לדלג לתוכן

תפריט ניווט

הבדלים בין גרסאות בדף "תרומת הדשן"

הוסר בית אחד ,  לפני 4 שנים
ולכן חייבים להגיד כי המקווה היחיד שהיה קרוב לבית המוקד הוא המקווה ששם היה טובל הכהן שנטמא בטומאת קרי, שלמדנו עליו בפרק א משנה א :"יוצא והולך לו במסבה ההולכת תחת הבירה, והנרות דולקין מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הטבילה", והייתה גישה למקווה מלשכת בית המוקד דרך מנהרה תת קרקעית הממוקמת תחת לבית המקדש. ככל הנראה שם טבלו הכהנים שרצו להשתתף בהגרלה על תרומת הדשן.
:למרות שהמשנה כותבת שהמשתתפים בהגרלה על תרומת הדשן טובלים לפני הפיס :"אמר להן מי שטבל יבא ויפיס הפיסו זכה מי שזכה" וגם הרמב"ם פוסק כי המשתתפים בגרלה טובלים לפני הפיס :" תמידין ומוספין פרק ו הלכה א :"וכל הכוהנים ששם כבר טבלו קודם שיבוא הממונה, ולבשו בגדי כהונה".
ושואל "מנחת יונתן]]" אם כך לכאורה הזוכה בפיס לא צריך לטבול שוב. ומדוע כותב הרמב"ם שלאחר הזכייה של הכהן בפיס על הרמת הדשן טובל?
:וזה לשון הרמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ב הלכה יב: "כיצד תורמין? מי שזכה לתרום טובל ולובש בגדי הרמה, ומקדש ידיו ורגליו ואומרים לו הזהר שמא תגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך"
 
197

עריכות