לדלג לתוכן

תחשיב הפרדיקטים – הבדלי גרסאות

פיזור הערפל
(מה זה מערכת פורמלית? האם הכוונה ל"מבנה שפתי בתקנון לוגיקה מתמטית?" קישור פנימי נדרש. כמו כן, ישנה בקשת הבהרה נוספת שטרם זכתה להתייחסות. תודה.)
(פיזור הערפל)
ב[[לוגיקה]] וב[[לוגיקה מתמטית]], '''תחשיב פרדיקטים מסדר ראשון''' הוא [[מערכת פורמלית]] לטיפול ב[[פסוקבפסוקים (לוגיקה)|פסוק]]ים שהמבנה הבסיסי שלהם כוללהכוללים פרידקט אחד או יותרפרידקטים (פרדיקט הוא [[נשוא]], או תכונה, ובשפה המתמטית - [[יחס (תורת הקבוצות)|יחס חד-מקומי]]). ב[[שפה מסדר ראשון]] חלים הפרדיקטים החליםוהמשתנים על אובייקטים, אובלבד. לעומת זאת ב[[שפה מסדר שני]] פרדיקטים יכולים לחול על משתניםפרדיקטים שערכיהםאחרים הםו[[כמת אובייקטים(לוגיקה מתמטית)|כמתים]] יכולים לחול על פרדיקטים.{{ש}}
במתמטיקה תחשיב הפרדיקטים מופיע כ[[שפה מסדר ראשון]] או כ[[שפה מסדר שני]].{{ש}}
בתחשיב פרדיקטים מסדר ראשון, פרדיקט הוא פונקציות המחזירה ערך בוליאני (אמיתי או שקרי) עבור אובייקטים מסוימים או עבור משתנים מסוימים.{{ש}}
בתחשיב פרדיקטים מסדר גבוה יותר{{הבהרה|באותה פסקה בדיוק כתוב "במתמטיקה תחשיב הפרדיקטים מופיע כ[[שפה מסדר ראשון]] או כ[[שפה מסדר שני]]"; אם כך, אינני יודע למה נכתב "מסדר גבוה יותר" ולא פשוט "מסדר שני" - כלומר, למה התווספה טרמינולוגיה מיותרת לכאורה}}, פרדיקטים יכולים לחול על פרדיקטים אחרים ו[[כמת (לוגיקה מתמטית)|כמתים]] יכולים לחול על פרדיקטים.
 
==הצרנה של פסוקים יסודיים==