ויקיפדיה:מדריך לעיצוב דפים/הממשל בישראל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
P Israel Symbol.png

דף זה הינו מקבץ הוראות ליצירת עזרים חזותיים בכל הערכים אודות הכנסת, הבחירות לכנסת, הממשלה, משרדי הממשלה, ונושאי משרות פוליטיות אחרות (דוגמת נשיא המדינה, מבקר המדינה ויושב ראש הכנסת).

יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות אלו, על-מנת ליצור סטנדרט אחיד לכל הערכים הנ"ל.

כל שינוי בכללים הבאים יהיה לאחר דיון בדף השיחה, וקבלתו תהיה בהצבעה.

צבעי מפלגות[עריכת קוד מקור]

בכל טבלאות הנתונים המפרטות מפלגות ובעלי תפקידים מטעמן, יש טור צבוע בצבע המפלגה. הצבעים נדגמים מתוך סמלילי המפלגות.

להלן מפתח צבעי המפלגות, בשלשת ההקסה:

מפלגות וסיעות נוכחיות
מפלגה Hex
מפלגות ימין
הליכוד 1F5AA5
ישראל ביתנו 99C3E1
ימינה 00A4C0
הימין החדש 24ACE4
תקווה חדשה C7DA29
דרך ארץ 2481E2
הציונות הדתית 083D7B
עוצמה יהודית 0675bc
האיחוד הלאומי - תקומה F47E49
עוצמה יהודית 153561
נעם 00B3F0
מפלגות חרדיות
ש"ס 000000
יהדות התורה 122D70
אגודת ישראל C5AE6D
דגל התורה 3E3E3E
מפלגות מרכז
יש עתיד 003AA7
כחול לבן 00BDF1
חוסן לישראל 7B7D35
מפלגות שמאל
העבודה EE161F
מרצ 40B339
מפלגות ערביות
הרשימה המשותפת 3AAEAC
חד"ש C9242C
תע"ל F9D104
בל"ד F66004
רע"ם 297C32
עצמאיים/סיעת יחיד
עצמאי DDDDDD
מפלגות היסטוריות
מפלגה Hex מפלגה Hex
מפלגות ימין מפלגות שמאל
תנועת החרות 0078BA מפא"י AE0000
הציונים הכלליים 00ADCC מפ"ם 96342E
מפלגת הלוחמים 0038B8 מק"י FF0000
גח"ל 143997 אחדות העבודה - פועלי ציון CE2029
שלומציון 0D316C המערך הראשון CE2029
התחיה 00A2B1 רפ"י 3333CC
כך FFFF00 העולם הזה - כוח חדש D02D0A
צומת 5776B3 המערך השני EE1C25
מולדת 456F23 הרשימה הממלכתית 45964A
ישראל בעליה 008EE0 המרכז החופשי 0058D5
איחוד לאומי - מפד"ל 000080 מוקד FF2A24
הבית היהודי 8DC63F רצ 002A0C
כולנו 00B0F0 מחנה של"י FF321F
איחוד מפלגות הימין 8CC747 הרשימה המתקדמת לשלום 1A6F42
מפלגות דתיות ישראל אחת 02A3EA
החזית הדתית המאוחדת 172D81 עם אחד A92F00
הפועל המזרחי 007B8E המחנה הציוני EE161F
המזרחי 0F1D35 המחנה הדמוקרטי 5cb156
פועלי אגודת ישראל DF561D מפלגות ערביות
חזית דתית לאומית / מפד"ל 4D1552 הרשימה הדמוקרטית של נצרת 297C32
תמ"י 39354E רשימה דמוקרטית לערביי ישראל 006818
מפלגות מרכז קידמה ועבודה AF0000
המפלגה הפרוגרסיבית FECA0A חקלאות ופיתוח FF5252
ספרדים ועדות המזרח EB4112 שיתוף ואחווה AF2F2F
התאחדות התימנים בישראל 89C5C6 רשימה ערבית לבדווים וכפרים D92C11
ויצו EF158D המפלגה הדמוקרטית הערבית 24631D
המפלגה הליברלית / ל"ע FECA0A רע"ם-תע"ל 0B5A2B
ד"ש 418CE2
פיתוח ושלום 404042
תלם 24317C
שינוי 00457B
יחד (עזר ויצמן) 062A55
אומץ 1F3939
הדרך השלישית 00D8E8
מפלגת המרכז 001FA3
הגימלאים 34703A
קדימה 294078
התנועה 002A6A

תרשימי כנסות ישראל[עריכת קוד מקור]

24th Knesset Composition.svg

לכל אחת מכנסות ישראל נוצר תרשים בצבעים הנ"ל, בהתאם לתוצאות הבחירות לאותה הכנסת. לאחר בחירות חדשות יש ליצור תרשים חדש דרך האתר הייעודי, לשייך אותו לקטגוריה - (Election diagrams of Israel with exact colors of parties), ולתת לו שם בנוסח של: (24th Knesset Composition.svg). באם רוצים ליצור תרשים של הרכב הכנסת העדכני, יש לסווג אותו בשם: (Israeli Knesset Current Composition.svg).

תוצאות הבחירות לכנסת[עריכת קוד מקור]

בכל ערך אודות בחירות לכנסת, יש לייצר טבלה המפרטת את התוצאות. את הנתונים יש להוציא אך ורק מתוך אתר ועדת הבחירות המרכזית, ואך ורק לאחר פרסום התוצאות הרשמיות. אלו הם כללי הטבלה:

א. הטבלה תפרט לפי הסדר: כינוי הרשימה (כולל צבע לפי מפתח הצבעים), סימנה (האותיות שעל הפתק), ראש הרשימה, מספר המושבים (מנדטים) לו זכתה (כולל תבנית:סרגל הרכב), השינוי מאז הכנסת הקודמת, מספר הקולות לו זכתה, אחוז מסך כלל הקולות (כולל תבנית:סרגל אחוזים) והשינוי מאז הבחירות הקודמות.

ב. כינוי הרשימה יהיה מלא, מתוך אתר ועדת הבחירות.

דוגמה: "הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה"

ג. השינוי במושבים יימדד בין מספר המושבים בהם החזיקה המפלגה (או במקרה של איחוד מפלגות לכדי רשימה אחת - מספר המושבים של כלל המפלגות הכלולות ברשימה) בסוף כהונת הכנסת הקודמת לבין מספר המושבים לו זכתה הרשימה בבחירות, ויצויין בערך השינוי לצד תבנית:עלייה או תבנית:ירידה. מקרה בו אין שינוי יש לציין בתבנית:ללא שינוי. במקרה בו מדובר ברשימה חדשה, יירשם בטור השינוי "חדש".

ד. השינוי באחוז הקולות יימדד בין אחוז הקולות לו זכתה אותה רשימה בבחירות הקודמות לבין האחוז בבחירות בהן דן הערך, ויצויין בערך השינוי לצד תבנית:עלייה או תבנית:ירידה. מקרה בו אין שינוי יש לציין בתבנית:ללא שינוי. במקרה בו רשימה מאוחדת התפצלה למרכיביה (דוגמת המחנה הציוני שהתפצלה לעבודה ולתנועה), או במקרה בו מדובר ברשימה חדשה, יירשם בטור השינוי "חדש".

Increaseעלייה|Decreaseירידה |Steadyללא שינוי

ה. את אחוז החסימה יש לציין בשורת כותרת שתבוא לאחר השורה של המפלגה האחרונה שעברה את אחוז החסימה, ובמקרה של שינוי באחוז החסימה מאז הבחירות הקודמות יש לציין זאת באותה הדרך בה מצוין שינוי במושבים ובאחוזים.

ה. רשימות אשר לא עברו את אחוז החסימה לא יזכו לסרגל הרכב ולסרגל אחוזים. ואולם ניתן לשייך להן צבע בטור הצבעים, בהתאם לכרזות הבחירות של אותה רשימה.

ו. השורות האחרונות בטבלה ייראו כך:

סה"כ 120 מספר הקולות הכשרים 100%
בעלי זכות הצבעה מספר בעלי זכות ההצבעה קולות כשרים אחוז ההצבעה השינוי באחוז ההצבעה
רשימות המועמדים המלאות: עיתון רשמי מס' 4017 (אורכב 12.06.2018 בארכיון Wayback Machine)
תוצאות הבחירות: עיתון רשמי מס' 4021 (אורכב 12.06.2018 בארכיון Wayback Machine)

יש לציין בהן את מספר בעלי זכות ההצבעה, מספר הקולות הכשרים, אחוז ההצבעה הנובע מכך והשינוי בו מהבחירות הקודמות, וכן את רשימות המועמדים המלאות והתוצאות המלאות, באמצעות גיליונות "רשומות" הרלוונטיים (מתוך אתר הפרסומים הממשלתי).

חברי הכנסת ובעלי תפקידים בה[עריכת קוד מקור]

בכל ערך אודות כנסת מסוימת יש לצרף טבלה המפרטת את חברי הכנסת לסיעותיהם, וטבלה המפרטת את בעלי התפקידים בה.

חברי הכנסת[עריכת קוד מקור]

טבלת חברי הכנסת תיראה כך:

  • חבר כנסת שכהונתו הסתיימה לפני תום כהונת הכנסת, יש לסמן על שמו קו חוצה, לכתוב את שמו של החבר הבא במקומו בסוף רשימת חברי הכנסת, ולציין זאת בהערת שוליים.
  • במקרה בו סיעה התפצלה מסיעה אחרת יש לציין זאת בערת שוליים מתאימה ליד שם הסיעה.
הליכוד בנימין נתניהו, יולי אדלשטיין, ישראל כ"ץ, גלעד ארדן, גדעון סער, מירי רגב, יריב לוין, יואב גלנט, ניר ברקת, גילה גמליאל, אבי דיכטר, זאב אלקין, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, ציפי חוטובלי, דודי אמסלם, גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, אתי עטייה, יואב קיש,
דוד ביטן, קרן ברק, שלמה קרעי, מיקי זוהר, יפעת שאשא-ביטון, שרן השכל, מיכל שיר, קטי שטרית, פטין מולא, מאי גולן, טלי פלוסקוב, עוזי דיין, אריאל קלנר, אוסנת מארק, עמית הלוי, ניסים ואטורי, שבח שטרן, איוב קרא, מטי יוגב
יש עתיד – תל"ם יאיר לפיד, משה יעלון, מאיר כהן, עפר שלח, אורנה ברביבאי, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, אלעזר שטרן, מיקי לוי, ר'דיר מריח, רם בן ברק, יואב סגלוביץ, בועז טופורובסקי, אורלי פרומן, אנדריי קוז'ינוב, עידן רול, יוראי להב-הרצנו, ולדימיר בליאק, משה טור-פז, ענת כנפו
כחול לבן בני גנץ, גבי אשכנזי, אבי ניסנקורן, מיקי חיימוביץ', מיכאל ביטון, חילי טרופר, אורית פרקש-הכהן, מירב כהן, אסף זמיר, יזהר שי, עומר ינקלביץ', פנינה תמנו-שטה, אלון שוסטר, רם שפע, איתן גינזבורג, מיכל קוטלר-וונש, עינב קאבלה, תהלה פרידמן, הילה שי-וזאן, יעל רון בן משה,
רות וסרמן-לנדה
הרשימה המשותפת איימן עודה, מטאנס שחאדה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, היבה יזבק, אוסאמה סעדי, יוסף ג'בארין, ג'אבר עסאקלה, סאמי אבו שחאדה, סונדוס סאלח
ש"ס אריה דרעי, יצחק כהן, משולם נהרי, יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסי טייב
יהדות התורה יעקב ליצמן, משה גפני, מאיר פרוש, אורי מקלב, יעקב טסלר, יעקב אשר, ישראל אייכלר, יצחק פינדרוס, אליהו חסיד, אליהו ברוכי
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, אלי אבידר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, אלכס קושניר
רע"מ מנסור עבאס, וליד טאהא, סעיד אלחרומי, אימאן ח'טיב-יאסין
מרצ ניצן הורוביץ, תמר זנדברג, יאיר גולן, אילן גילאון
ימינה נפתלי בנט, איילת שקד, מתן כהנא
דרך ארץ יועז הנדל, צבי האוזר
העבודה עמיר פרץ, איציק שמולי, מרב מיכאלי
האיחוד הלאומי בצלאל סמוטריץ', אופיר סופר
גשר אורלי לוי-אבקסיס
הבית היהודי רפי פרץ

בעלי תפקידים בכנסת[עריכת קוד מקור]

טבלת בעלי התפקידים בכנסת תיראה כך:

התפקיד שם סיעה הערות
נשיאות הכנסת
יושב ראש הכנסת בני גנץ כחול לבן עד ל-17 במאי 2020
יריב לוין הליכוד מ-17 במאי 2020
סגני יושב ראש הכנסת ישראל אייכלר יהדות התורה מ-4 בינואר 2021
משה ארבל ש"ס
אורנה ברביבאי יש עתיד – תל"ם
אליהו ברוכי יהדות התורה 7 ביולי 2020 - 15 בספטמבר 2020

מ-21 באוקטובר 2020

קרן ברק הליכוד
שרן השכל הליכוד עד ל-25 בדצמבר 2020
מיקי זוהר הליכוד
מיקי חיימוביץ' כחול לבן
אחמד טיבי הרשימה המשותפת מ-14 בדצמבר 2020
מנסור עבאס רע"מ/הרשימה המשותפת
חמד עמאר ישראל ביתנו
יושבי ראש הוועדות הקבועות
ועדת הכנסת איתן גינזבורג כחול לבן
ועדת הכספים משה גפני יהדות התורה
ועדת הכלכלה יעקב מרגי ש"ס
ועדת החוץ והביטחון צבי האוזר דרך ארץ
ועדת הפנים והגנת הסביבה מיקי חיימוביץ' כחול לבן
ועדת החוקה, חוק ומשפט יעקב אשר יהדות התורה
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות דוד ביטן הליכוד
ועדת החינוך, התרבות והספורט רם שפע כחול לבן עד ל-31 בינואר 2021
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חיים כץ הליכוד
הוועדה לענייני ביקורת המדינה עפר שלח יש עתיד – תל"ם עד ל-29 בדצמבר 2020
אלעזר שטרן יש עתיד – תל"ם מ-5 בינואר 2021
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי עודד פורר ישראל ביתנו
ועדת המדע והטכנולוגיה עינב קאבלה כחול לבן עד ל-5 בינואר 2021
יעל רון בן משה כחול לבן מ-6 בינואר 2021
ועדת האתיקה טלי פלוסקוב הליכוד
יושבי ראש הוועדות המיוחדות
הוועדה לזכויות הילד יוסף ג'בארין הרשימה המשותפת
הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה יפעת שאשא-ביטון הליכוד
הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי מנסור עבאס רע"מ/הרשימה המשותפת
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור יעקב טסלר יהדות התורה
הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט אבי דיכטר הליכוד
ועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול מיכל קוטלר-וונש כחול לבן
יושבי ראש הסיעות
יושב ראש סיעת הליכוד מיקי זוהר הליכוד
יושב ראש סיעת יש עתיד – תל"ם מאיר כהן יש עתיד – תל"ם
יושב ראש סיעת כחול לבן איתן גינזבורג כחול לבן
יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת אחמד טיבי הרשימה המשותפת
יושב ראש סיעת ש"ס מיכאל מלכיאלי ש"ס
יושב ראש סיעת יהדות התורה יצחק פינדרוס יהדות התורה
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו עודד פורר ישראל ביתנו
יושב ראש סיעת רע"מ לא נקבע רע"מ
יושבת ראש סיעת מרצ תמר זנדברג מרצ
יושב ראש סיעת ימינה נפתלי בנט ימינה
יושב ראש סיעת דרך ארץ יועז הנדל דרך ארץ
יושב ראש סיעת העבודה עמיר פרץ העבודה עד ל-29 בינואר 2021
יושב ראש סיעת האיחוד הלאומי לא נקבע האיחוד הלאומי
יושבת ראש סיעת גשר אורלי לוי-אבקסיס גשר
יושב ראש סיעת הבית היהודי רפי פרץ הבית היהודי
ראשי הקואליציה והאופוזיציה
יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר הליכוד
ראש האופוזיציה יאיר לפיד יש עתיד – תל"ם
בעלי תפקידים
מנכ"ל הכנסת סמי בקלש עד ל-21 ביוני 2020, אלברט סחרוביץ
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
קצין הכנסת יוסף גריף
היועץ המשפטי לכנסת שגית אפיק עד ל-1 באפריל 2020, איל ינון

הרכב הממשלה[עריכת קוד מקור]

בכל אחד מן הערכים על ממשלות ישראל יש לייצר טבלה המפרטת את הרכבה בכללים הבאים:

א. לפני פירוט שרי הממשלה יופיע מפתח המפלגות החברות בה, בצירוף הפירוש המבהיר כי פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה. בממשלה מכהנת תופיע גם ההבהרה: שמות השרים המכהנים - מודגשים.

מפא"י החזית הדתית המאוחדת המפלגה הפרוגרסיבית ספרדים ועדות מזרח
פער בין כהונותיהם של שרים שונים באותו המשרד, משמעו מילוי מקום על ידי ראש הממשלה

ב. הטבלה תפרט לפי הסדר: משרד, שר (בצירוף דיוקנו), מפלגה (כולל צבע לפי מפתח הצבעים) ותקופת הכהונה (בלוח העברי ובלוח הלועזי).

ג. השרים יסודרו (לאחר ראש הממשלה) לפי סדר ה-א"ב של משרדיהם, ובכהונת מספר שרים לאורך התקופה - מהראשון לאחרון; שר שכיהן בכמה משרדים לכל אורך כהונת הממשלה, יש לאחד את שורותיו, כאשר מקומו ייקבע לפי סדר ה-א"ב של המשרדים בהם כיהן. (כלומר, אם כיהן כשר הביטחון וכשר המודיעין - תיווסף שורת "שר המודיעין" לאחר "שר הביטחון", אלא אם מדובר בראש הממשלה, ואזי יהיה ראשון). שר אשר כיהן בשני משרדים שונים לתקופה מסוימת בתוך כהונת הממשלה, אין לאחד את שורותיו, אלא לציין את כהונתו באותם המשרדים לפי הסדר הקבוע. לאחר מכן יופיעו סגני השרים לפי אותו הסדר.

ד. תארים נוספים (ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, המשנה לראש הממשלה, שר לענייני X, וכו') יופיעו בכיתוב קטן מעל לשם השר. נסיבות מיוחדות של סיום הכהונה (שהן: הדחה, פטירה, רצח או התאבדות) יופיעו בכיתוב קטן מתחת לשם השר. ציון היותו של שר לא חבר כנסת יהיה בכיתוב קטן מתחת לשם המפלגה. שר ללא שיוך מפלגתי יופיע כ"עצמאי".

ה. כהונת ראש הממשלה במשרד כמילוי מקום לא תתפוס שורה, בהתאם להבהרה שלפי סעיף א'.

ו. אם שר כיהן רק כסגן ראש הממשלה (לדוגמה, אבא אבן בממשלה ה-12), יצוין העניין בשורה מיוחדת, השנייה בתור לאחר ראש הממשלה.

ז. נסתיימה כהונת ראש הממשלה ונתמנה במקומו ראש ממשלה בפועל - יש לציין זאת באותו האופן בו מציינים כהונת שני שרים שונים באותו המשרד, ולכתוב מעל שם השר "ראש הממשלה בפועל".

חריגים:
1. מפאת השינויים הרבים שנעשו בהרכב הממשלה ה-30, פוצלה הטבלה שלה לשלוש תקופות.

2. מפאת אורך כהונתה של הממשלה ה-34, פוצלה הטבלה שלה לשתי תקופות (עד הכנסת ה-21, והחל ממנה).

ממשלת ישראל השנייה
כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב | 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד שר מפלגה כהונה
שרי הממשלה
משרד ראש הממשלה Ben-Gurion.jpg ראש הממשלה

דוד בן-גוריון

מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951
משרד הביטחון
משרד האוצר Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן מפא"י כ"א בחשוון ה'תשי"א - ח' בתשרי ה'תשי"ב 1 בנובמבר 1950 - 8 באוקטובר 1951

בעלי תפקידים[עריכת קוד מקור]

בכל הערכים אודות משרדי הממשלה, וכן בערכים אודות נשיא המדינה, ראש הממשלה ויושב-ראש הכנסת, יש טבלה המפרטת את נושאי המשרה לדורותיהם, והיא לפי הכללים הבאים:

א. הטבלה תפרט לפי הסדר: מס' (מספר סידורי), ממלא המשרה (בצירוף דיוקנו), מפלגה (או סיעה כאשר מדובר בתפקיד בתוך הכנסת, וכולל צבע לפי מפתח הצבעים), כהונה (בלוח העברי ובלוח הלועזי) וממשלה או כנסת (כלומר - באיזו ממשלה או באיזו כנסת כיהן נושא המשרה, לפי העניין).

דוגמה מתוך הערך "משרד האוצר":

שרי האוצר בממשלות ישראל
מס' דיוקן שם
(תקופת חיים)
מפלגה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן

(1891–1952)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח ב' בתמוז ה'תשי"ב

נפטר בכהונתו

14 במאי 1948 25 ביוני 1952

נפטר בכהונתו

הממשלה הזמנית
ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
ממשלת ישראל השלישית

ב. מספרו הסידורי של שר ייקבע לפי כהונתו הראשונה, וכאשר הוא מכהן בשנית ייכתב המספר בתוך סוגריים.

ג. נסיבות מיוחדות של סיום הכהונה יצוינו בכיתוב קטן מתחת לתאריכי סיום הכהונה.

ג. במקרה בו השתנה שם המשרד, יש לציין זאת בשורת כותרת ובה שם המשרה (לדוגמה: ממשרד החינוך (שר החינוך), למשרד החינוך והתרבות (שר החינוך והתרבות)).

ד. סגני השרים יצויינו בטבלה נפרדת ובה טור נוסף - "השר הממונה".

דיוקנאות[עריכת קוד מקור]

דיוקנו של אדם צריך להראות את פניו בבירור, ולכל היותר גם את כתפיו וחזהו.

תמונות בהן נראה אותו אדם יחד עם אנשים אחרים לא יכולות לשמש כדיוקן, וגם לא תמונות שלא נראים בהן פניו בבירור.

אם אין תמונה חופשית העומדת באותם קריטריונים, ניתן להעלות לוויקיפדיה תמונה בשימוש הוגן בתמונה מתוך אוסף התצלומים הלאומי. אם אין באוסף התצלומים הלאומי תמונה מתאימה - יש להשתמש בסמל מדינת ישראל.

כל הדיוקנאות יהיו ברוחב של 70 פיקסלים.