מאזן אקטוארי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

בגוף מבטח, כגון חברת ביטוח וקרן פנסיה, מאזן אקטוארי הוא מאזן המציג את הנכסים שבידי הגוף המבטח, כולל הכנסות עתידיות מדמי ביטוח, לעומת ההתחייבויות של הגוף המבטח למבוטחיו. ההפרש שבין הנכסים להתחייבויות הוא עודף אקטוארי (כאשר ההפרש חיובי) או גירעון אקטוארי (כאשר ההפרש שלילי). כאשר מתקיים שוויון בין הנכסים להתחייבויות, מתקיים איזון אקטוארי.

חישוב המאזן כולל הנחות והערכות אחדות, הן ביחס לצד הנכסים והן ביחס לצד ההתחייבויות, המשפיעות על תוצאות המאזן. בנסיבות אלה, חישוב המאזן מצריך אקטואריה, שתעריך את הבלתי ידוע.

נמחיש זאת במאזן אקטוארי של קרן פנסיה, המקבלת מדי חודש דמי גמולים מעמיתיה, ובתמורה מבטיחה להם פנסיה חודשית לכל ימי חייהם, במקרה של נכות או פרישה מעבודה עם ההגעה לגיל פרישה, וכן מבטיחה פנסיה לשאירים של העמית או הפנסיונר.

בצד הנכסים נדרשות הערכות אחדות:

  • תזרים ההכנסות מדמי גמולים שמשלמים העמיתים. תזרים זה מושפע מגידול או קיטון במספר העמיתים, כמו גם שינוי בשכר המבוטח. דוגמה לשינוי קיצוני בתזרים ההכנסות ניכרת בגורלה של קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות - בשנות השבעים והשמונים חלה ירידה מהותית במספר הישראלים המועסקים בענף הבניין, ואלה הוחלפו בעובדים פלסטינים (ולאחר מכן בעובדים זרים), שלא בוטחו בביטוח פנסיוני, וכתוצאה מכך תזרים ההכנסות של הקרן התדלדל ביותר.
  • התשואה על השקעתם של הנכסים. דוגמה להשפעתה של הנחה זו מופיעה בהערכת הגירעון האקטוארי של קרנות הפנסיה הגרעוניות, לפיה בסוף שנת 2001 עמד הגירעון האקטוארי שלהן על למעלה מ-137 מיליארד ש"ח (בהנחה שהן נהנות מריבית שנתית של 3.55% על השקעותיהן) או כ-120 מיליארד שקלים חדשים (בהנחת ריבית של 4%)‏[1].

צד ההתחייבויות מושפע מגורמים בלתי ידועים רבים, בפרט בביטוח לטווח ארוך, כדוגמת ביטוח פנסיוני:

  • תשלומים צפויים לפנסיית זקנה: גורם עיקרי הוא תוחלת החיים של המבוטחים. בקרן פנסיה, המבטיחה לעמיתיה גמלה לכל חייהם, גידול בתוחלת החיים פירושו גידול משמעותי בהתחייבויות.
  • תשלומים צפויים לפנסיית נכות: סכום זה תלוי בשיעור העמיתים שייפרשו לפנסיית נכות.
  • תשלומים צפויים לפנסיית שאירים: ההבטחה לפנסיית שאירים לבן הזוג מצריכה מידע על שיעור הפנסיונרים המותירים בן זוג, כמו גם תוחלת החיים של בני הזוג.

תקנה 51א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 מחייבת קופת גמל לקצבה להגיש מדי שנה דין וחשבון אקטוארי שיכלול מאזן אקטוארי.

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]