מאמרי אדמו"ר הזקן

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מאמרי אדמו"ר הזקן[1] היא סדרת ספרים של מאמרי חסידות שאמר רבי שניאור זלמן מלאדי, שיצאה לאור על ידי מערכת "אוצר החסידים" של הוצאת קה"ת. מבחר ממאמרים אלו נדפסו לפני כן בספרים תורה אור - לקוטי תורה ובסידור אדמו"ר הזקן עם חסידות.

מאפיינים[עריכת קוד מקור | עריכה]

המאמרים הם 'תורות' או 'דרושים' שאמר אדמו"ר הזקן ונרשמו על ידי אחיו (הרב יהודה לייב מינוביצ'י), בניו (רבי דובער, ר' חיים אברהם ור' משה), נכדו (רבי מנחם מנדל שניאורסון) ותלמידיו (ר' פינחס רייזס, ר' שלמה פריידס). חלק קטן מהמאמרים הגיה אדמו"ר הזקן, וחלק מהמאמרים הגיה אדמו"ר הצמח צדק. כל אחד מכותבי המאמרים כתב בסגנון מיוחד משלו ובדרך כלל ניכר מהסגנון מיהו הכותב.

במסורת חב"ד שאדמו"ר הזקן אמר כאלפיים מאמרים. בספריית חב"ד מצויים כתבי יד של למעלה מאלף מאמרים מתוארכים, וכשש מאות מהם לא תוארכו. המאמר המתוארך הקדום ביותר המצוי הוא מצום גדליה ה'תקנ"ג, והאחרון הוא רשימת "נפש השפלה" מלפני פטירתו בכ"ד טבת ה'תקע"ג.

סוגים[עריכת קוד מקור | עריכה]

בסדרה זו כמה סוגים:

א. ספרים שנדפסו מכרכי כתבי יד שלמים: "אתהלך ליאזנא", כרך כתב יד המתחיל במאמר "אתהלך לפני ה'", והם המאמרים שאמר בתקופת מגוריו בעיירה ליאזנא. "הנחות הר"פ", מאמרים שרשם ר' פינחס רייזס.

ב. מאמרים הקצרים. רובם מאמרים מהשנים תקנ"ג-תקס"א.

ג. מאמרים שנאמרו משנת ה'תקס"ב עד שלהי שנת ה'תקע"ב, מהתקופה בה גר בליאדי ונדפסו על סדר השנים.

ד. מאמרים שנמצאו בכתבי יד אך לא נודע שנת אמירתם סודרו בכרכים על סדר פרשיות התורה והמועדים, נביאים וכתובים, מאמרי רז"ל (ש"ס זוהר ותפילה), עניינים (נושאים לפי סדר א-ב).

את שני הכרכים הראשונים מהסדרה, 'אתהלך ליאזנא', ו'הנחות הר"פ' ערך הרבי, רבי מנחם מנדל שניאורסון והוציא לאור בשנת ה'תשח"י, בתוספת הערות, מראי מקומות ומפתח, וכן את הכרך של שנת תקס"ב בשנת ה'תשכ"ד. בשנת תשל"ח הורה הרבי למערכת אוצר החסידים להוציא לאור את כל מאמרי אדמו"ר הזקן. ומאז החלה הסדרה לצאת בצורה סדירה. בשנת תשס"ו נשלמה הסדרה לפי סדר השנים. חלק מהכרכים יצאו לאור בהוצאות חדשות עם תיקונים והוספות.

ההדרת כתבי היד והעריכה כללה העתקה מדויקת מכתבי היד, זיהוי הכותב, ציונים למקורות - פסוקים ומאמרי חז"ל, והשוואות למקבילות של כותבים אחרים מאותו מאמר, שינויי נוסח והפניות למאמרים אחרים בהם נתבארו נושאים שבמאמר.

מאמרים לפי סדר השנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ב כרך א. הוצאה ראשונה: כ"ף מנחם אב ה'תשכ"ד. בעריכת רבי מנחם מנדל שניאורסון בתוספת הערות וציונים מהרב יהודא לייב גראנער. הוצאה שנייה: ה'תשל"ו. הספר נדפס מרשימות בכתב ידו של האדמו"ר האמצעי ובהשלמות מכתבי יד מעתיקים.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ב כרך ב. הוצאה ראשונה: ערב ראש השנה ה'תשמ"ב. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ג כרך א (בראשית - ויקרא). הוצאה ראשונה: ערב ש"ק מברכים אדר שני ה'תשמ"א. בעריכת הרב גבריאל שפירא.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ג כרך ב (במדבר - דברים). הוצאה ראשונה: יט כסלו ה'תשמ"ב. בעריכת הרב גבריאל שפירא.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ד. הוצאה ראשונה: שלהי תשרי ה'תשמ"א. בעריכת הרב אליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ה כרך א (בראשית, שמות, ויקרא). הוצאה ראשונה: יו"ד כסלו ה'תשמ"א. בעריכת הרב אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ה כרך ב (במדבר - דברים). הוצאה ראשונה: ז' אדר ראשון ה'תשמ"א. בעריכת הרב אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ו כרך א (בראשית, שמות ויקרא). הוצאה שנייה: ח"י אלול ה'תשס"ד. בעריכת הרב גבריאל שפירא. הוצאה ראשונה: כ"ד טבת ה'תשל"ט - נדפס רק כרך אחד ובהוצאה השנייה נחלק לשנים.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ו כרך ב (במדבר, דברים). הוצאה חדשה: ח"י אלול ה'תשס"ה. בעריכת הרב גבריאל שפירא. חלק מהמאמרים נדפס בהוצאה הראשונה.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ז. הוצאה ראשונה: ט"ו כסלו ה'תש"מ. בעריכת הרב גבריאל שפירא.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ח כרך א. הוצאה ראשונה: ר"ח כסלו ה'תשל"ח בעריכת הרבנים אהרן חיטריק וצבי הירש נוטיק. הוצאה שנייה ה'תשל"ו.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ח כרך ב. הוצאה ראשונה: י"א ניסן ה'תשמ"ב. בעריכת הרבנים אהרן חיטריק ואליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקס"ט. הוצאה ראשונה: פורים קטן ה'תשמ"א. בעריכת הרב אליהו מטוסוב. הוצאה שנייה: ח"י אלול ה'תשס"ה.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תק"ע. הוצאה ראשונה: א' ניסן ה'תשמ"א. בעריכת הרב אליהו מטוסוב. מאמרי אדמו"ר הזקן - תק"ע - הוספות כולל מפתח עניינים בעריכת הרב חנא פרמן. בהוצאה שנייה נכללו ההוספות.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקע"א. הוצאה ראשונה: ח"י אלול ה'תשנ"ה. בעריכת הרב אליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקע"ב. ימי ההכנה לג' תמוז ה'תשס"ו. בעריכת הרב אליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - תקע"ג. ב' אייר ה'תשע"ב. בעריכת הרבנים אליהו מטוסוב וגבריאל שפירא ובסיוע הרב יהושע מונדשיין.

מאמרים לא לפי סדר השנים (חלקם מלפני שנת תקס"א)[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • מאמרי אדמו"ר הזקן - אתהלך ליאזנא. הוצאה ראשונה: י"ט כסלו ה'תשח"י, בעריכת רבי מנחם מנדל שניאורסון.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - הנחות הר"פ. הוצאה ראשונה: יו"ד כסלו ה'תשח"י, בעריכת רבי מנחם מנדל שניאורסון. הוצאה שנייה: בתוספת הערות ומראי מקומות, כ"ף מרחשוון ה'תשמ"ד בעריכת הרבנים שלום בער לוין ודוד משה אולידורט.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - הקצרים. הוצאה ראשונה פורים קטן ה'תשמ"א. בעריכת הרבנים שלום בער לוין, יצחק וילהלם, ודוד משה אולידורט.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - על פרשיות התורה והמועדים כרך א (בראשית - שמות). הוצאה ראשונה: י"א תשרי ה'תשמ"ג. בעריכת הרב אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי. הוצאה שנייה: נר ה' דחנוכה ה'תשמ"ט.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - על פרשיות התורה והמועדים כרך ב (ויקרא, במדבר, דברים). הוצאה ראשונה: ג' תמוז ה'תשמ"ג בעריכת הרב אלכסנדר זיסקינד פיקרסקי ומפתח עניינים בעריכת הרב דוד משה אולידורט.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - נביאים. הוצאה ראשונה י"ט תמוז ה'תשמ"ד בעריכת הרב גבריאל שפירא.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - כתובים כרך א. הוצאה ראשונה ר"ח שבט ה'תשמ"ז בעריכת הרב גבריאל שפירא. הוצאה שנייה: ח"י אלול ה'תשס"ו.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - כתובים כרך ב. הוצאה ראשונה: ט' כסלו ה'תשמ"ו. בעריכת הרב גבריאל שפירא. הוצאה שנייה: י"ט כסלו ה'תשס"ח.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - מארז"ל (ש"ס, זהר, תפילה). הוצאה ראשונה: ב' דר"ח תמוז ה'תשמ"ד בעריכת הרב אליהו מטוסוב.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן - עניינים. הוצאה ראשונה י"א ניסן ה'תשמ"ג, עורך ראשי הרב אהרן חיטריק, השתתפו הרבנים אליהו מטוסוב, אהרן סלונים ויוסף יצחק מייזליש.
 • מאמרי אדמו"ר הזקן עניינים כרך א. הוצאה שנייה של כרך "עניינים" עם שינויים והוספות וכולל רק מאמרים שתוכן התחלתם הוא באותיות א-מ: ר"ח כסלו ה'תשס"ח בעריכת הרב אליהו מטוסוב.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

תורה אור ולקוטי תורה

לקריאה נוספת[עריכת קוד מקור | עריכה]

 • הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), מאמרי אדמו"ר הזקן, מתוך: מעיינותיך גיליון 8 טבת ה'תשס"ו, באתר תורת חב"ד לבני הישיבות.
 • הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), שיעורים במאמרי אדמו"ר הזקן, בערוץ שפע ביוטיוב.
 • הרב דוד משה אולידורט, מאמרי אדמו"ר הזקן "הקצרים", היכל הבעש"ט א עמודים קיט-קכו.
 • נחום גרינוולד (עורך), שער המאמרים, הרב, מחקרים על ספר התניא, משנת חב"ד, דרכו, הנהגתו ותלמידיו, מכון הרב, תשע"ה.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

 1. ^ סקירה כללית על מאמרי אדמו"ר הזקן ערך שלום בער לוין, מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים, קה"ת תשמ"א עמ' תקפט ואילך. רשימה מעודכנת של מאמרי אדמו"ר הזקן לפי סדר השנים ערך יוסף יצחק קעלער, כרם חב"ד 4 כרך ב, עמ' 347 ואילך.