדי לתת הערות לתיקונים נדרשים).
  2. עריכה גדולה בערך קיים (הוספת פרק או שינוי ניסוח משמעותי וכיוצא-בזה) - אסורה באופן עצמאי. יש לבצע את השינוי בארגז חול ולהתייעץ עם החונך לפני העברתו לערך.
  3. פנייה למוסדות שונים של הקהילה - אסורה באופן עצמאי. יש לנהל התייעצות פרטנית עם החונך, ורק בכפוף לאישורו תוכל להיות פנייה למוסדות הקהילה כגון: בירורים ובקשות ממפעילים.
  4. הצבעה על ערך מומלץ - למשתמש זה אין זכות הצבעה בדיון המלצה על ערכים.[1]
  5. פתיחת בובות קש או פעילות אנונימית - מצריכה אישור מיוחד של החונך, שעשוי להינתן, לדוגמה, לצורך ניסויים בממשק או חשש מחשיפת סיסמה בעת שימוש במחשב ציבורי. בכל מקרה, יחולו על החניך המגבלות הרגילות.
  6. בחירת חונך - החניך יכול לבחור חונך מרשימת החונכים הרשומים בחממה, או בכפוף לאישורו של מנהל החממה, לבחור כל משתמש אחר שנראה לו שיוכל להסתדר אתו.

החונך רשאי לאשר מראש, או תוך כדי ההתקדמות בחונכות, סוגי פעולות מסוימות או בחלק מהערכים, או אף את כול הפעולות, אם בכוונתו לפקח עליהן ולהתערב במידת הצורך.

כללי חונכות החובה[עריכת קוד מקור]

  1. נוהל פנייה לחונך - מרגע שבחר החניך את החונך הרצוי, הוא רשאי לפנות אליו ולבקש ממנו להיות החונך שלו. יש צורך בהסכמה של שני הצדדים. אם החונך לא פנוי לחניכה, יפנה החניך לחונך אחר. לעיתים התהליך יכול לקחת זמן - יש להתאזר בסבלנות.
  2. כללי תהליך החניכה - את החונך שנקבע יש לעדכן בתנאי החניכה הרגילים ובכל הגבלה מיוחדת עליה הוחלט, אם הוחלט, במסגרת דיוני בירורים. הכללים חייבים להיות ברורים ומקובלים על שני הצדדים, טרם תחילת החונכות.

סיום חונכות החובה[עריכת קוד מקור]

  1. החונכות תסתיים והחניך יהיה רשאי לערוך ללא מגבלות כשיחליט על כך החונך ובכפוף לאישור אחראי החממה.
  2. החונך או החניך רשאים להפסיק את החונכות גם ללא השלמתה. אולם במקרה זה, החניך צריך למצוא חונך חדש, שימונה בכפוף לאישור אחראי החממה ולמילוי שאר התנאים המפורטים לעיל.

קיימת הרשות, למצטרף חדש לוויקיפדיה, שאינו בטוח בעצמו, לפנות לויקיפדיה:חממה מרצונו ומיוזמתו, ולבקש סוגי סיוע שונים, כולל הסיוע המקסימלי: חונך שיעבור על כל עריכותיו בדף הטיוטה קודם לפרסומו. מאחר שחונכות כזו נעשית מבחירה, היא אינה מוגדרת כ"חונכות חובה" ואין קושי בסיומה.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור]