Difference between revisions of "דבורת הדבש"

Jump to navigation Jump to search
(→‎יעילות ההאבקה: הגהה, ניסוח)
 
== יעילות ההאבקה ==
מכיוון שדבורים הן המאביק העיקרי של צמחי בר רבים, הצלחתם הרבייתית של הפרחים צפויה להיות מושפעת מנוכחות ופעילות של דבורת הדבש כמו גם דבורים אחרות.
 
במרבית המקרים במעוף איסוף צוף ואבקה הדבורה מבקרת מין אחד של צמח. נאמנות זו של דבורת הדבש למקור מזון זמין גורמת לכך שעיקר העברת האבקה היא במידה רבה קונספציפית כלומר בין פרחים של צמחים בני אותו המין ולא בין מינים זרים, תכונה המועילה גם לצמחים המבוקרים. אך גורמת לכך שמגוון מיני הפרחים המבוקרים נמוך יחסית.
בכל מעוף איסוף צוף ואבקה הדבורה מבקרת מין אחד של צמח.
 
בעייתיות בהאבקה על ידי דבורת הדבש נובעת מכך שאחוז גבוה של גרגרי אבקה הנאסף על-ידי דבורי הדבש מובא לכוורת, ויוצא מ- 'שוק האבקה' ולכן קטן מספר גרגרי האבקה המועבר מצמח לצמח במסגרת אותו המין. בדומה לדבורים גדולות, גם דבורי דבש נוהגות לשדוד צוף מפרחים שהגישה אליהם קשה ללא ביצוע האבקה. הסיבה לכך היא שבין הצמחים קיים מגוון רחב של פרחים בגדלים שונים בעוד שדבורת הדבש בעלת גודל בינוני. לכן קורה שהיא מבקרת בפרחים מבלי להפעיל את מנגנון ההאבקה, אבל תוך הרחקת המאביקים הטבעיים.<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.
נאמנות זו של דבורת הדבש למקור מזון זמין גורמת לכך שעיקר העברת האבקה היא במידה רבה קונספציפית כלומר בין פרחים של צמחים בני אותו המין ולא בין מינים זרים, תכונה המועילה גם לצמחים המבוקרים.
 
אך גורמת לכך שמגוון מיני הפרחים המבוקרים נמוך יחסית.
 
בנוסף, אחוז גבוה של גרגרי אבקה הנאסף על-ידי דבורי הדבש מובא לכוורת, ויוצא מ- 'שוק האבקה' ולכן קטן מספר גרגרי האבקה המועבר מצמח לצמח במסגרת אותו המין.
 
בדומה לדבורים גדולות, גם דבורי דבש נוהגות לשדוד צוף מפרחים שהגישה אליהם קשה ללא ביצוע האבקה. הסיבה לכך היא שבין הצמחים קיים מגוון רחב של פרחים בגדלים שונים בעוד שדבורת הדבש בעלת גודל בינוני. לכן קורה שהיא מבקרת בפרחים מבלי להפעיל את מנגנון ההאבקה, אבל תוך הרחקת המאביקים הטבעיים<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.
==היעלמות דבורים מכוורותיהן==
{{הפניה לערך מורחב|ערך=[[הפרעת התמוטטות המושבה]]}}
8

edits

Navigation menu