לדלג לתוכן

אלעזר מנחם מן שך – הבדלי גרסאות

(תקציר העריכה הוסתר)
(תקציר העריכה הוסתר)
תגית: סוגריים עודפים
 
=== לימודי חול ופרנסה ===
הרב שך התנגדהוביל באופןאת נחרץההתנגדות ללימודי חול בישיבותולהשכלה לכלגבוהה הגילאיםלתלמידי ובכולליםישיבות ואברכים, אךוהביע התנגדות אף להכשרה מקצועית{{הערה|1=[http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30276 פרופ' עוז אלמוג}}. עם זאת, שאףדאג לפתור את בעיות הפרנסה של יחידים שנזקקו לכך{{הערה|יעקב לופו, [http://www.fips.org.il/fips/site/system/UpLoadFiles/DGallery/4-17adobe.pdf מפנה בחברה החרדית, הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים], מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 2003, עמ' 40}}, והמליץ על עיסוק בתחום התורני. באחד ממכתביו כתב: {{ציטוטון|האדם צריך לדאוג לעלייתו העצמי בתורה ויראת שמים, וזה הדבר הכי חשוב, ואין שום דבר שבגלל זה אדם צריך לוותר על עלייתו בתורה ויראת שמים. אמנם אם אין פרנסה, כיוון שבלי פרנסה אי אפשר ללמוד בשקט ולעלות בתורה ויראת שמים, על כן יש לדאוג לפרנסה, ולהעדיף דבר שאפשר להתפרנס ממנו שיש בזה איזה לימוד ועליה התורה}} {{הערה|[http://kvarhaya.blogspot.co.il/2014/06/blog-post_5532.html מכתב הרב שך], באתר "כבר היה לעולמים".}}. יש הסבורים כי פתיחת המסלולים להכשרה מקצועית לחרדים התאפשרה רק לאחר שמצב בריאותו החמיר בשנתוהוא 1996פרש מהנהגה בפועל. לדברי אחרים, המוסדותהמוסד החדשיםהראשון נפתחולהכשרה מקצועית נפתח לאחר שהוא נתן הסכמתו לכך, לאחר שהתייעץשביקש עםלשמוע רבניםאת אחריםדעתם של עשרה רבנים{{הערה|לופו, שם, ובעמ' 52-51}}.
 
==עמדותיו בנושאים מדיניים==
58,042

עריכות