מבחן TIMSS

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מאפייני המבחן מחקר ה-TIMSS (באנגלית, ראשי תיבות של: "Trends in International Mathematics and Science Study") הוא מחקר חינוך בינלאומי במתמטיקה ובמדעים הנערך על ידי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך, ה-IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) הנערך בכיתות ד' ובכיתות ח'. המחקר מספק מידע ברמת המדינה ומגזריה הגדולים אודות רמת ההישגים במתמטיקה ובמדעים ואודות ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלה.

מבחן TIMSS[עריכת קוד מקור | עריכה]

מבחן "טימס" (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) הוא מבחן הערכה של תלמידי כיתה ד' וח' בתחומי המדעים והמתמטיקה. הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך[1] אחראי על הכנת המבחן ותפוצתו למדינות המשתתפות בפרויקט. מטרת[דרוש מקור] טימס היא להעריך את מידת השליטה של התלמידים במקצועות המתמטיקה והמדעים, אך לא רק מבחינת ידע שתחומים אלה מציעים, אלא גם מבחינת יכולתם להשתמש בידע זה ולשלבו בחיי היום-יום ובתחומים אחרים. חזון הארגון הבינלאומי הוא[דרוש מקור] לעזור למדינות המשתתפות לקבל תמונת מצב אודות תלמידיהם לאורך זמן. זאת על מנת לשפר את שיטות ההוראה והלמידה במוסדות החינוך, וכן אפשרות להשוות אותה למדינות אחרות.

החל משנת 1995, בה התקיים המחזור הראשון של טימס, המחקר נערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. ישראל החלה להשתתף באופן מלא במחקר משנת 1999 וקיימה את המבחן במוסדות בתי הספר מאז ועד 2015, שהיה המחזור הראשון שאסף מידע גם מהורי התלמידים. כמו כן, במסגרת המחקר נאספים נתונים לא רק מהתלמידים אלא גם ממוריהם ומנהלי בתי הספר.

ביצוע מחקר טימס, החל מההיערכות לקראתו דרך איסוף המידע וניתוח התוצאות ועד פרסומן, אורך כארבע שנים. בשנה לפני ביצוע המחקר העיקרי נערך מחקר חלוץ שנועד לבדוק האם ההליכים והנהלים לאיסוף המידע ידועים וברורים. בנוסף, המחקר בודק את תרגום השאלונים ואת התאמתם להבנת התלמידים, וכמו כן, מספק למארגני המחקר מידע לצורך בחירת הפריטים המתאימים ביותר. מחקר החלוץ נערך על מדגם קטן יותר מהמדגם של המחקר העיקרי.

TIMSS Advanced[עריכת קוד מקור | עריכה]

מבחן נוסף שעורך הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך הינו TIMSS Advanced המודד את הידע והיכולת ליישומו של תלמידי כיתות יב' במקצועות מתמטיקה ופיזיקה למתקדמים. המבחן בודק את הנושאים

המבחן אוסף, בנוסף, מידע בנושאים התורמים להישגיהם של התלמידים (כגון בית הספר עצמו והמורים). "טימס למתקדמים", שלא כמו מבחן טימס הרגיל, נערך רק בשנים 1995, 2008 ו-2015.

טימס במרוצת השנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

המחזור של מבחן טימס בשנת 2015 ציין 20 שנה לביצוע המחקר. כאשר בוחנים את הטרנד מהמחזור הראשון ועד למבחן טימס 2015 נמצא שיפור בתוצאות במרבית המדינות. מתוך 17 מדינות שהשתתפו בכל מבחני טימס, 14 הראו שיפור בתחום המתמטיקה, ו-11 מדינות הראו שיפור בתחום המדעים. בין המחזורים של שנת 2011 ו-2015 כמחצית מהמדינות הראו עלייה בתוצאות מבדקי המתמטיקה, ובמדעים יותר משליש המדינות שהשתתפו הראו עלייה בתוצאות המבדקים.

מבחינת הבדלי מגדר, לא היו שינויים מהותיים בהישגים של בנים לעומת בנות בכיתות ד' בין השנים 1995 ו-2015. ניתן לראות הבדלים משמעותיים לטובת הבנים גם בשנת 1995 וגם בשנת 2015. בתחום המדעים, המצב השתנה ב-20 השנים של המחקר, כאשר הפער בין הבנים לבנות הצטמצם אך עדיין נראה שההבדלים הם לטובת הבנים. בתחום המתמטיקה לכיתות ח', ההבדלים ההתחלתיים בשנת 1995 היו נמוכים. כאשר רק 4 מתוך 16 מדינות הראו הבדלים לטובת הבנים. בשנת 2015 הפער הצטמצם עוד יותר ולא נמצאו הבדלים מגדריים. תחום המדעים השתנה רבות לאורך כל מחקר טימס כאשר ב-1995 היה הבדל מובהק ברוב המדינות לטובת הבנים וב-2015 הבדל זה הצטמצם משמעותית וניתן לראות שאין הבדלים כמעט בין בנים לבנות (רק 3 מדינות מתוך 16 הראו הבדלים).  

שימוש אינטגרטיבי של טכנולוגיה במסגרת הלימודים גם מקבלת תאוצה ופופולריות בקרב המדינות השונות בשנים האחרונות. במסגרת לימודי כיתה ד', 80% מהמדינות המשתתפות במחקר העידו על יישום מדיניות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה במסגרת שיעורי המתמטיקה, וכ-65% מהמדינות העידו על יישום מדיניות כזו בשיעורי המדעים בכיתות ד'. בכיתות ח' מדיניות בנוגע לשימוש באמצעים טכנולוגיים מופעלות ב-93% מהמדינות בתחום המתמטיקה וב-88% מהמדינות בתחום המדעים.

מאפייני המבחן [עריכת קוד מקור | עריכה]

מחקר טימס פועל לספק מידע אודות מערכות החינוך שונות ברחבי העולם. תוצאות המחקר מספקות מידע למדינות המשתתפות על נקודות החוזק והחולשה של תלמידים במתמטיקה ובמדעים ברמה מערכתית ואת ההקשר החינוכי שבו נלמדים תחומי דעת אלו. כמו כן, התוצאות מאפשרות לזהות מגמות שינוי לאורך השנים ולבחון אותן לאור תוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנבדקים, שיטות ההוראה המקובלות ותוכניות התערבות שונות המופעלות במערכת החינוך. המחקר נחלק למבחני ידע לתלמידים ולשאלוני רקע ועמדות לתלמידים, למורי מקצועות המתמטיקה והמדעים ולמנהלי בתי הספר שמתוכם נלמד ההקשר החינוכי.

מבחני טימס מאורגים סביב שני צירים: ציר התוכן הכולל בתוכו את התחומים השונים בכל מקצוע, והציר הקוגניטיבי - המפרט את המיומנויות הקוגניטיביות שתלמידי כיתה ח' אמורים לשלוט בהן בתחומי דעת אלו. תחומי התוכן במתמטיקה: מספרים, אלגברה, גאומטריה ונתונים והסתברות. תחומי התוכן במדעים: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור הארץ. השאלות בשני תחומי הדעת בודקות גם את המיומנויות הקוגניטיביות האלה: ידע (Knowing) ; יישום (Applying) ; חשיבה (Reasoning). המסגרת המושגית על פיה נקבעו תוכני המבחן במתמטיקה ובמדעים נבנתה על בסיס תוכניות הלימודים במתמטיקה ובמדעים במדינות המשתתפות במחקר, תוך ניסיון ליצור מכנה משותף רחב ככל האפשר בין המדינות המשתתפות.

המחקר כלל 14 גרסאות מבחן ובהן סה"כ כ-400 שאלות (מחציתן שאלות במתמטיקה ומחציתן במדעים). כמות שאלות גדולה זו מאפשרת כיסוי נרחב של תחומי הדעת על שלל נושאיהם ומיומנויות החשיבה הנדרשות בהם. על-מנת להעריך נכונה את רמת הידע של התלמידים, המבחן כולל שאלות ברמות שונות של קושי ומורכבות.

במחקר טימס 2011 השתתפו כ-240 אלף תלמידי כיתות ח' מ-42 מדינות ברחבי העולם . הרכב המדינות המשתתפות משתנה במעט ממחזור מחקר אחד למשנהו והוא שונה מהרכב המדינות המשתתפות במחקר פיזה .

אופן דיווח הממצאים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ההישגים במתמטיקה ובמדעים מדווחים כל אחד בנפרד על סולם הציונים של טימס. סולם זה נקבע על ידי הארגון הבינלאומי בשנת 1995 כך שממוצע ציוני המדינות המשתתפות במחזור מחקר זה יעמוד על 500 נקודות וסטיית התקן תעמוד על 100 נקודות. חשוב לשים לב כי "ממוצע המדינות המשתתפות" השתנה לאורך השנים הן בשל שינויים בהרכב ומספר המדינות המשתתפות והן בשל שינויים ברמת הידע של התלמידים במדינות השונות. סולמות הציונים בכל מחזורי המחקר של טימס מכוילים, דבר המאפשר השוואה בין ציונים במחזורי מחקר שונים. ההישגים במבחנים מדווחים, בנוסף לציון הכללי, גם על פי תחומי תוכן ומיומנויות חשיבה.

כמו כן, הסולם מחולק לחמש רמות בקיאות אשר נקבעו והוגדרו על ידי הארגון הבינלאומי ונותנים פשר לציונים המדווחים. רמות הבקיאות נקבעו לפי ארבע נקודות סף על סולם הציונים:

  • רמת "הצטיינות" (Advanced Benchmark): בקטגוריה זו סף ההישגים במבחן הוא 625 נקודות (כלומר 625 נקודות או יותר).
  • רמה "גבוהה" (High Benchmark): בקטגוריה זו סף ההישגים במבחן הוא 550 נקודות (ועד 625 נקודות).
  • רמה "בינונית" (Intermediate Benchmark): בקטגוריה זו סף ההישגים במבחן הוא 475 נקודות (ועד 550 נקודות).
  • רמה "נמוכה" (Low Benchmark): בקטגוריה זו סף ההישגים במבחן הוא 400 נקודות (ועד 475 נקודות).
  • רמה "מתחת לסף": בקטגוריה זו סף ההישגים במבחן נמוכים מ-400 נקודות.

אוכלוסיית היעד[עריכת קוד מקור | עריכה]

במחקר טימס הראשון בשנת 1995 המבחן נערך בחמש כיתות (ג'-ד', ז'-ח' ויב') ב-41 מדינות. במחזור של שנת 1999 המבחן נערך רק לכיתות ח' ב-38 מדינות (זהו המחזור היחידי שהמבחן לא נערך לכיתות ד'). במחזור של שנת 2003 המבחן נערך בכיתות ד' של 26 מדינות, וכיתות ח' של 48 מדינות. במחזור של שנת 2007 המבחן נערך בכיתות ד' של 44 מדינות, וכיתות ח' של 57 מדינות. במחזור של שנת 2011 המבחן נערך בכיתות ד' של 52 מדינות, וכיתות ח' של 45 מדינות. במחזור השישי והאחרון (שנת 2015) השתתפו 39 מדינות.

תוצאות המבחן[עריכת קוד מקור | עריכה]

מתמטיקה - 2011[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה דירוג (2011) ניקוד (2011)
קוריאהקוריאה  קוריאה 1 613
סינגפורסינגפור  סינגפור 2 611
טייוואןטייוואן  טייוואן 3 609
הונג קונגהונג קונג  הונג קונג 4 586
יפןיפן  יפן 5 570
רוסיהרוסיה  רוסיה 6 539
ישראלישראל  ישראל 7 516
פינלנדפינלנד  פינלנד 8 514
ארצות הבריתארצות הברית  ארצות הברית 9 509
אנגליהאנגליה  אנגליה 10 507
הונגריההונגריה  הונגריה 11 505
אוסטרליהאוסטרליה  אוסטרליה 12 505
סלובניהסלובניה  סלובניה 13 505
ליטאליטא  ליטא 14 502
איטליהאיטליה  איטליה 15 498
ניו זילנדניו זילנד  ניו זילנד 16 488
קזחסטןקזחסטן  קזחסטן 17 487
שוודיהשוודיה  שוודיה 18 484
אוקראינהאוקראינה  אוקראינה 19 479
נורווגיהנורווגיה  נורווגיה 20 475
ארמניהארמניה  ארמניה 21 467
רומניהרומניה  רומניה 22 467
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות  איחוד האמירויות הערביות 23 456
טורקיהטורקיה  טורקיה 24 452
לבנוןלבנון  לבנון 25 449
מלזיהמלזיה  מלזיה 26 440
גאורגיהגאורגיה  גאורגיה 27 431
תאילנדתאילנד  תאילנד 28 427
מקדוניהמקדוניה  מקדוניה 29 426
תוניסיהתוניסיה  תוניסיה 30 425
צ'ילהצ'ילה  צ'ילה 31 416
איראןאיראן  איראן 32 415
קטר (מדינה)קטר (מדינה)  קטר 33 410
בחרייןבחריין  בחריין 34 409
ירדןירדן  ירדן 35 406
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית  הרשות הפלסטינית 36 404
ערב הסעודיתערב הסעודית  ערב הסעודית 37 394
אינדונזיהאינדונזיה  אינדונזיה 38 386
סוריהסוריה  סוריה 39 380
מרוקומרוקו  מרוקו 40 371
עומאןעומאן  עומאן 41 366
גאנהגאנה  גאנה 42 361

מתמטיקה - 2015[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה דירוג (2015) ניקוד (2015)
סינגפורסינגפור  סינגפור 1 621
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית  קוריאה הדרומית 2 606
טייוואןטייוואן  טייוואן 3 599
הונג קונגהונג קונג  הונג קונג 4 594
יפןיפן  יפן 5 586
רוסיהרוסיה  רוסיה 6 538
ישראלישראל  ישראל* 7 533
קזחסטןקזחסטן  קזחסטן 8 528
קנדהקנדה קנדה 9 527
אירלנדאירלנד אירלנד 10 523
ארצות הבריתארצות הברית  ארצות הברית 11 518
אנגליהאנגליה  אנגליה 12 518
סלובניהסלובניה  סלובניה 13 516
הונגריההונגריה  הונגריה 14 514
נורווגיהנורווגיה  נורווגיה 15 512
ליטאליטא  ליטא 16 511
ישראלישראל  ישראל 17 511
אוסטרליהאוסטרליה  אוסטרליה 18 505
שוודיהשוודיה  שוודיה 19 484
איטליהאיטליה  איטליה 20 494
מלטהמלטה מלטה 21 494
ניו זילנדניו זילנד  ניו זילנד 22 493
מלזיהמלזיה  מלזיה 23 465
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות  איחוד האמירויות הערביות 24 465
ישראלישראל  ישראל** 25 460
טורקיהטורקיה  טורקיה 26 458
בחרייןבחריין  בחריין 27 454
גאורגיהגאורגיה  גאורגיה 28 453
לבנוןלבנון  לבנון 29 442
קטר (מדינה)קטר (מדינה)  קטר 30 437
איראןאיראן  איראן 31 436
תאילנדתאילנד  תאילנד 32 431
צ'ילהצ'ילה  צ'ילה 33 427
עומאןעומאן  עומאן 34 403
כוויתכווית כווית 35 392
מצריםמצרים מצרים 36 392
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 37 391
ירדןירדן  ירדן 38 386
מרוקומרוקו  מרוקו 39 384
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 40 372
ערב הסעודיתערב הסעודית  ערב הסעודית 41 368
  • דוברי עברית **דוברי ערבית

מדעים - 2015[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה דירוג (2015) ניקוד (2015)
סינגפורסינגפור  סינגפור 1 597
יפןיפן  יפן 2 571
טייוואןטייוואן  טייוואן 3 569
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית  קוריאה הדרומית 4 556
סלובניהסלובניה  סלובניה 5 551
הונג קונגהונג קונג  הונג קונג 6 546
רוסיהרוסיה  רוסיה 7 544
אנגליהאנגליה  אנגליה 8 537
קזחסטןקזחסטן  קזחסטן 9 533
אירלנדאירלנד אירלנד 10 530
ארצות הבריתארצות הברית  ארצות הברית 11 530
ישראלישראל  ישראל* 12 528
הונגריההונגריה  הונגריה 13 527
קנדהקנדה קנדה 14 526
שוודיהשוודיה  שוודיה 15 522
ליטאליטא  ליטא 16 519
ניו זילנדניו זילנד  ניו זילנד 17 513
אוסטרליהאוסטרליה  אוסטרליה 18 512
נורווגיהנורווגיה  נורווגיה 19 509
ישראלישראל  ישראל 20 507
איטליהאיטליה  איטליה 21 499
טורקיהטורקיה  טורקיה 22 493
מלטהמלטה מלטה 23 481
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות  איחוד האמירויות הערביות 24 477
מלזיהמלזיה  מלזיה 25 471
בחרייןבחריין  בחריין 26 466
ישראלישראל  ישראל** 27 458
קטר (מדינה)קטר (מדינה)  קטר 28 457
איראןאיראן  איראן 29 456
תאילנדתאילנד  תאילנד 30 456
עומאןעומאן  עומאן 31 455
צ'ילהצ'ילה  צ'ילה 32 454
גאורגיהגאורגיה  גאורגיה 33 443
ירדןירדן  ירדן 34 426
כוויתכווית כווית 35 411
לבנוןלבנון  לבנון 36 398
ערב הסעודיתערב הסעודית  ערב הסעודית 37 396
מרוקומרוקו  מרוקו 38 393
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 39 392
מצריםמצרים מצרים 40 371
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 41 358
  • דוברי עברית **דוברי ערבית

TIMSS בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחקר טימס 2011 בישראל מבוצע על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). המחקר התקיים אחת לארבע שנים החל משנת 1995 וישראל השתתפה במחקר באופן מלא בשנת 1999, 2003, 2007 ו-2011. ישראל השתתפה במחקר בכיתה ח' בלבד.

מחקר טימס 2011 התקיים בישראל בקרב תלמידים דוברי עברית (פיקוח ממלכתי וממלכתי דתי) ודוברי ערבית. המבחנים הועברו בתחילת חודש מאי 2011 בקרב מדגם מייצג. סה"כ השתתפו בישראל 4699 תלמידי כיתות ח' מ-151 בתי ספר. בכל אחד מבתי הספר שנדגמו למחקר נדגמה אקראית כיתה אחת או שתיים מבין כיתות ח' בבית הספר, לצורך השתתפות במחקר. משך המבחנים היה שעה וחצי (ארבעים וחמש דקות בכל אחד מתחומי הדעת) ועוד כמחצית השעה למילוי שאלוני התלמידים.

המחקר של שנת 2015 נערך בישראל בחודשים אפריל-מאי, בקרב מדגם מייצג של 5,512 תלמידי כיתות ח' מ-200 בתי ספר (לא כולל מוסדות חרדים וחינוך מיוחד).

תוכניות הלימודים בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]

תוכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבות הביניים בישראל מקיימת רצף, מבחינת התפיסה הרעיונית והמטרות, עם תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי. עם זאת, בתוכנית לחטיבת הביניים, בהשוואה לתוכנית לבית הספר היסודי, חל מעבר ברור לדרכי חשיבה מתמטיות מתקדמות יותר. כמו כן, התוכנית בנויה כך שהתכנים שיילמדו על פיה ישמשו תשתית להמשך לימודי המתמטיקה בחטיבה העליונה. מטרות-העל המוגדרות בתוכנית הלימודים הן פיתוח מיומנויות חשיבה מתמטיות (המשקפות תהליכי חשיבה, לעומת עיסוק בפרוצדורות בלבד) והקניית ידע מתמטי רחב, מקושר ושימושי של מושגים ומערכות מושגים בנושאים מתמטיים.

בחטיבת הביניים בישראל משולבים תחומי המדעים לכלל תחום דעת אחד - "מדע וטכנולוגיה". תחום זה כולל את תחומי התוכן ביולוגיה, כימיה, פיזיקה וטכנולוגיה. לצד זה נלמדים מדעי כדור הארץ במסגרת תחום הלימוד גאוגרפיה. המטרה המרכזית של תוכנית הלימודים בתחום דעת מרכזי זה היא "חינוך מדעי טכנולוגי לכלל אוכלוסיית התלמידים במטרה להכשיר אזרחים פעילים התורמים לתפקודה של החברה ולצמיחתה". התוכנית מאורגנת לפי תחומי התוכן המרכזיים שמשולבים בה: מדעי החומר - פיזיקה, כימיה; מדעי החיים - ביולוגיה; טכנולוגיה.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement