הבדלים בין גרסאות בדף "שלילת התארים"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 2,435 בתים ,  לפני 5 שנים
אין תקציר עריכה
===סוגי התארים===
לצורך הבהרת רעיון שלילת התארים, מסווג הרמב"ם את התארים לחמישה סוגים (פרק נב):
# '''מגדיר מלא''' – תיאור שלם המצביע על מהות הדבר. הרמב"ם נותן דוגמה לאדם כ"חי מדבר". לפי תורת אריסטו, הגדרה מלאה של דבר מורכבת מ"סוג", המהווה יסוד משותף לכול הפרטים הנכללים בתוכו, ומ"הבדל" שמייחד את הדבר מכול היתר. הגדרה זו גם מתייחסת לסיבות להיווצרות מושא ההגדרה, וזו כבר סותרת את קדמותו של האל.
# '''מגדיר מלא''' – רשימת תיאורים המגדירים עצם מסוים, רק את מהותו ואת כולה. למשל: מגדיר מלא של העצם קובייה יכול להיות: גוף, בעל 6 פאות ריבועיות.
# '''מגדיר חלקי''' – רשימת תיאורים המגדירים עצםאת מסוים,מהות רקהעצם אתאך מהותוורק אךעל לאפי אתסוג כולה.או למשל:ייחוד, מגדירמבלי חלקילכלול שלבכך העצםאת קובייהכולו. יכוללפי להיותהרמב"ם: גוף,"כמו שיתואר האדם בעלבחיות 6'''או''' פאותבדיבור".
# '''איכות''' – סוגלפי הקטגוריות של אריסטו, אותן מכנה הרמב"ם "סוגים עליונים", איכות היא מקרה '''בגוף'''בעצם הדבר הנידון, ומבטאת תכונות של עצם מסוים שאינן שייכות למהות העצםלמהותו. למשל: נפחהּגובהו ומשקלו של קובייהאדם מסוימתמסוים אוהם צבעהּמקרים משתנים שאינם עומדים במהותו, אינםוהנה הוא מהותייםנושא להיותהאותם קובייהכתאר.
# '''יחס''' – תיאור של עצם בקשר של תלות עם עצם אחר. התיאור חיצוני לדבר הנידון וגם זה לא שייך למהות העצם, ועל כן רמב"ם מציין שריבוי בו אינו מחייב ריבוי העצם עצמו. אף על פי כן תאר היחס מחייב את העצם להשתתף עם עצמים אחרים תחת הגדרה. למשל: אדם שנאמר עליו ש"היה כאן קודם" וכן "שהיה כאן ראשון", אין פירוש הדבר שאדם מתואר פעמיים, אך עצם תואר היחס מחייבים אותו למקום או ולזמן שאליו מתייחס התאר.
# '''יחס''' – סוג של מקרה '''חיצוני''' לדבר הנידון, גם זה לא שייך למהות העצם. למשל: מיקומה של קובייה והבעלים שלה אינם מהותיים להיותה קובייה.
# '''מעשיםפעולה''' – תוצאותיו של הדבר הנידון. למשל: הקובייההעולם גרמהנהיה לאדםלפי מסויםדברו לזכותשל בהגרלהאלוהים. גםהתיאור תיאור זה לאאינו מהותי לקובייהלאל, אך הואגם אינו '''מקרה''' או '''תכונה''' שלשלו ועל כן "רחוק מעצם הקובייההמיוחס".
 
===תיאור האל לפי חמשת סוגי התאר===
===מגבלות ארבעה הסוגים הראשונים===
אחרי חלוקה זו, שולל הרמב"ם את תיאורו של [[אלוהים]] בתואר מארבעה הסוגים הראשונים. פרט לקדמותו של האל, אשר אינה מאפשרת הגדרתו באמצעות "סיווג", הקביעה בדבר אחדות האל מוציאה מכלל אפשרות תיאור של אלוהים ב'''הגדרה מלאה.'''
כדי להבין מדוע, יש לשים לב לכך שמהקביעה שישנה הגדרה מורכבת לאלוהים המורכבת הן מסוג והן מהבדל נובע שאלוהים איננו אחד וכן שישנן הגדרות שעומדות בזכות עצמן, והן מרכיבות את האלוהים. כלומר, אילו היו קיימים שני תארים "א" ו-"ב" ששניהם מגדירים את מהותו של אלוהים, הרי שבאופן מחשבתי יש קיום ל-"א" מבלי "ב" וכן להפך, וממילא אלוהים איננו '''אחד''' במובן החמור של המילה, אלא מורכב משתי מהויות נפרדות.{{הערה|1=כמו כן, הדבר מתנגש עם אמונת [[קדמות האל]]; בהגדרה מורכבת אנו מודים שאין קיומו של אלוהים '''ראשוני''' או '''קדמון''', שכן קדמו לו (מבחינת '''מציאות''', לא מבחינת זמן) דברים אחרים: הגדרות אחרות שעומדות בזכות עצמן.}}
 
מסיבה דומה מבאר הרמב"ם מדוע לא ניתן להתייחס לאלוהים דרך '''מגדיר חלקי.''' הגדרה חלקית היא כאמור פן אחד של תיאור מורכב, אך כאמור אחדותו של האל מחייבת שיהיה פשוט. בלשונו של רמב"ם: " וזה המין מן התארים מרוחק מן האלוה ית' אצל כל אדם - שאם היה לו חלק מהות [מהותי], תהיה מהותו מורכבת". עם זאת, אין מניעה לתאר את האל בתיאור מגדיר מלא כאשר התיאור איננו מורכב, אלא מהווה מילה נרדפת בלבד.
הקביעה בדבר אחדות האל מוציאה מכלל אפשרות תיאור של אלוהים ב'''הגדרה מורכבת'''.<br />
כדי להבין מדוע, יש לשים לב לכך שמהקביעה שישנה הגדרה מורכבת לאלוהים נובע שישנן הגדרות שעומדות בזכות עצמן, והן מרכיבות את האלוהים. כלומר, אילו היו קיימים שני תארים "א" ו-"ב" ששניהם מגדירים את מהותו של אלוהים, הרי שבאופן מחשבתי יש קיום ל-"א" מבלי "ב" וכן להפך, וממילא אלוהים איננו '''אחד''' במובן החמור של המילה, אלא מורכב משתי מהויות נפרדות.{{הערה|1=כמו כן, הדבר מתנגש עם אמונת [[קדמות האל]]; בהגדרה מורכבת אנו מודים שאין קיומו של אלוהים '''ראשוני''' או '''קדמון''', שכן קדמו לו (מבחינת '''מציאות''', לא מבחינת זמן) דברים אחרים: הגדרות אחרות שעומדות בזכות עצמן.}}
 
הסוג השלישי של התארים – '''איכות''' – גם הוא מראה על הרכבה באלוהים, וסותר את רעיון האחדות. היות אלוהים אחד ושלילת הגשמות אינם מאפשרים לייחס לאלוהים ממדים, צבע וצורה, נפש נפרדת מהעצם-האלוהי, תכונות נפשיות, רגשות וכן הלאה.: "כי כול תאר שישוב לסוג האיכות העליון לא ימצא לו ית'"
מכאן נובע שאין הגדרה מורכבת לאלוהים, ולפיכך לא ניתן לתארו בתיאור '''מגדיר חלקי''' (שהוא חלק מ'''תיאור מורכב'''), ואף לא בתיאור '''מגדיר מלא''' שהוא מורכב. עם זאת, כמובן אין מניעה לתארו בתיאור '''מגדיר מלא''' כאשר התיאור איננו מורכב, אלא מהווה מילה נרדפת בלבד.
 
הסוג הרביעי של התארים – '''יחס''' – פסולחוייב על ידי [[יהודה הלוי|ריה"ל]] ודורש מהרמב"ם להודות ש"יראה בתחילת המחשבה, שיהיה נכון, שיתואר הלאוה ית' בזה המין מן התארים". זאת מכיוון שתיאורי יחס רבים לא מעידים דבר על מהות העצם, ועל כן אפשר להרבות בו מבלי לפגוע באחדות האל. אולם לאחר דיון פוסל גם הואתארים לתיאוראלה אלוהיםמהאל. שלילת הגשמות לא מאפשרת לייחס אותו למקום; הקביעה בדבר היות אלוהים בלתי-משתנה לא מאפשרת לייחס אותו ל[[זמן]] (שכןבלשון זמןרמב"ם: "כי הזמן מקרה דבק לתנועה" ועל כן נקבע על ידי שינויים שלא מתאפשרים באל); וייחוס שלו לכל עצם שהוא ברא לא נכונה, משום ש"קיום" האלוהים אינו מאותו סוג "קיום" של העולם (קיום האלוהים הוא הכרחי בעוד שהעולם יכול היה שלא להיברא, ולפיכך קיומו"אין הואיחס רקבשום אפשריפנים -באמת חלשבינו יותרובין דבר מברואיו").
הסוג השלישי של התארים – '''איכות''' – גם הוא מראה על הרכבה באלוהים, וסותר את רעיון האחדות. היות אלוהים אחד ושלילת הגשמות אינם מאפשרים לייחס לאלוהים ממדים, צבע וצורה, נפש נפרדת מהעצם-האלוהי, תכונות נפשיות, רגשות וכן הלאה.
 
לעומת ארבעת הסוגים הראשונים של התארים, הסוג החמישי "שיתואר דבר '''בפעולתו'''" איננו סב על מהות הדבר, אלא קובע לאלו דברים הוא גורם. סוג זה ניתן לייחס לאלוהים ואף להרבות בו, כמספר פעליו של האל. כדי לבאר עניין זה ולהדגיש שאין ריבוי מהותי בריבוי פעולה, ממשיל את השימוש בתארי פעולה לאש "תתיך קצת הדברים ותקפיא קצתם, ותבל ותשרוף ותלבין ותשחיר... באיכות אחת פועלת תפעל כל אלו הפעולות, והיא החם. ואם היה זה נמצא במה שיעשה הטבע, כל שכן בחוק הפועל ברצון, וכל שכן בחוקו ית'".
הסוג הרביעי של התארים – '''יחס''' – פסול גם הוא לתיאור אלוהים. שלילת הגשמות לא מאפשרת לייחס אותו למקום; הקביעה בדבר היות אלוהים בלתי-משתנה לא מאפשרת לייחס אותו ל[[זמן]] (שכן זמן נקבע על ידי שינויים); וייחוס שלו לכל עצם שהוא ברא לא נכונה, משום ש"קיום" האלוהים אינו מאותו סוג "קיום" של העולם (קיום האלוהים הוא הכרחי בעוד שהעולם יכול היה שלא להיברא, ולפיכך קיומו הוא רק אפשרי - חלש יותר).
 
לעומת ארבעת הסוגים הראשונים של התארים, הסוג החמישי איננו אומר דבר על מהות הדבר, אלא קובע לאלו דברים הוא גורם. סוג זה ניתן לייחס לאלוהים; למשל: אלוהים ברא את העולם.
 
===תארים שוללים===
734

עריכות

תפריט ניווט