לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "הדלקת הנרות במקדש"

מ (←‏השמן: ניסוח)
 
==סדר ההדלקה==
הטיפול בנרות והכנתם להדלקה הם חלק מרכזי במצווה, ובמובן מסוים אף חשוב מן ההדלקה עצמה: בניגוד להטבת הנרות, הנעשית על ידי [[כהן]] בלבד, הדלקת המנורה יכלה להיעשות על ידי אדם שאינו כהן, כל עוד הוא אינו נכנס להיכל.{{הערה|[[משנה תורה לרמב"ם]], הלכות ביאת המקדש, פרק ט', הלכה ז'. לדעת [[הראב"ד]] שם, הדברלכתחילה אסוראין לכתחילהלעשות כך.}}
 
הדלקת הנרות והטיפול בהם נעשו בבוקר ובערב; בערב הודלקו כל הנרות עם כמות שמן של חצי [[מידות ומשקלות תורניים#לוג, רובע|לוג]] בכל נר, כמות המספקתשמספיקה גם ללילות החורף הארוכים, ובבוקר היו מדליקים מחדש במידת הצורך את שני הנרות המזרחיים,{{הערה|את הנרות הדליקו שוב במידה והם כבו. היו מדליקים את שני הנרות מכיוון שהנר השני ממזרח היה צריך להיות דלוק תמיד, כדברי הפסוק {{הדגשה|להעלת נר תמיד|ויקרא כד ב|ספר ויקרא, פרק כ{{תנ"ד, ך|ויקרא|כד|ב'}}}} ובכדי שלא לדלג על הנר המזרחי ביותר ולפחות מכבודו הדליקו גם אותו.}} לפני ההדלקה מחדש, היו מוסיפים לנרות שמן ומסירים את האפר מהפתילה. באותה הזדמנות היו מנקים ומחליפים את הפתילה והשמן לנרות האחרים שכבר כבו. אם כל הנרות כבו היו מדליקים אותם מחדש מ[[אש]] [[מזבח העולה]]. הדלקת כלעבודה שבעתזו הנרותנקראת הייתה נעשית רק בערב.{{הערה|"[[משנההטבת הנרות]]", והיא התקיימה כחלק מ[[מסכתהעבודה תמידבמקד|העבודה היומית במקדש]], פרקלאחר ג',זריקת משנה ח'. על פי פירושדם [[עובדיהקרן מברטנורההתמיד|תמיד של שחר]].}}
הדלקת כל שבעת הנרות הייתה נעשית רק בערב, והיא הייתה העבודה האחרונה שנעשתה במקדש.{{הערה|[[משנה]], [[מסכת תמיד]], פרק ג', משנה ח'. על פי פירוש [[עובדיה מברטנורה]].}}
 
==נר התמיד==