יחידה:מיון

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

תבנית לטבלת מיון לבעלי חיים, צמחים וכו'.


דוגמאות שימוש

דוגמה תוצאה
{{מיון
|שם=אריה אסייתי
|תמונה=Adult Asiatic Lion.jpg
|ממלכה=[[בעלי חיים]]
|מערכה=[[מיתרניים]]
|מחלקה=[[יונקים]]
|סדרה=[[טורפים]]
|משפחה=[[חתוליים]]
|סוג=[[פנתר]]
|מין=[[אריה]]
|תת-מין=אריה אסייתי
|שם מדעי=Panthera leo persica
}}
קריאת טבלת מיוןאריה אסייתי
Adult Asiatic Lion.jpg
מיון מדעי
ממלכה: בעלי חיים
מערכה: מיתרניים
מחלקה: יונקים
סדרה: טורפים
משפחה: חתוליים
סוג: פנתר
מין: אריה
תת־מין: אריה אסייתי
שם מדעי
Wikispecies-logo.svg Panthera leo persica
{{מיון
|שם=אריה אסייתי
|תמונה=[[קובץ:Adult Asiatic Lion.jpg|250px]]
|ממלכה=[[בעלי חיים]]
|מערכה=[[מיתרניים]]
|מחלקה=[[יונקים]]
|סדרה=[[טורפים]]
|משפחה=[[חתוליים]]
|סוג=[[פנתר]]
|מין=[[אריה]]
|תת-מין=אריה אסייתי
|שם מדעי=Panthera leo persica
}}
קריאת טבלת מיוןאריה אסייתי
Adult Asiatic Lion.jpg
מיון מדעי
ממלכה: בעלי חיים
מערכה: מיתרניים
מחלקה: יונקים
סדרה: טורפים
משפחה: חתוליים
סוג: פנתר
מין: אריה
תת־מין: אריה אסייתי
שם מדעי
Wikispecies-logo.svg Panthera leo persica

local p={}
local l = {} -- local functions
local wikidataTreeCache = nil
local wikidataTaxonomicRanks = {
  	--[146481]= 'על-ממלכה',
    [36732]= 'ממלכה',
    --[2752679]= 'תת-ממלכה',
    [38348] = 'מערכה',
    [334460] = 'מערכה', -- division
    [3504061] = 'על-מחלקה',
    [37517] = 'מחלקה',
    [36602] = 'סדרה',
    [5867959] = 'תת-סדרה',
    [35409] = 'משפחה',
    [2455704] = 'תת-משפחה',
    [34740] = 'סוג',
    [7432] = 'מין'
  }
local wikidataTaxonomicLevels = {
	['ממלכה']=1,
	['מערכה']=1,
	['על-מחלקה']=1,
	['מחלקה']=1,
	['סדרה']=1,
	['תת-סדרה']=1,
	['משפחה']=1,
	['תת-משפחה']=1,
	['סוג']=1,
	['מין']=1
}

local wikidataTaxonProperties = {
	[ "שם מדעי"] = 'P225',
	[ "שנת תיאור הטקסון" ] = 'P574',
	[ "שימור"] = 'P141',
	[ "תפוצה"] = 'P181',
	[ "מופע של"] = 'P31',
	[ "מתאר הטקסון"] = 'P405'
}

--taxon items
local Q_RECOMBINATION = 'Q14594740'

function p.header( kingdom, title )
   if not p.color then
    local colors = {
      [ "חיידקים אמיתיים" ] = "#D3D3D3",
      [ "חיידקים קדומים" ] = "#E0E0F3",
      [ "חיידקים" ] = "#D3D3D3",
      [ "בעלי חיים"]="#f4dda1",
      [ "פטריות"]="#ADD8E6",
      [ "איקריוטיים"]="#CE9EF2",
      [ "אוקריוטיים"]="#CE9EF2",
      [ "צומח"]="#90EE90",
      [ "צמחים"]="#90EE90"
    }    
    local colorKingdom = colors[kingdom]
    if not colorKingdom and kingdom then --pattern search - usefull for links...
      for k,v in pairs( colors ) do
        if string.find( kingdom,k ) then
          colorKingdom = v
          break
        end
      end
    end
    p.color = colorKingdom or "#CE9EF2"
  end
  return "! colspan=\"2\" style=\"text-align: center; background-color: " .. p.color .. ";\" | " .. title
end

--return true if claim exist in property of qualifiers
function l.isClaimExist(qualifiers, property, claimId)
	local claims = {}
	if qualifiers and qualifiers[property] then
		for _,claim in pairs(qualifiers[property]) do
			if claim.datavalue.value['id'] == claimId then
				return true
			end
		end
	end
	return false
end

--Get the Wikidata taxonom in localized form.
--@return [[first last|last]], date
local function createTaxonAuthorsStr(entity, pTaxonName)
	local taxonom
	local wikidataTaxonName = mw.wikibase.getAllStatements( entity, pTaxonName )
	local wikidataAuthorsName = wikidataTaxonName and wikidataTaxonName[1] and wikidataTaxonName[1].qualifiers and wikidataTaxonName[1].qualifiers[wikidataTaxonProperties["מתאר הטקסון"]]
	local localizeWikidataAuthorsName = {}
	local missingTaxonomLoalization = false
	if wikidataAuthorsName then
		for k,v in pairs(wikidataAuthorsName) do
			local formattedValue = mw.wikibase.renderSnak(v)
			
			if v and v.datavalue and v.datavalue.value and v.datavalue.value.id then
				_, langLabel = mw.wikibase.getLabelWithLang( v.datavalue.value.id )
				if langLabel~='he' then
					missingTaxonomLoalization = true
				end
			end

			-- Link to author page in format: [[firstName lastName|lastName]]
			formattedValue = mw.ustring.gsub( formattedValue , '(.+ )(.*)', "[[%1 %2|%2]]")
			table.insert(localizeWikidataAuthorsName, formattedValue)
		end
		if #localizeWikidataAuthorsName > 0 then
			if missingTaxonomLoalization then
				taxonom = table.concat(localizeWikidataAuthorsName, ' & ')
				taxonom = taxonom .. '[[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית: מתאר הטקסון]][[קטגוריה:ויקינתונים:ערכים_חסרי_תווית_בעברית]]'
			else
				taxonom = table.concat(localizeWikidataAuthorsName, ' ו')
			end
		end
	end
	local wikidataProp = require("יחידה:PropertyLink")
  local wikidataTaxonomYear = wikidataProp.getPropertyQualifier( pTaxonName, wikidataTaxonProperties["שנת תיאור הטקסון"])

	-- Append authority year
	if wikidataTaxonomYear then
  		taxonom = (taxonom and (taxonom .. ', '))  -- append comma seperator if author name exist
  		taxonom = (taxonom or '') .. wikidataTaxonomYear
	end
	
	-- parentheses needed if instance-of is a recombination
	if wikidataTaxonName and wikidataTaxonName[1] and l.isClaimExist(wikidataTaxonName[1].qualifiers, wikidataTaxonProperties["מופע של"], Q_RECOMBINATION) then
		taxonom = '(' .. taxonom .. ')'
	end
	
	return taxonom
end

--[[
  Fetch recursively the taxonomic data from wikidata
  -- @param {string} highestRank highest taxonomic rank to fetch for early termination
]]
function p.wikidataTaxonTree(highestRank, entity)
	if wikidataTreeCache~=nil then
		return wikidataTreeCache[highestRank]
	end
  local currentEntityId = entity or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  local taxonomicTree= {}
  local parentTaxonProperty = 'P171'
  local taxonomicRankproperty = 'P105'
  local parents= {}
  local currentPageTitle = mw.title.getCurrentTitle().text
  while currentEntityId ~= nil do
		mw.log('Access to entity: ' .. currentEntityId)
    local taxLevel = mw.wikibase.getBestStatements( currentEntityId, taxonomicRankproperty )
    taxLevel = taxLevel and taxLevel[1] and taxLevel[1].mainsnak
    taxLevel = taxLevel and taxLevel.datavalue and taxLevel.datavalue.value['numeric-id']
		
		local linkTarget = mw.wikibase.getSitelink( currentEntityId )
    local linkTitle, linkLang = mw.wikibase.getLabelWithLang( currentEntityId ) 
    if not linkTitle or linkLang~='he' then
    	linkTitle = mw.wikibase.getBestStatements(currentEntityId, 'P225')
    	linkTitle = linkTitle and linkTitle[1] and linkTitle[1].mainsnak and mw.wikibase.renderSnak(linkTitle[1].mainsnak)
    	if wikidataTaxonomicRanks[taxLevel]=='סוג' or wikidataTaxonomicRanks[taxLevel]=='מין' then
    		linkTitle = mw.ustring.format('\'\'%s\'\'', linkTitle)
    	end
   	end
    if wikidataTaxonomicRanks[taxLevel] and linkTitle then
    	local taxValue
    	if linkTarget==nil then
    		taxValue = linkTitle
    	elseif currentPageTitle==linkTarget then
    		taxValue = mw.ustring.format('\'\'\'%s\'\'\'', linkTarget)
    	elseif linkTarget then
    		taxValue = mw.ustring.format( "[[%s|%s]]", linkTarget, linkTitle )
    	end
    		-- dont override claim if already filled
    		if taxonomicTree[wikidataTaxonomicRanks[taxLevel]] == nil then
        	taxonomicTree[wikidataTaxonomicRanks[taxLevel]] = taxValue
        end
    end
		local parentTaxon = nil
		if highestRank~=wikidataTaxonomicRanks[taxLevel] then
		    parentTaxon = mw.wikibase.getBestStatements( currentEntityId, parentTaxonProperty )
		    parentTaxon = parentTaxon and parentTaxon[1] and parentTaxon[1].mainsnak
		    parentTaxon = parentTaxon and parentTaxon.datavalue
		    parentTaxon = parentTaxon and parentTaxon.value['numeric-id']
		end
    if parentTaxon and not parents[parentTaxon] then
  		parents[parentTaxon]=1
			currentEntityId = 'Q'..parentTaxon
    else 
			currentEntityId = nil
    end
  end
	wikidataTreeCache = taxonomicTree
  return taxonomicTree[highestRank]
end

function p.taxbox( frame )
  local realParams={}
  for i,j in pairs( frame:getParent().args ) do
    if string.len(j)>0 then
      realParams[i]=j
    end
  end
  frame.args=realParams
  
  local wikidataProp = require("יחידה:PropertyLink")
  local classificationParam = {
    "על-ממלכה",
    "קבוצה_1",
    "ממלכה",
    "תת-ממלכה",
    "קבוצה_2",
    "על-מערכה",
    "קבוצה_3",
    "מערכה",
    "קבוצה_4",
    "תת-מערכה",
    "קבוצה",
    "על-מחלקה",
    "קבוצה_5",
    "מחלקה",
    "קבוצה_6",
    "תת-מחלקה",
    "קבוצה_7",
    "אינפרא-מחלקה",
    "על-סדרה",
    "קבוצה_8",
    "סדרה",
    "קבוצה_9",
    "תת-סדרה",
    "קבוצה_10",
    "אינפרא-סדרה",
    "על-משפחה",
    "משפחה",
    "קבוצה_11",
    "תת-משפחה",
    "שבט",
    "תת-שבט",
    "סוג",
    "תת-סוג",
    "מין",
    "תת-מין"
  }

  local classifiedUnderParams = {
    "מחלקות",
    "סדרות",
    "משפחות",
    "תת-משפחות",
    "סוגים",
    "מינים",
    "תת-מינים"
  }
  local taxonomicNameToCode = {
	['ללא חשש'] = 'שימור LC',
	['מין קרוב לאיום'] = 'שימור NT',
	['מין תלוי שימור'] = 'שימור CD',
	['מין פגיע'] = 'שימור VU',
	['מינים בסכנת הכחדה'] = 'שימור EN',
	['מין בסכנת הכחדה חמורה'] = 'שימור CR',
	['מינים שנכחדו בטבע'] = 'שימור EW',
	['נכחד'] = 'שימור EX',
  ['אין מספיק נתונים'] = 'שימור DD'
	}
	
  local currTitle = tostring( mw.title.getCurrentTitle() )
  local wikidataEntity = frame.args["qid"] or mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
  local title = frame.args[ "שם"] or mw.ustring.gsub(currTitle, '%(.+%)', '')
  local headerKingdom = frame.args[ "ממלכה"] or frame.args[ "על-ממלכה"] or p.wikidataTaxonTree("ממלכה", wikidataEntity)
  local mainHeader = p.header( headerKingdom, '<span style="float:left; font-size:70%;">[[קובץ:Information-silk.svg|קישור=ויקיפדיה:קריאת טבלת מיון|קריאת טבלת מיון]]</span>' .. title )
  local wikidataEdit = '[[File:Wikidata-logo S.svg|20px|לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית|link=' ..((wikidataEntity and 'd:' .. wikidataEntity) or '//www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem?label='..mw.uri.encode( currTitle )) .. ']]'

  local imageArea = frame.args[ 'תמונה' ]
  if not imageArea then
  	 imageArea = wikidataProp.getImageLink() 
  elseif not mw.ustring.match(imageArea, '^ *%[%[') and not mw.ustring.match(imageArea, '^ *<') then
	  	local imageDesc = frame.args['כיתוב']
	  	local imgSuffix
	  	if imageDesc~=nil and #imageDesc>0 then
	  		imgSuffix = mw.ustring.format('|220px|%s]]', imageDesc)
	  	else
	  		imgSuffix = '|220px]]'
	  	end
		if mw.ustring.match(imageArea, '^[Ff]ile:') or 
			mw.ustring.match(imageArea, '^[Ii]mage:') or
			mw.ustring.match(imageArea, '^קובץ:') or
			mw.ustring.match(imageArea, '^תמונה:') then
			imageArea = '[[' .. imageArea .. imgSuffix
		else
			imageArea = '[[File:' .. imageArea .. imgSuffix
			end
	end
  
  imageArea = imageArea and string.format([[
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | %s
]], imageArea )
  if frame.args['כיתוב'] and imageArea then
    imageArea = imageArea .. '<div style="clear: both;"></div>' .. frame.args['כיתוב']
  end

  local distributionMap = frame.args['תפוצה'] or wikidataProp.getImageLink( wikidataTaxonProperties["תפוצה"] ) 
  distributionMap = distributionMap and string.format([[
|-
%s
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | %s
]],p.header( headerKingdom,'תחום תפוצה'), distributionMap )
  
  if frame.args['כיתוב תפוצה'] and distributionMap then 
    distributionMap = distributionMap ..frame.args['כיתוב תפוצה'] 
  end

  local floweringSeason = frame.args['עונת פריחה']
  floweringSeason = floweringSeason and string.format([[
|-
%s
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | %s
]],p.header( headerKingdom,'עונת פריחה'), floweringSeason )
  
  local synoyms = frame.args[ "שמות נוספים"]
  synoyms = synoyms and string.format([[
|-
%s
|- 
|colspan="2" style="font-size:90%%;text-align:center" |
%s
]],p.header( headerKingdom,'שמות נוספים'), synoyms )
  
  local period = frame.args[ "תקופה"] 
  period = period and string.format([[
|-
%s
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" | %s
]],p.header( headerKingdom,'[[יחידת זמן גאולוגית|תקופה]]'), frame.args[ "תקופה"])

  local conservationNote = frame.args[ "הערת שימור"] 
  local iucnStatus = frame.args[ "שימור"] or frame.args[ "מצב שימור"] 
  local wikidataIucnStatus = wikidataProp.getLabel( wikidataTaxonProperties[ "שימור"] )
  if wikidataIucnStatus and taxonomicNameToCode[wikidataIucnStatus] then
    wikidataIucnStatus=taxonomicNameToCode[wikidataIucnStatus]
  end
  local iucnStatusWarn=''
  iucnStatus = iucnStatus or wikidataIucnStatus
  if mw.title.getCurrentTitle():inNamespaces(0, 118) and (iucnStatus ~= 'שימור DO') and (wikidataIucnStatus ~= iucnStatus) then
  	iucnStatusWarn = '[[קטגוריה:דפים עם מצב שימור שאינו תואם את ויקינתונים]]'
  end
  if iucnStatus then
    iucnStatus = frame:expandTemplate{ title = iucnStatus }
    if wikidataEntity then
      local icunStatement = mw.wikibase.getBestStatements(wikidataEntity, wikidataTaxonProperties[ "שימור"])
      icunStatement = icunStatement and icunStatement[1]
      if icunStatement and icunStatement.references and icunStatement.references[1] and icunStatement.references[1].snaks['P627'] then
        local iucnRef = mw.wikibase.renderSnak(icunStatement.references[1].snaks['P627'][1])
        iucnRef = mw.ustring.format('<span dir="rtl">[https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/%s %s] באתר הרשימה האדומה של [[IUCN]]</span>', iucnRef, title)
        iucnRef = frame:extensionTag{ name = 'ref', content = iucnRef, args = { name = 'IucnRedList', dir = 'rtl' } }
        iucnStatus = iucnStatus..iucnRef
      end
    end
   elseif conservationNote then
     iucnStatus=''
   end
   if iucnStatus or conservationNote then
   	conservationNote = conservationNote or ''
    iucnStatus=iucnStatus..conservationNote..iucnStatusWarn
    iucnStatus = string.format([[
|-
%s
|-
| colspan="2" style="text-align:center;" |
%s
]],p.header( headerKingdom,'[[מצב שימור]]'), iucnStatus )
  end
  
  local classifictionSection = ''
  local taxonRank
  local usesWikidataParam = false
  for i,j in ipairs( classificationParam ) do
    local taxonVal = frame.args[j]
    local taxonHeader = j
    if not taxonVal and wikidataTaxonomicLevels[j] then
      taxonVal = p.wikidataTaxonTree(j, wikidataEntity)
      -- virus are different - avoid using the standard Kingdom terminology
      if taxonVal == '[[נגיף|נגיף]]' and taxonHeader == 'ממלכה' then
      	taxonHeader = 'קבוצה'
      end
      if taxonVal then
        usesWikidataParam = true
      end
    end
    if taxonVal then
      taxonHeader = mw.ustring.gsub( taxonHeader, 'קבוצה_.+','קבוצה')
      taxonRank = j
      if taxonHeader==j then
        local taxonHeaderDisplay = string.gsub( taxonHeader,'-','־')
        if ( mw.title.new( j .. ' (טקסונומיה)', 0 ).id >0) then
          taxonHeader='[['..taxonHeader..' (טקסונומיה)|'..taxonHeaderDisplay..']]'
        else
          taxonHeader = taxonHeaderDisplay
        end
      end    
      
      classifictionSection = classifictionSection..'\n|-\n| style="text-align:center;" | '..taxonHeader..': || style="text-align:center;" | '..((currTitle==taxonVal and "'''"..taxonVal.."'''") or taxonVal)
    end
  end
  
  if not taxonRank then --there is no classification either by parameter or by wikidata
    classifictionSection = '\n|-\n| colspan="2" | '..wikidataEdit
  end
  
  local classificationSectionHeader = '[[טקסונומיה (ביולוגיה)|מיון מדעי]]'
  classifictionSection = ('|-\n' .. p.header( headerKingdom, classificationSectionHeader ).. classifictionSection)
  
  
  local underClassification
  for i,j in ipairs( classifiedUnderParams ) do
    if frame.args[j] then
      underClassification='|-\n'..p.header( headerKingdom,j )..'\n|-\n| colspan="2" style="text-align:center;" |\n'..frame.args[j]
      break
    end
  end
  
  local taxonomicName = frame.args[ "שם מדעי"] or wikidataProp.getProperty( wikidataTaxonProperties[ "שם מדעי"]) 
  if taxonomicName then
    local taxonomicDisplay = ((not string.find(taxonomicName,"''")) and ( taxonRank=="מין" or taxonRank=="סוג" or taxonRank=="תת-מין") and "''"..taxonomicName.."''" ) or taxonomicName
    local taxonom = frame.args[ "טקסונום"]
    if wikidataEntity and not taxonom then
			taxonom = createTaxonAuthorsStr(wikidataEntity, wikidataTaxonProperties[ "שם מדעי"])
    end

    taxonomicName = '|-\n'..p.header( headerKingdom,"[[שם מדעי]]")..'\n|-\n| colspan="2" style="text-align:center" | [[קובץ:Wikispecies-logo.svg|21px|קישור=ויקימינים]] [[wikispecies:'..taxonomicName..'|'..taxonomicDisplay..']]'
    if taxonom then
      taxonom = '<br /><small>&rlm;'..taxonom..'</small>'
      taxonomicName = taxonomicName..taxonom
    end
  end
  local taxonSections = { imageArea or "", period or "" ,iucnStatus or "", classifictionSection or "", underClassification or "", taxonomicName or "", distributionMap or "", synoyms or "", floweringSeason or "" }
  if usesWikidataParam then
    table.insert(taxonSections, '|-\n| colspan="2" style="text-align:left;" | <span class="editsection">'..wikidataEdit..'</span>' )
  end
  local realSections = {}
  for i,j in ipairs( taxonSections ) do
    if string.len( j )>0 then table.insert( realSections,j ) end
  end
  
  taxonSections = table.concat( realSections, "\n")
  result = string.format([[

{| class="infobox taxobox" style="margin-right: 0.5em; text-align: center;padding:2.5px;max-width:250px;"
|-
%s
%s
|}]], mainHeader,taxonSections )

  return result
end

return p