לדלג לתוכן

אידיאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון – הבדלי גרסאות

 
הספר מורכב מארבעה חלקים:
#רקע תאורטי - מציג את ארבעת המודלים המרכזיים שפותחו לניתוח של קבלת החלטות בבתי משפט: המודל הלגאלי, המודל האטיטודונלי, מודל הבחירה הרציונלית והגישה הנאו-מוסדית. במבוא מובהרות הפרדיגמות המחקריות שמהן נובע כל מודל והביקורות המרכזיות עליו ומוסברים המודלים ששימשו בסיס לספר.
#השערות המחקר ושיטת המחקר - מוצגות שתי השערות מחקר לגבי קבלת החלטות בבית המשפט הישראלי: האטיטודונלית והנאו-מוסדית.
#ממצאים אמפיריים -
#סיכום והשוואה בין תוצאות המחקר -
36,793

עריכות