ויקיפדיה:תמונה מומלצת/המלצות קודמות/יולי 2023

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
תמונות מומלצות
2009       אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2010 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2011 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2012 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2013 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
יולי
1 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 1 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
2 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 2 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
3 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 3 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
4 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 4 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
5 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 5 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
6 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 6 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
7 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 7 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
8 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 8 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
9 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 9 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
10 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 10 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
11 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 11 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
12 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 12 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
13 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 13 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
14 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 14 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
15 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 15 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
16 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 16 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
17 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 17 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
18 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 18 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
19 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 19 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
20 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 20 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
21 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 21 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
22 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 22 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
23 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 23 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
24 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 24 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
25 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 25 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
26 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 26 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
27 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 27 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
28 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 28 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
29 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 29 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
30 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 30 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
31 ביולי 2023 תבנית:תמונה מומלצת 31 ביולי 2023 עריכה - תבנית - שיחה
תמונות מומלצות
2009       אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2010 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2011 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2012 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2013 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2014 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2015 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2016 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2017 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2018 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2019 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2020 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר