לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

נוספו 1,007 בתים ,  לפני 14 שנים
סדר היום של ישיבות הממשלה:
* סדר היום של הממשלה נקבע בידי ראש הממשלה
* נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו יוגשו לפי הנהלים ל[[מזכיר הממשלה]] ובמידת הצורך ינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום.
*
 
 
שר המעוניין להעלות נושא לסדר היום השבועי של הממשלה עליו להגיש בכתב לא יאוחר מהשעה 12 ביום ד' שלפני ישיבת הממשלה למזכיר הממשלה את נושא ההצעה - שיכלול: כותרת הנושא, ואם המדובר בנושא שמלווה בהחלטת ממשלה - את הצעת נוסח ההחלטה, דברי הסבר להצעה ואת הצורך בה. והיה ונושא כולשהי לא היה סיפק בידי השר להגישו ומפאת דחיפותו יש להעלותו לסדר היום - יוגש למזכיר הממשלה ובהתאם לרצון ראש-הממשלה יועלה לסדר היום.
 
'''הצעה הכרוכה בהוצאה כספית''' תצויין במפורש בהצעה המוגשת, והצעה שתקציבה חורג מהתקציב המאושר יציין השר המגיש את המקור למימון ההצעה ואת עמדת שר האוצר לעניין.
 
באם ההצעה המוגשת נוגעת בתחום אחריותו של שר אחר - יבוא השר המגיש בדין ודברים עם השר שבתחום אחריותו ההצעה המוגשת ועמדת השר תצויין במפורש בדף ההצעה.
 
יש לציין כמו-כן בהחלטה: מהו המצב המשפטי - לרבות המצב בחקיקת הכנסת והאם נדרש שינוי בחקיקה, האם ההצעה מגדילה או מקטינה את כוח-האדם המצוי, יש לציין החלטות ממשלה קודמות והאם ההצעה גורעת, מוסיפה או מבטל אותן, ציון אלטרנטיבות אם ישנן ועמדת היועץ המשפטי למשרד.
 
הצעה מוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים תואם עם מנכ"ל [[משרד ראש הממשלה]].
 
[[למזכיר הממשלה]] הסמכות לדחות הצעה לסדר היום אם אינה עמדה בתנאים הנ"ל, זולת אם החליט ראש הממשלה אחרת.
 
=== אשרור אמנות ===
שר המבקש להעלות הצעה לאשרור אמנה בישיבת הממשלה יגיש עם 10 עותקים לפחות למזכיר הממשלה לפני ישיבת האישור והלה יעבירה לידי הכנסת לשם עיון, ובאם נדרש לאישרורה. יצויין בהצעת אישרור האמנה חוות דעתם של שר האוצר והחוץ וכן האם נדרשים שינוייי חקיקה על מנת לאשררו. לא תוגש הצעה לעיון הכנסת אם מפאת סודיותה או דחיפותה לא ניתן להציגה וזאת באישור שר החוץ ושר המשפטים.
372

עריכות