לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "מאה שנים... מאה ציטוטים"

מ
תרגומים
מ (תרגום קרוב יותר לאווירת המקור)
מ (תרגומים)
| 2
| "I'm going to make him an offer he can't refuse."
| אני הולך לעשותלתת לו הצעה שלא יוכלניתן לסרב לה.
| דון ויטו קורליאונה
| [[מרלון ברנדו]]
| 3
| "You don't understand! I coulda had class. I coulda been a contender. I could've been somebody, instead of a bum, which is what I am."
| אינכםאתם לא מבינים! הייתי יכול להיות בעלעם מעמד. הייתי יכול להיות מתמודדלהתחרות. הייתי יכול להיות מישהו, במקום בטלןהבטלן שהננישאני כעתעכשיו.
| טרי מאלווי
| [[מרלון ברנדו]]
| 4
| "Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore."
| טוטו, יש לי תחושה שאיןשאנחנו אנוכבר בקנזסלא עודבקנזס.
| דורותי גייל
| [[ג'ודי גרלנד]]
| 5
| "Here's looking at you, kid."
| הנה מבטמביט עליך, ילדבחור.
| ריק בליין
| [[המפרי בוגרט]]
| 6
| "Go ahead, make my day."
| קדימה, עשהתעשה לי את היום.
| הארי קאלאן
| [[קלינט איסטווד]]
| 11
| "What we've got here is failure to communicate."
| מה שיש לנו כאן זה כישלון הבנה הדדילתקשר.
| קפטן
| [[סטרוטר מרטין]]
| 18
| "Made it, Ma! Top of the world!"
| עשיתי זאת, אימהאמא'לה! סוף העולם!
| ארתור "קודי" ג'ארט
| [[ג'יימס קאגני]]
| 19
| "I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore!"
| אני עצבני כמו שד, אינניואינני הולך לסבול זאת יותר!
| האוורד בייל
| [[פיטר פינץ']]
| 20
| "Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship."
| לואיסלואי, לדעתינראה זאתלי שזאת התחלה של ידידות מצוינת.
| ריק בליין
| [[המפרי בוגרט]]
| 21
| "A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti."
| מפקד תושבים ניסה פעם לבחון אותי. אכלתי כבדאת הכבד שלו עם איזה שעועית וקיאנטי טוב.
| ד"ר [[חניבעל לקטר]]
| [[אנתוני הופקינס]]
| 23
| "There's no place like home."
| אין מקום כמו ביתהבית.
| דורותי גייל
| [[ג'ודי גרלנד]]
| 26
| "Why don't you come up sometime and see me?"
| מדוע שלא תבוא לפעמים ותראהלראות אותי?
| ליידי לו
| [[מיי וסט]]
| 28
| "Play it, Sam. Play 'As Time Goes By.'"
| נגן זאת, סם. נגן «As Time Goes By».
| אילזה לונד
| [[אינגריד ברגמן]]
| 30
| "I want to be alone."
| רצוניאני רוצה להיות לבד.
| גרושינסקה
| [[גרטה גרבו]]
| 31
| "After all, tomorrow is another day!"
| אחרי הכל, מחר זהיהיה יום אחר.
| סקרלט או'הרה
| [[ויוויאן לי]]
| 33
| "I'll have what she's having."
| ברצוניאני להזמיןאזמין את מה שהיא הזמינה.
| לקוחה
| [[אסטל ריינר]]
| 34
| "You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow."
| אתה יודע איך לשרוק, או שמאסם, לא, סם? אתה מקבץמכווץ שפתייםאת השפתיים ונושף?.
| מארי בראונינג
| [[לורן באקול]]
| 35
| "You're gonna need a bigger boat."
| תצטרךתזדקק לסירה גדולה יותר
| מרטין ברודי
| [[רוי שיידר]]
| 37
| "I'll be back."
| אני אחזור.
| [[המחסל]]
| [[ארנולד שוורצנגר]]
| 40
| "Mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get."
| אמא תמיד אמרה שחיים הם כמו קופסת סוכריות שוקולדשוקולדים. לעולםאתה אף פעם לא תדעיודע מה תקבל.
|פורסט גאמפ
| [[טום הנקס]]
| 43
| "We'll always have Paris."
| תמיד יהיהתהיה לנו פריז.
| ריק בליין
| [[המפרי בוגרט]]
| 44
| "I see dead people."
| הנני רואה אנשים שמתומתים.
| קואל סייר
| [[היילי ג'ואל אוסמנט]]
| 46
| "Oh, Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars."
| אוה, ג'רי, אל תתן לנו לבקש ירחאת הירח. ישהכוכבים לנוכבר כוכביםשלנו.
| שרלוט וייל
| [[בטי דייוויס]]
| 51
| "You've got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"
|אתה צריך לשאול את עצמך דבר אחד: אני מרגיש בר-מזל? ובכן, אתה מרגיש כך?
|
| הארי קלהאן
| [[קלינט איסטווד]]
| 52
| "You had me at 'hello.'"
|הייתי שלך כבר ב"שלום".
|
| דורותי בויד
| [[רנה זלווגר]]
| 53
| "One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I don't know."
|יום אחד יריתי בפיל במכנסי הפיג'מה שלי. איך הוא הגיע לפיג'מה שלי - אין לי מושג.
|
|ג'פרי ספולדינג
| [[גראוצ'ו מרקס]]
| 54
| "There's no crying in baseball!".
|בכדורסל אין בכי!
|
| ג'ימי דוגאן
| [[טום הנקס]]
| 56
| "A boy's best friend is his mother."
|החברה הטובה ביותר של כל בחור היא אמא שלו.
|
| נורמן בייטס
| [[אנתוני פרקינס]]
| 57
| "Greed, for lack of a better word, is good."
|תאוות בצע, בהיעדר מילה טובה יותר, היא טובה
|
| גורדון גקו
| [[מייקל דאגלס]]
| 58
| "Keep your friends close, but your enemies closer."
|שמור את חבריך קרובים, אבל את האויבים שלך קרובים יותר
|
| מייקל קורלאונה
| [[אל פצ'ינו]]
| 59
| "As God is my witness, I'll never be hungry again."
|אלוהים עֵדי, לעולם לא ארעב יותר
|
| סקרלט או'הרה
| [[ויוויאן לי]]