חשבון השלשה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

חשבון השלשה (אנגלית Escrow account) הוא חשבון בנק הנפתח במיוחד להפקדה בנאמנות, של נכסים של צד אחד להסכם, עד לקיום חלקו של הצד השני בהסכם ולאבטחת הקיום. עם קיום חלקו של הצד השני, יעברו הנכסים המופקדים לרשותו. העברת הכספים לצד זה, עשויה להיות מותנית גם באירועים שאינם קשורים בו, או שאינם בשליטתו.

ב"הסכם השלשות", מעבר לצדדים הרגילים לעסקה (שניים או יותר), משתתף צד נוסף, המשמש כנאמן. הנאמן יכול להיות עורך דין, רואה חשבון או חברה לנאמנות. תפקידו של הנאמן הוא לפתוח את החשבון בבנק ולפקח על ניהולו. כמו כן אחראי הנאמן על ביצוע האמור בהסכם, מילוי חלקם של הצדדים והעברת הכסף בסופו של התהליך, לידי הזכאי לו על פי ההסכם, או החזרתו לידי הצד הראשון במידה שתנאי ההסכם לא התקיימו.