יחידה:Wikidata/config

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:Wikidata/config/תיעוד

-- Property configuration for Wikidata module
return {
	['presets'] = {
		['br'] = {
			['separator'] = '<br>',
			['conjunction'] = '<br>',
		},
		['country'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/Places',
			['claim-function'] = 'formatCountryClaimWithFlag',
			['separator'] = '<br>',
			['conjunction'] = '<br>',
		},
		['link'] = {
			['value-module'] = 'Wikidata/link',
			['value-function'] = 'fromModule',
		},
		['place'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/Places',
			['claim-function'] = 'formatPlaceWithQualifiers',
			['separator'] = '<br>',
			['conjunction'] = '<br>',
		},
		['quantity (date)'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/number',
			['claim-function'] = 'formatQuantityWithDateClaim',
			['separator'] = ',<br>',
			['conjunction'] = ',<br>',
		},
	},
	['datatypes'] = {
		['commonsMedia'] = {
			['limit'] = 1,
			['references'] = false,
			['size'] = '250x350px',
		},
		['external-id'] = {
			['references'] = false,
		},
		['globecoordinate'] = {
			['references'] = false,
		},
	},
	['properties'] = {
		['P17'] = {
			['preset'] = 'country',
		},
		['P18'] = {
			['size'] = '250x350px',
		},
		['P19'] = {
			['preset'] = 'place',
		},
		['P20'] = {
			['preset'] = 'place',
		},
		['P27'] = {
			['preset'] = 'country',
		},
		['P41'] = {
			['size'] = '150x200px',
		},
		['P57'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P58'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P94'] = {
			['size'] = '100x200px',
		},
		['P86'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P106'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/item',
			['claim-function'] = 'formatEntityWithGenderClaim',
			['conjunction'] = ',&#32;',
		},
		['P109'] = {
			['size'] = '150x150px',
		},
		['P117'] = {
			['size'] = '290x300px',
		},
		['P154'] = {
			['size'] = '220x80px',
		},
		['P159'] = {
			['preset'] = 'place',
		},
		['P161'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P162'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P166'] = {
			['value-module'] = 'Wikidata/Medals',
			['value-function'] = 'formatMedalValue',
			['before'] = '<div style="text-align:justify">',
			['after'] = '</div>',
			['separator'] = '&#32;',
			['conjunction'] = '&#32;',
		},
		['P212'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P225'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/Biology',
			['claim-function'] = 'formatTaxonNameClaim',
			['separator'] = ';<br>',
			['conjunction'] = ';<br>',
		},
		['P242'] = {
			['size'] = '300x300px',
		},
		['P247'] = {
			['formatter'] = 'http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftOrbit.do?id=$1',
		},
		['P267'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P296'] = {
			['formatter'] = 'http://osm.sbin.ru/esr/esr:$1',
		},
		['P344'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P345'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P348'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/Software',
			['claim-function'] = 'formatVersionClaim',
			['separator'] = ',<br>',
			['conjunction'] = ',<br>',
		},
		['P373'] = {
			['value-module'] = 'Wikidata/media',
			['value-function'] = 'formatCommonsCategory',
			['limit'] = 1,
		},
		['P495'] = {
			['preset'] = 'country',
		},
		['P512'] = {
			['property-module'] = 'Wikidata/P512',
			['property-function'] = 'formatAcademicDegree',
		},
		['P551'] = {
			['preset'] = 'place',
		},
		['P569'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/date',
			['claim-function'] = 'formatDateOfBirthClaim',
		},
		['P570'] = {
			['claim-module'] = 'Wikidata/date',
			['claim-function'] = 'formatDateOfDeathClaim',
		},
		['P685'] = {
			['formatter'] = 'https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=$1',
		},
		['P721'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P764'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P957'] = {
			['preset'] = 'link',
		},
		['P1082'] = {
			['preset'] = 'quantity (date)',
			['unit'] = 'чел.',
		},
		['P1098'] = {
			['preset'] = 'quantity (date)',
			['unit'] = 'чел.',
		},
		['P1128'] = {
			['preset'] = 'quantity (date)',
			['unit'] = 'чел.',
		},
		['P1195'] = {
			['value-module'] = 'Wikidata/Software',
			['value-function'] = 'formatExtension',
			['conjunction'] = ' или ',
		},
		['P1477'] = {
			['separator'] = '<br>',
			['conjunction'] = '<br>',
			['monolingualLangTemplate'] = 'lang',
		},
		['P1532'] = {
			['preset'] = 'country',
		},
		['P1559'] = {
			['separator'] = '<br>',
			['conjunction'] = '<br>',
			['monolingualLangTemplate'] = 'lang',
		},
		['P1621'] = {
			['size'] = '300x300px',
		},
		['P1809'] = {
			['preset'] = 'br',
		},
		['P2046'] = {
			['preset'] = 'quantity (date)',
		},
		['P2910'] = {
			['size'] = '100x80px',
		},
	},
};