ייעוץ פנסיוני

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
Gnome-edit-clear.svg
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

ייעוץ פנסיוני הוא תהליך של מתן ייעוץ אובייקטיבי לאדם בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו, באמצעות קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות. הייעוץ הפנסיוני מתמקד ביצירת תמהיל מוצרי החיסכון האופטימלי עבור החוסך בהתאם למאפייניו האישיים והמשפחתיים, צרכיו והעדפותיו, תוך התייחסות לנושאי תמהיל השקעות, מאפייני סיכון, עלויות, מיסוי, כיסויים ביטוחיים ועוד.

הסדרת הייעוץ הפנסיוני בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

עד רפורמת בכר היה תחום הייעוץ הפנסיוני בישראל מוסדר במידה מצומצמת, וסבל מבעיה של ניגוד עניינים מובנה, מאחר שלא נעשתה הבחנה בין פעולות השיווק ופעולות הייעוץ, אשר ניתנו על ידי בנקים, סוכני ביטוח וגורמים נוספים שעסקו בשיווק של מוצרים פנסיוניים.

בעקבות רפורמת בכר, חוקקה הכנסת בשנת 2005 את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, בו לראשונה ניתנה הגדרה לעיסוק הייעוץ פנסיוני. "ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו.

עניין הזיקה, הוא אשר מבדיל את היועץ הפנסיוני מסוכן הביטוח הפנסיוני או ממשווק פנסיוני. בעוד שהאחרונים מתוגמלים וקשורים בהסכמים עם גופים מוסדיים שונים (בתי השקעות וחברות ביטוח), היועץ הפנסיוני רשאי להיות מתוגמל אך ורק בשכר טרחה אותו ישלם לו הלקוח. הפרדת הזיקה של בעל הרישיון מן המוצר הפנסיוני מאפשרת לבעל הרישיון לתת ייעוץ אובייקטיבי ללקוח ומאפשרת לו לראות לנגד עיניו את האינטרסים הבלעדיים של הלקוח ולשאוף להשגת מטרותיו של הלקוח תוך התחשבות בצרכיו של הלקוח.

בחינת הכדאיות של החיסכון הפנסיוני על ידי היועץ הפנסיוני תעשה אך ורק לאחר בירור צרכיו של הלקוח, מצבו הכספי של הלקוח, בירור על החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיונים אחרים, מצב בריאותו של הלקוח, מצבו המשפחתי והתעסוקתי ועוד נסיבות הצריכות לעניין ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם.

היועץ הפנסיוני יתאים את סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח. כאשר בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה מתוך כלל המוצרים הפנסיונים של כלל הגופים המוסדיים.

חברות העוסקות בייעוץ פנסיוני מחויבות ברישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני ומתחלקות לשני סוגים:

 1. חברות בעלות רישיון תאגיד ייעוץ פנסיוני המותנה באי-קבלת עמלות הפצה מכל סוג שהוא ואי-ביצוע פעולות מול גופים פנסיוניים - במקרה זה מובטחת האובייקטיביות והנאמנות המלאה ללקוח וחלק מחברות אלה מורשות ומספקות גם ייעוץ ביטוחי אובייקטיבי בנושאי תשלומים לחברות ביטוח בגין ביטוחים אישיים ומשפחתיים כולל ביטוחי חיים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד וכו'.
 2. תאגיד ייעוץ פנסיוני הרשאי ומקבל עמלות הפצה מגופים פיננסיים - עמלות אלה מוגבלות בגובהן חייבות להיות אחידות בכל הגופים עימם יש לתאגיד הסכם. מסלול זה מקובל בעיקר בבנקים בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני אך גם בחלק קטן מהחברות הפרטיות.

החוק מגדיר מהו מוצר פנסיוני וקובע רשימה של סוגי המוצרים:

 1. קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח;
 2. קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;
 3. קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;
 4. קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;
 5. קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;
 6. קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;
 7. קרן השתלמות;
 8. תוכנית ביטוח, מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שהתיר אותה המפקח על הביטוח והכלולה בקופות הגמל המנויות לעיל, או בקרן השתלמות, או הנמכרת אגב אחת מאלה;
 9. כל סוג מוצר אחר שקבע שר האוצר.

יועץ פנסיוני[עריכת קוד מקור | עריכה]

יועץ פנסיוני נדרש להחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר זאת בתנאי שהוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי, לא הורשע בעבירה, עמד בבחינות מקצועיות, והשלים תקופת התמחות כנדרש.

היועץ הפנסיוני נדרש להציג בקיאות וידע רחב מתחומים שונים כגון: ביטוח, מיסוי, ניהול סיכונים, ניהול השקעות, דיני עבודה, דיני נזיקין ועוד.

שירות הייעוץ הניתן בידי היועץ הפנסיוני או בידי תאגיד ייעוץ פנסיוני חייב להיות מגובה בהסכם ייעוץ כקבוע בחוק. ההסכם מגדיר, בין היתר, את האופן שבו יקבל היועץ שכר הטרחה עבור שירותו, את מחויבותו לסודיות, ואת מחויבותו לבחינה מעמיקה של צרכיו והיבטים רלוונטיים נוספים של הלקוח.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]