לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

על פי עקרון השמרנות, בכל מקום שבו יש לרשום פעולה אך אין מידע כמותי לגביו, יש לערוך אומדן ולהעדיף את המידע שייתכן רווח מינימלי ביותר. מטרת העקרון למנוע מצב שבו פירמה "מנפחת" את הרווח על ידי אומדנים נדבניים.
 
===עקרון העקביות (השוואתיות)===
בהתאם לעקרון זה, מצווה העסק לדווח באופן אחיד ועקיב אודות תוצאות פעולתו ומצבו במהלך התקופות החשבונאיות. מטרת העקרון היא לאפשר השוואה בין תקופות חשבונאיות , ולמנוע אפשרות של הטיית נתונים, בפרט בנושאים שבהן ניתן להשתמש במספר שיטות חישוב; למשל אופן חישוב פחת, הפרשה לחובות מסופקים וכו'), במידה ויחול שינוי באופן הרישום נאזכר זאת בביאורים הנלווים לדוחות הכספיים.
 
משתמש אלמוני