יחידה:תבנית מידע/אישיות

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יחידה זו מרחיבה את יחידה:תבנית מידע עבור תבניות מידע של אישים. היחידה כוללת תמיכה אוטומטית בפרמטרים האופיינים לאישים כדוגמת תאריכים ומקומות של לידה/פטירה, יחד עם ציון גיל.


local Infobox = require('Module:תבנית מידע').Infobox
local LocationAndCountry = require('Module:LocationAndCountry')
local PropertyLink = require('Module:PropertyLink')
local ageModule = require('Module:גיל לערכי אישים')
local hebrewDateModule = require('Module:תאריך עברי')

--[[ Get general date if known, otherwise guess from hebrew date.
]]
function getSpeculativeDate(generalDate, hebrewDate)
	if generalDate == '-' then return nil end
	if generalDate~=nil and generalDate~='' then return generalDate end
	if hebrewDate~=nil and hebrewDate~='' then
		local success, sepcDate = pcall(hebrewDateModule.pick, mw.getCurrentFrame():newChild{ args = {hebrew=hebrewDate, world='', exact='כן' } })
		if not success or sepcDate=='' then return nil end
		return sepcDate
	end
	return nil
end

local function getDeathLabel(deathCause)
	local entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	if deathCause == nil and entityId ~= nil then
		local deathCauseWikidata = mw.wikibase.getBestStatements(entityId, 'P1196')
		deathCauseWikidata = deathCauseWikidata and deathCauseWikidata[1] and deathCauseWikidata[1].mainsnak
		if deathCauseWikidata then
			deathCause = mw.wikibase.renderSnak(deathCauseWikidata)
		end
	end
	local gender = PropertyLink.getProperty( 'P21' )
	
	if deathCause and deathCause ~= '' then
		if deathCause == 'נהרג' or deathCause == 'נהרגה' then
			return (gender=='נקבה' and 'נהרגה') or 'נהרג'
		elseif deathCause == 'נרצח' or deathCause == 'נרצחה' or deathCause == 'רצח' then
			return (gender=='נקבה' and 'נרצחה') or 'נרצח'
	    elseif deathCause == 'התאבד' or deathCause == 'התאבדה' or deathCause == 'התאבדות' then
			return (gender=='נקבה' and 'התאבדה') or 'התאבד'
		elseif deathCause == 'הוצא להורג' or deathCause == 'הוצאה להורג' or deathCause == 'עונש מוות' then
			return 'הוצאה להורג'			
		end
	end
	return 'פטירה'
end
function getEventDetails(generalDate, hebDate, eventPlace, propDate, propPlace, age, usingWikidata)
	local entityId = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	age = age or ''
	local formattedEvent
	if generalDate~=nil and generalDate~='' then
		formattedEvent = generalDate .. age
		if hebDate~=nil and hebDate~='' then 
			formattedEvent = formattedEvent ..'<br/>' ..hebDate
		end
	elseif hebDate~=nil and hebDate~='' then
		formattedEvent = hebDate .. age
	end
	
	if (eventPlace == nil or eventPlace == '') and entityId then
		local success, res = pcall(LocationAndCountry.displayFromParams, propPlace, entityId, propDate , 1)
		if success and res and #res>0 then
			usingWikidata = true
			eventPlace = res
		end
	end

	if eventPlace~='' and eventPlace~=nil and eventPlace~='-' then
		formattedEvent = formattedEvent..'<br/>' ..eventPlace
	end
	
	if usingWikidata and entityId then
		formattedEvent = formattedEvent .. ' [[File:Blue pencil RTL.svg|15px|link=https://www.wikidata.org/wiki/'..entityId.. '?uselang=he#P569|עריכת הנתון בוויקינתונים]]'
	end

	return formattedEvent
end

function addPersonDetails(frame, infoObj)
	local templateArgs = frame:getParent().args
	local usingBirthWikidata = false
	local usingDeathWikidata = false
	local birthLabel = 'לידה'
	local deathLabel = 'פטירה' 
	
	-- fill birth/death dates from wikidata is missing
	if templateArgs['תאריך לידה']==nil or templateArgs['תאריך לידה']=='' then
		templateArgs['תאריך לידה'] = PropertyLink.getProperty( 'P569' )
		if templateArgs['תאריך לידה'] and #templateArgs['תאריך לידה']>0 then
			usingBirthWikidata = true
		end
	end
	if templateArgs['תאריך פטירה']==nil or templateArgs['תאריך פטירה']=='' then
		templateArgs['תאריך פטירה'] = PropertyLink.getProperty( 'P570' )
		if templateArgs['תאריך פטירה'] and #templateArgs['תאריך פטירה'] >0 then
			usingDeathWikidata = true
		end
	end
	
	local birthDate = getSpeculativeDate(templateArgs['תאריך לידה'], templateArgs['תאריך לידה עברי'])
	local deathDate = getSpeculativeDate(templateArgs['תאריך פטירה'], templateArgs['תאריך פטירה עברי'])
	
	if birthDate~=nil then
		local age = nil
		if deathDate==nil then
			age = ageModule.ageCalc(birthDate, nil, true, false, true) or ''
		end
		local birthDetails = getEventDetails(templateArgs['תאריך לידה'], templateArgs['תאריך לידה עברי'], templateArgs['מקום לידה'], 'P569', 'P19', age, usingBirthWikidata)
			table.insert(infoObj.templateStructure, 1, {
			label='לידה',
			data=birthDetails
		})
	 else
  	if templateArgs['מקום לידה']~= '-' and templateArgs['מקום לידה']~= '' and templateArgs['מקום לידה']~=nil and #templateArgs['מקום לידה']>0 then
			table.insert(infoObj.templateStructure, 1, {
	  	label=birthLabel,
	  	data= templateArgs['מקום לידה']
		}) 
	 end
  end
	
	if deathDate~=nil then
		deathLabel = getDeathLabel(templateArgs['סיבת המוות'])
	
		local age = ageModule.ageCalc(birthDate, deathDate, false, false, true) or ''
		local deathDetails = getEventDetails(templateArgs['תאריך פטירה'], templateArgs['תאריך פטירה עברי'], templateArgs['מקום פטירה'], 'P570', 'P20', age, usingDeathWikidata)
			table.insert(infoObj.templateStructure, 2, {
			label=deathLabel,
			data=deathDetails
		})
	end
	
	if infoObj.isSelfUse then
			table.insert(infoObj.templateStructure, 1, {
			label=birthLabel,
			data='{{{תאריך לידה}}}<br/>{{{מקום לידה}}}'
			})
		table.insert(infoObj.templateStructure, 2, {
			label=deathLabel,
			data='{{{תאריך פטירה}}} <br/>{{{מקום פטירה}}}'
			})
	end	
	
	if usingBirthWikidata or usingDeathWikidata then
		infoObj.args.usingWikidata = true
	end
	
	if frame.args['כותרת0'] then
		table.insert(infoObj.templateStructure, 1, {
			header=1,
			data=frame.args['כותרת0'],
			rowstyle=frame.args['עיצוב-שורה0'],
			rowclass=frame.args['מחלקה-שורה0'],
			headerstyle=frame.args['כותרת0-עיצוב']
		})
	end
end

function infobox(frame)
	local infoObj = Infobox:new()
	infoObj:parseArgs(frame)
	
	if infoObj.args.title~='-' then
		addPersonDetails(frame, infoObj)
	end
	return infoObj:render()
end


return 	{
	['מידע']=infobox,
	['addPersonDetails'] = addPersonDetails
}