יחידה:טווח זמנים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

היחידה מיועדת לבנייה נוחה של תבניות עם טווחי זמנים.

טווח זמנים יהיה מהצורה של <תאריך התחלה> - <תאריך סיום> או <נקודת זמן>

הצגת משך זמן[עריכת קוד מקור]

כאשר עוסקים בפרט חשוב דיו לציון משך הזמן בין תאריך ההתחלה לסיום ניתן לציין "הצגת הפרשת זמנים=כן" שיחשב את משך הזמן מהתחלה לסיום או יסתמך על ויקינתונים לצורך זה. ניתן לציין בצורה מפורשת "משך" לציון ידני של משך הזמן.

דוגמאות שימוש[עריכת קוד מקור]

פורמט דוגמה תוצאה הערה
טווח פשוט {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=26 באוגוסט 2020|תאריך סיום=26 באוגוסט 2021}} 26 באוגוסט 2020 – 26 באוגוסט 2021
אירוע פשוט {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|נקודת זמן=26 באוגוסט 2020}} 26 באוגוסט 2020
משך - פשוט יחד עם משך מפורש {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=26 באוגוסט 2020|תאריך סיום=26 באוגוסט 2021|הצגת הפרשת זמנים=כן|משך=שנה}} 26 באוגוסט 2020 – 26 באוגוסט 2021 (שנה)
הצגת הפרשת זמנים - פשוט יחד עם משך אוטומטי {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=26 באוגוסט 2020|תאריך סיום=26 באוגוסט 2021|הצגת הפרשת זמנים=כן}} 26 באוגוסט 2020 – 26 באוגוסט 2021 (שנה)
פשוט יחד עם משך אוטומטי (דוגמה נוספת) {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=10 בינואר 2005|תאריך סיום=23 בנובמבר 2005|הצגת הפרשת זמנים=כן}} 10 בינואר 2005 – 23 בנובמבר 2005 (45 שבועות ו־3 ימים)
פורמט הצגה - כיצד להציג את משך הזמן {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=26 באוגוסט 2020|תאריך סיום=26 באוגוסט 2021|הצגת הפרשת זמנים=כן|פורמט הצגה=%s<br>%s}} 26 באוגוסט 2020 – 26 באוגוסט 2021
(משך הזמן: שנה)
שימוש בוויקינתונים {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים}} 1 בינואר 2011‏-2 בינואר 2012 בהנחה שהוזנו הפרטים בוויקינתונים
תאריך התחלה-ויקינתונים, תאריך סיום-ויקינתונים - הגדרת המזהים אשר ימשכו מוויקינתונים {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה-ויקינתונים=P2031|תאריך סיום-ויקינתונים=P2032}} 1 בינואר 2011‏-2 בינואר 2012 בהנחה שהוזנו הפרטים בוויקינתונים
qid - הגדרת הדף בויקינתונים ממנו נמשכים התאריכים {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|qid=Q27020128}} 1 בינואר 2011‏-2 בינואר 2012 בהנחה שהוזנו הפרטים בוויקינתונים. ניתן להזין |qid=- על מנת למנוע משיכה מוויקינתונים
הווה (ציון אירוע מתמשך) {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=21 בינואר 2020|תאריך סיום=מכהנת|הצגת הפרשת זמנים=כן|הווה=מולך,מולכת,מכהן,מכהנת,לא כיהן,נוכחי,נוכחית,הווה,ואילך}} 21 בינואר 2020 – מכהנת (שנה ו־39 שבועות) הווה מאפשר לציין שהאירוע לא הסתיים והוא נמשך בהווה, ומאפשר להכניס ערכים שונים אשר היחידה תקרא כהווה
נמשך - הגדרת ברירת מחדל של תאריך סיום כהווה {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך התחלה=26 ביולי 2020|נמשך=כן|הצגת הפרשת זמנים=כן}} 26 ביולי 2020 – הווה (שנה ו־12 שבועות) באם יוזן תאריך סיום היחידה תתחשב בו
טקסט סיום - הצגת תאריך הסיום במקרה בו לא יוזן תאריך התחלה {{#invoke:טווח זמנים|טווח זמנים|תאריך סיום=26 ביולי 2020|טקסט סיום= נגמר ב-%s}} נגמר ב-26 ביולי 2020

local Date = require('Module:תאריך')
local Arguments = require( "Module:Arguments" )

local function WikidataSimpleFill(parameter, entityId, property) 
	-- this doesnt handle unkown values, multi value etc
	if parameter~=nil then return parameter, false end
	local wikidataVal = mw.wikibase.getBestStatements( entityId, property )
	if #wikidataVal > 0 then
		local propValue = wikidataVal[1].mainsnak
		return mw.wikibase.renderSnak( propValue ) , true
	end
	return nil, false
end

function render(frame)
	local args = Arguments.getArgs(frame, { ['trim'] = true, ['removeBlanks'] = true })
	local res = ''
	
	local entityId = args['qid'] or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if (entityId == '-' or entityId=='') then entityId = nil end
	local pointInTime = args['נקודת זמן']
	local startDate = args['תאריך התחלה']
	local endDate = args['תאריך סיום']
	
	local wikidataStartDate = args['תאריך התחלה-ויקינתונים'] or 'P580'
	local wikidataEndDate = args['תאריך סיום-ויקינתונים'] or 'P582'
	local showEditWikidata = true
	
	-- text to show if we have only end date. Example: "Last even - %s" where %s is time. nil - will not show end date
	local onlyEndDateText = args['טקסט סיום']
	
	local duration = args['משך'] --P2047
	-- Whether to show time diff between start and end day when applicable. Example: כן.
	local showTimeDiff = args['הצגת הפרשת זמנים']
	local dateRangeDiffFormat = args['פורמט הצגה'] or '%s (%s)'

	local usingWikidata = false
	
	if  entityId~=nil then
		-- todo: support different fallbacks for properties
		local usingWikidataStartDate = false
		local usingWikidataEndDate = false
		local usingWikidataPointInTime = false
		local usingWikidataDuration = false
		
		wikidataStartDate = mw.text.split( wikidataStartDate, ' *, *', false )
		wikidataEndDate = mw.text.split( wikidataEndDate, ' *, *', false )
		for _, wikidataStartProp in pairs(wikidataStartDate) do
			startDate, usingWikidataStartDate = WikidataSimpleFill(startDate, entityId, wikidataStartProp )
		end
		for _, wikidataEndProp in pairs(wikidataEndDate) do
			endDate, usingWikidataEndDate = WikidataSimpleFill(endDate, entityId, wikidataEndProp )
		end
		
		usingWikidata = usingWikidata or usingWikidataStartDate or usingWikidataEndDate
		if startDate == nil and endDate == nil then
			pointInTime, usingWikidataPointInTime  = WikidataSimpleFill(pointInTime, entityId, 'P585' )
			usingWikidata = usingWikidata or usingWikidataPointInTime
		end
		
		if showTimeDiff == 'כן' then
			duration, usingWikidataDuration = WikidataSimpleFill(duration, entityId, 'P2047' )
			if usingWikidataDuration then 
				-- workaround for T261543
				duration = mw.ustring.gsub( duration, '(%d+) יממה', '%1 ימים' )
			end
			usingWikidata = usingWikidata or usingWikidataDuration
		end
	end

	-- Whether the event still continues. this will show <START>-present. Example: כן
	local defaultOngoingEvent = args['נמשך'] == 'כן'
	local ongoingEvent = defaultOngoingEvent
	local endDateOngoingEvent = args['הווה']
	local presentText = args['טקסט הווה']
	local diffFormat = 'auto' -- TODO: better handling for different scales
	
	if  endDate~=nil and endDate~='' then
		if endDateOngoingEvent~=nil then
			-- set default ongoingEvent as false
			ongoingEvent = false
			for v in string.gmatch(endDateOngoingEvent, "[^,%s]+") do
				if v == endDate then
					-- set as true if end date specific that match endDateOngoingEvent
					ongoingEvent = true
					if presentText then endDate=presentText end
				end
			end
		else
			-- explicity end date was specified, hence it is not ongoing
			ongoingEvent = false
		end
	end
	
	-- simple case of single point in time
	if pointInTime~=nil  or  startDate==endDate then
		if pointInTime == nil and startDate==endDate  then
			pointInTime = startDate
		end
		res = pointInTime
	else -- date ranges
		if startDate == nil and endDate~=nil  then
			if onlyEndDateText == nil then return end -- ignore only end date
			res = mw.ustring.format(onlyEndDateText, endDate)
		elseif startDate ~= nil and (endDate==nil or (ongoingEvent and endDate~=nil))  then
			if ongoingEvent then
				dateFormat = '%s–%s'
				if mw.ustring.match(startDate, ' ') or (endDate and mw.ustring.match(endDate, ' ')) then
					dateFormat = '%s – %s'
				end
				res = mw.ustring.format(dateFormat, startDate, endDate or 'הווה')
				-- try to fallback to automatic duration if duration is not available
				if showTimeDiff == 'כן' and duration==nil then
					local success, automaicDuration = pcall(Date.parseDateRange, startDate, diffFormat, true)
					if success then duration = automaicDuration end
				end
			else
				res = startDate
			end
		elseif startDate~=nil and endDate~=nil  then
			dateFormat = '%s–%s'
			if mw.ustring.match(startDate, ' ') or mw.ustring.match(endDate, ' ') then
				dateFormat = '%s – %s'
			end
			res = mw.ustring.format(dateFormat, startDate, endDate)
			if showTimeDiff == 'כן' and duration==nil then
				local success, automaicDuration = pcall(Date.parseDateRange, res, diffFormat, true)
				if success then duration = automaicDuration end
			end
		end
	end
	
	-- append the duration
	if showTimeDiff == 'כן' and duration~=nil and duration~='' then
		res = mw.ustring.format(dateRangeDiffFormat, res, duration)
	end
	
	if showEditWikidata and usingWikidata and res~=nil and res~='' and entityId~=nil then
		local link = mw.title.makeTitle( 0, entityId, '', 'wikidata' ):fullUrl('uselang=he')
		res = res .. mw.ustring.format(' [[File:Blue pencil RTL.svg|15px|link=%s|עריכת הנתון בוויקינתונים]]', link)
	end
	return res
end

return 	{
	['טווח זמנים']=render
}