הבדלים בין גרסאות בדף "יקותיאל יהודה גרינוולד"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ
ניקיון הדגשות בתבנית:HebrewBooks*
מ (ניקיון הדגשות בתבנית:HebrewBooks*)
 
==ספריו==
* בית יהונתן (על הרב יהונתן אייבשיץ) .. סיגעט, תרס"ח. ({{HebrewBooks||בית יהונתן|29034|}})
* תלמוד בבלי וירושלמי, ברוקלין תרצ"ו.
* תולדות משפחת ראזענטהאל: תולדות ... נפתלי ראזענטהאל ממאהר, ושני בניו ... ומכתבים ... מחכמי הדור המפורסמים ערוכים אליהם..., בודפשט 1920. ({{HebrewBooks||תולדות משפחת ראזענטהאל|7567|}})
* לקורות השבתאים באונגריה, ואץ' תרע"ג.
* כולל תולדות הגאון ר’ אפרים הכהן מוילנא ... גם השקפה על קורות ישראל בימים ההם והריסת עיר אובין בשנת תמ"ו..., [[קלוז']] 1924.
* תולדות הכהנים הגדולים ששמשו בישראל מאהרן הכהן עד סוף בית שני, עם הערות על חיי ישראל בימים ההם, השפעת בית המקדש על בני הגולה ולקורות הכתות בישראל, ניו יורק 1932. ({{HebrewBooks||תולדות הכהנים הגדולים|7566|}})
* השוחט והשחיטה בספרות הרבנות: ספר כולל טובו של השוחט וגורלו..., ניו יורק 1955. ({{HebrewBooks||השוחט והשחיטה בספרות הרבנות|29034|}})
* קורות חיי הגאון רבי [[יוסף קארו]]: לקורות חכמי זמנו, השקפה קצרה על התקופה ההיא ולקורות ישראל בימים ההם באירופה, במצרים, במדינת תוגרמה ובארץ ישראל, ניו יורק 1953.{{הערה|ביקורת: {{הצופה|ע. בן-עזרא|הרב ר' יוסף קארו וזמנו|1954/11/26|00404}}, {{הצופה||המשך|1954/11/26|00607}}.}}
* הרב ר’ יהונתן אייבשיץ: ספר כולל תולדותיו וקורותיו...,, ניו יורק 1954. ({{HebrewBooks||הרב ר’ יהונתן אייבשיץ|6794|}})
* קורות עיר [[ברטיסלבה|פרעסבורג]] וגדוליה: משנת הא אלפים עד ימינו אלה, ונלוה עמו תולדות איזה גאונים... עם מאמרי חכמה, מדע, בקורת והערות..., סיגט 1911.
* ספר קורות התורה והאמונה בהונגריה: כולל מצב התורה והאמונה והשתלשלות הרפורמציה הדתית בתוך היהדות ההונגרית מיום שבאו היהודים לארץ הגר עד שנת הפרוד (הקונגרס בשנת תרכ"ט) וסבת התפרדות היהודים ההונגרים, בודפשט 1921.
* מקורות לקורות ישראל: לקורות הקהלות ישראל במדינות [[סלובקיה]], אונגריא, טרנסילבניה, ו[[יוגוסלביה]], אשר קבצתי מפנקסי הקהלות, ומבתי החיים, וגם מארכיונים שונים, [[ברהובה|ברגסס]] תרצ"ד 1934.
* הראו מסדרי הבבלי את הירושלמי?: ספר כולל פרק נכבד בדברי ימי ישראל אחר החרבן..., ניו יורק, תשי"ד 1954.
* טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן, ניו יורק, 1945. ({{HebrewBooks||טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן|3383|}}) {{יידיש}}
* היהודים באונגאריא, ואץ', 1913.
* אח לצרה (על דיני [[אבלות (יהדות)|אבלות]]), [[סנט לואיס]] תרצ"ט. ({{HebrewBooks||אח לצרה|2855|}})
* כל בו על אבלות: מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות ..., ניו יורק 1965. ({{HebrewBooks||כל בו על אבלות|2825|}})
* לפלגות ישראל באונגריא: מצב התורה בארץ אונגריא, מלחמת היראים בבעלי הריפורס... ובסוף הספר קונטרס זכר צדיק, דעווא, תרפ"ט 1929.
* לפני שתי מאות שנה, או, תולדות הרב [[אליעזר קאליר]] וזמנו: מחבר ספרי אור חדש למלאות מאה וחמישים שנה לפטירתו, המעמד הדתי והמוסרי במערב אירופא לפני שתי מאות שנה / מאת יקותיאל יהודה גרוינוואלד, ניו יורק, תשי"ב 1952.
* לתולדות [[הסנהדרין]] בישראל: תולדות הסנהדרין ונשיאיה, הכהנים הגדולים וקטגוריא בין בני לוי ובין הנשיאים, השלטון הראשי בימי המלחמה עם הרומאים, ולתולדות [[יוסף בן מתתיהו]]... וספריו, ניו יורק 1950. ({{HebrewBooks||לתולדות הסנהדרין בישראל|2824115|}})
* [[מהרי"ל]] וזמנו : קורות חיי רבינו יעקב הלוי נודע בשם "מהריל"..., ניו יורק 1944.
* לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא: המהר"ם שיק וזמנו כולל חיי הגאון ר’ משה שיק, תולדותיו, השקפותיו, מלחמתו נגד הריפורם בגרמניא ובאונגריא והשפעתו על דורו, קולומבוס, אוהיו: האחים טברסקי, תש"ח.{{הערה|ביקורת: {{הצופה|צבי-מאיר רבינוביץ|מהר"ם שיק וזמנו|1949/11/18|00500|טורים 4–5}}.}} ({{HebrewBooks||מהר"ם שיק וזמנו|47301|}})
* מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו... כולל שני ספרים: א. סיגט ופלך מאראמארוש, ב. מאטרסדורף ולקורות שבע קהילות... גם ימי נעוריו של [[החתם סופר|משה סופר]] וצאצאיו, ניו יורק 1952. ({{HebrewBooks||מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו|7057|}})
 
==לקריאה נוספת==

תפריט ניווט