לדלג לתוכן

משורה (יחידת מידה) – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
== שיעור המשורה ==
בשיעור הלוג ישנם כמה שיטות, בתלמוד (במסכת בבא בתרא פט ב) מבואר שמשורה היא אחת מ36 ב[[לוג (יחידת מידה)|לוג]]. אמנם במקום אחר בתלמוד (בבא מציעא סא ב) שמידת המשורה היא אחד מ33 בלוג, אכן במסורתב[[מסורת הש"ס]] הגיה שם כפי הנוסח בבא בתרא אחד מ36 בלוג.
 
{{הערה|תלמוד, בבא בתרא פט ב. אמנם בתלמוד במסכת בבא מציעא סא ב הגירסא היא אחד מ33 בלוג, וב[[מסורת הש"ס]] הגיה כנוסח המופיע במסכת בבא בתרא.}}
אמנם דעת [[רמב"ם|הרמב"ם]] ששיעור המשורה הוא אחד מ33 בלוג, כפי גירסת הבבלי במסכת בבא מציעא.{{הערה|היד החזקה, הלכות גניבה פרק ח הלכה ז.}}
 
{{הערה|היד החזקה, הלכות גניבה פרק ח הלכה ז.}}
דעה שלישית קרובה לדעת הרמב"ם הובאה בספר [[שיטה מקובצת]] בשם ספר די העובדים לרבי [[אברהם בן הרמב"ם]], שהמשורה היא רובע שמינית הלוג, והוא 32 מלוג.
 
== שיעורה במידות זמנינו ==