לדלג לתוכן

אביטל (דמות מקראית) – הבדלי גרסאות

מ
(←‏המשכיות זרעה: קיצור וסידור)
ב[[תלמוד בבלי|גמרא]] מובאת מסורת על פיה: {{ציטוטון|רבי אתי משפטיה בן אביטל}}{{הערה|1=[[מסכת כתובות]] דף סב עמוד ב}}, דהיינו ש[[רבי יהודה הנשיא]] היה מצאצאיה. מסורת אחרת גורסת ש[[רבי חייא]] הוא מצאצאי אביטל: "אמר [[רבי לוי]]: [[גנאלוגיה|מגילת יוחסין]] מצאו בירושלים, וכתוב בה: [[הלל הזקן|הלל]] - מדוד, רבי חייא רבה - משפטיה בן אביטל."{{הערה|בראשית רבה צ"ח, ח'}}
 
עם זאת, מסורת זו יוצרת קושי עם עובדת השמדת כל זרע המלוכה בידי [[עתליה]], כפי המתואר ב[[ספר מלכים]]{{הערה|[[s:מלכים ב יא יאא|פרק יא פסוק א]]}}, ומסורת לפיה צאצאי [[יואש (מלך יהודה)]] הם היחידים שנותרו מזרע [[דוד]] המלך, והם היו מבניה של [[בת שבע]] ולא מבני אביטל. הסבר אחד המתייחס לסתירה זו מסביר כי צאצאי דוד שכלו הם הזכרים, אבל הנקבות שהיו בזמן [[עתליה]] לא נהרגו בידי עתליה, ועל כן נותרו לאביטל צאצאים לאחר תקופת עתליה{{הערה|[[חקרי לב]], אורח חיים סימן יח}}
 
==הנצחתה==