ועדת ששינסקי (מס הכנסה)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה ליחידים, שנודעה בשם ועדת ששינסקי, על שם העומד בראשה, פרופ' איתן ששינסקי, היא ועדה ציבורית שמונתה על ידי שר האוצר, משה נסים, ונתבקשה להגיש המלצות לרפורמה מקיפה במס הכנסה בישראל.

הוועדה מונתה ב-18 ביוני 1987, והגישה המלצותיה בחודש פברואר 1988. בנוסף לפרופ' ששינסקי היו חברים בוועדה פרופ' דן גלאי, רו"ח דב ספיר, פרופ' אפרים צדקה וד"ר אמנון רפאל.

בכתב המינוי הנחה שר האוצר את הוועדה להבטיח את המטרות הבאות:

 1. חלוקה צודקת של ההכנסה והגברת המוטיבציה לעבודה, להגדלת הפריון וההשקעות.
 2. הרחבת בסיס המס תוך בחינת מרכיבי ההכנסות למיניהם והפניית המקורות שייווצרו למען הגדלת ההכנסה הפנויה לבעלי מדרגת מס של 45% ומטה.
 3. צמצום עיוותים ואפליות כדי לעודד את חידוש הצמיחה הכלכלית.
 4. פישוט שיטת המס.

בדין וחשבון שהגישה מנתה הוועדה את העקרונות הכלליים שלאורם גיבשה את המלצותיה:

 1. הרחבת בסיס ההכנסה והקטנת שיעורי המס.
 2. פרוגרסיביות: אחוז המס מן ההכנסה יעלה עם עליית ההכנסה.
 3. בסיס הכנסות ריאלי, תוך התמודדות עם העיוותים שיוצרת האינפלציה.
 4. שוויון בין נישומים שווים – ביטול אפליה לפי ענף כלכלי ולפי אופן יצירת ההכנסה (שכירים לעומת עצמאיים).
 5. השגת יעדים באמצעות תקציב המדינה.
 6. המשפחה בתור יחידת מיסוי, תוך התחשבות בהוצאות על ילדים.
 7. הטלת חובת דיווח כללית.
 8. אי החלה רטרואקטיבית – המלצות הוועדה יחולו על הכנסות שיצטברו לאחר החלת הרפורמה.
 9. שמירה על יחס נאות בין המס המוטל על יחידים ובין המס המוטל על חברות.
 10. שמירה על האיזון התקציבי.

עיקר המלצות הוועדה:

משמעותו של שינוי מסוג זה, הנעשה מבלי לשנות את סך כל המס שנגבה, היא שינוי בחלוקת נטל המס: הגדלת נטל המס על חלק מהאוכלוסייה והקלתו על חלק אחר. בנסיבות אלה נוצרה התנגדות לשינוי מצדה של האוכלוסייה הנפגעת, ולכן נדחה יישום ההמלצות. בשנת 1990 נתקבל תיקון 83 לפקודה[1] ובו יושמו אחדות מהמלצות הוועדה. ההמלצה להטלת מס על רווח הון ריאלי בשוק ההון מומשה לאחר יותר מעשר שנים, לאחר שעוד שתי ועדות לרפורמה במס המליצו עליה. ההמלצה להטלת מס על הפרשת המעביד לקרן השתלמות לא מומשה עד היום (אף שגם עליה המליצה ועדה נוספת, ועדת בן-בסט), אך נקבעה תקרה להפרשה הפטורה.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ במסגרת חוק הסדרים המשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990, ס"ח 1314 מיום 6 באפריל 1990