לדלג לתוכן

משתמש:Eytanar/הומוסקסואליות והיהדות – הבדלי גרסאות

אמשיך לערוך, לתרגם, ללטש ולהוסיף מקורות בהמשך. בהצלחה לי...
אין תקציר עריכה
(אמשיך לערוך, לתרגם, ללטש ולהוסיף מקורות בהמשך. בהצלחה לי...)
{{בעבודה}}
היחס בין '''[[הומוסקסואליות]]''' לבין ה'''[[יהדות]]''' משתנה מתקופה לתקופה, מזרם יהודי אחד למשנהו, ולעיתים גם בתוך אותו הזרם ישנו יחס לא אחיד. נושא ההומוסקסואליות חדש ביהדות, אולם ניתן לומר שהוא מושפע מ[[איסור משכב זכר]] ה[[מקרא]]י. בספר [[ויקרא]] [[אלוהים (יהדות)|אלוהים]] אוסר קיום יחסי מין בין שני גברים[[גבר]]ים, וסיווג [[חטא]] זה כ"תועבה" (דבר בזוי ומלוכלך). כמה פרקים לאחר מכן, מודיע אלוהים כי העונש על חטא זה הוא [[כריתה]] (מוות בידי שמים), וה[[אמורא]]איםים ב[[מסכת סנהדרין]] הוסיפו חטא זה לרשימת החטאים עליהם ניתן [[ארבע מיתות בית דין|גזר דין מוות בבית דין]], כשישומו בעזרת עונש ה[[סקילה]]. למרות שבתורה לא מוזכרים יחסי מין בין שתי נשים, הרי שבדורות מאוחרים יותר [[חז"ל]] הוסיפו גם אותן לאיסור (ראו להלן), וממילא יחס היהדות והיהודים ללסביות אינו שונה מיחסם להומואים.
 
הנושאלעיתים, היההמחלוקת נושאסביב המחלוקתהיחס בתוךלהומוסקסואליות הזרמיםוהומוסקסואלים היהודייםהייתה המודרנייםמהותית, הובילהכאשר לדיוןבזרמים החלוקה.שונים אתובתוך התצוגהכל הנוכחיתזרם שלקיימות היהדותעמדות קצה. {{ה|יהדות האורתודוקסית}}, כברהיא לראותהזרם משגלהמרכזי הומוסקסואליב[[ישראל]], כמורואה בניגודכולה ליהדות,ב[[יחסי שכןמין הואאנאליים]] בין גברים איסור מוחלטחמור, עלשכן ידיהאיסור התורהמופיע במפורש בתורה. עם זאת, היחס כלפי נטייה הומוסקסואלית, אםאשר לא פעלהוזכרה עלכלל מיניתבמקורות היהודיים, מותרעודנו מאזנמצא התורהבמחלוקת, רקכאשר אוסרתככלל עלב[[יהדות קיוםחרדית|חברה יחסיהחרדית]] מיןקיים הומוסקסואליים[[קונסנזוס]] סביב הוקאת הנטייה, לאואילו רצונותב[[דתיים לאומיים|חברה הדתית]] קיימות עמדות על כל הסקאלה - החל מגינוי מוחלט ועד לקבלתם המלאה של הומוסקסואלים בתוך הומוסקסואלייםהקהילות. עם זאת, היהדות Reconstructionist ואת היהדות הרפורמית לא מחזיקים את זה צפה ולאפשר קיום יחסי מין הומוסקסואליים. ועדת היהדות הקונסרבטיבית של על יהודי חוק התקנים, אשר עד דצמבר 2006 החזיק בתפקיד זהה האורתודוקסיה, הוציא לאחרונה דעות מרובות תחת הפילוסופיה שלה של פלורליזם, עם דעה אחת ממשיכה לעקוב אחר מיקום חרדים דעה אחרת משמעותית הליברליזציה תצוגה של יחסי מין הומוסקסואליים ו יחסים תוך כדי המשך לגבי מעשים מיניים אסורים מסוימים כמו.
 
1 הומוסקסואליות התורהבתורה
2 יישום חז"ל הפרשנות היהודית של הפסוקים
2.1 תחולת עונש המוות המקראי
6,597

עריכות