שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין שינוי בגודל, לפני 8 שנים
מ
שוחזר מעריכות של 77.127.192.238 (שיחה) לעריכה האחרונה של כ.אלון
==שהותו בדמשק ואר"ץ שבסוריה==
כשהגיע רבינו לדמשק, המקום היה אז מרכז לתורה וקהילת היהודים בדמשק מורכבת היתה בעיקרה מיוצאי בבל ומיהודי ארץ ישראל שברחו לדמשק, מאימת הצלבנים ועקב מצוקות החיים בארץ. נצטט קטע שהביא בחיבור:
"הספר שסמך עליו הגאון ז"ל עדין הוא היום במדינת צובה והיא חלב ויסמוה אלתאג', ומכתוב עלי רק בכל ורקה תלאת דפאת, ומכתוב פי אכרה, אני אהרן בן אשר שהגהתיו וכו'. ואני ראיתיו וקראתי בו" $(הלכות תפילין ומזוזה וס"ת פ"ח ה"ד).
עזב את דמשק לצפת בשנת ה'רמ"ג,
סביר להניח שהתגורר רבינו זמן מה במצרים. וכפי הנראה ממה שהזכיר כמה פעמים בחיבוריו.
 
==שהותו בעיה"ק צפת==
כשהגיע רבינו לצפת, כעשר שנים לפני גירוש ספרד. לפני תור הזהב של עיר המקובלים בצפת. הישוב אז היה עדיין קטן, שמנה כשלוש מאות בעלי בתים יהודים מוסתערבים (דוברי ערבית מותיקי ארץ ישראל) 73. רבנו הגיע לצפת באחרית ימיו בין השנים ה'רמ"ג - ה'רמ"ד. גם את חיבורו לספר זמנים סיים בצפת וכך כתב:
"יקול אלפקיר אלי אללה אלמרתגי רחמה אללה סעיד אבן דאוד נ"ע אלעדני תם מא ארדנא ביאנה מן ביאור אלנצף אלא מן ספר זמנים בעון אללה ת"ע בעיר צפת שבגליל העליון תב' ותכו' עם קרתא דירושלם אוי"ר.
וכאן אלפראג' מן נסך הד'א יום אלגמעה כ"ט מן אלול סנה' ה'רמ"ה ליצירה, והי סנת א'תשצ"ו לשטרות לכלות הפשע ולקרב הישע אכתמ"ש..."

תפריט ניווט