לדלג לתוכן

מריבת רועי אברהם ורועי לוט – הבדלי גרסאות

מ
←‏פירוש רש"י, מדרשי האגדה: {{תנ"ך|בראשית|יג|ז|ללא=פרק}}
מ (←‏פירוש רש"י, מדרשי האגדה: {{תנ"ך|בראשית|יג|ז|ללא=פרק}})
[[רש"י]] מפרש את המריבה בין הרועים בעקבות [[מדרש]] [[בראשית רבה]] כמריבה על טוהר המידות:
{{ציטוט|תוכן='''ויהי ריב''' – לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל.{{ש}} והם [רועי לוט] אומרים: נתנה הארץ לאברם ולו אין יורש, ולוט יורשו, ואין זה גזל והכתוב אומר '''והכנעני והפרזי אז בארץ''' – ולא זכה בה אברם עדיין.}}
מדרש זה בא להסביר את סוף פס' {{תנ"ך|בראשית|יג|ז|ללא=פרק}}: {{הדגשה|וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי אָז יֹשֵׁב בָּאָרֶץ}}, וכן גם את המשך הפסוקים שבהם מובטחת [[ארץ כנען]] לאברם. מדרש נוסף שמביא רש"י בנושא מחדד את גישת [[חז"ל]] לגבי עקרונותיו המוסריים של אברם מול לוט:
{{ציטוט|תוכן='''ויסע לוט מקדם''' – הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר: אי אפשי [אי-אפשר] לא באברם ולא באלוהיו.}}