לדלג לתוכן

זיכרון לטווח קצר – הבדלי גרסאות

יחידת המידע אינן מתייחסות לכמות האובייקטיבית של פרטי מידע, אלא לתפיסה הסובייקטיבית שלהן על ידי האדם, כך שיחידת מידע יכולה למעשה להכיל מקבץ של פריטים המקושרים זה לזה. דבר זה מאפשר להגדיל את הקיבולת של הזיכרון לטווח הקצר על ידי [[ארגון (פעולה)|ארגון]] של מספר פריטים ליחידת מידע אחת בתהליך שנקרא "הקבצה"{{הערה|שם=קוגניטיבית}}. יחידת המידע המתקבלת מקיבוץ הפריטים נקראת "גוש" (chunk). הגוש מהווה יחידת משמעות אחת והוא יכול להיות [[הברה]], [[מילה (בלשנות)|מילה]], [[משפט (בלשנות)|משפט]] או [[מספר]]{{הערה|שם=אבולוציוניים}}.
 
היכולת לארגן פריטי מידע לגושים ולהעניק להם משמעות חיוניתמאפשרת לפעולתלצרף ולהתאים [[סכמה קוגניטיבית|סכמות]] במסגרת פעולת ה[[חשיבה]]. ועלעל כן היא זיכתה את הזיכרון לטווח קצר בכינוי "הזיכרון הפעיל" או "זיכרון עבודה"{{הערה|שם=אבולוציוניים}}. משום שאין הגבלה על כמות הפריטים שגוש מסוים יכול להכיל, הדבר מאפשר למערכת ה[[הכרה|קוגניטיבית]] להתגבר במידה רבה על מגבלת הקיבולת של הזיכרון לטווח הקצר{{הערה|שם=אבולוציוניים}}.
 
==מגבלת הזמן==