לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "שירת הלויים"

 
== שירה על היין ==
שירת הלויים שנאמרה על הקרבנות, נאמרה רק בשעת [[ניסוך היין]], גםשל במקרהקרבן והנסכיםתמיד הובאושל לאחרשחר כמהושל ימים,קרבן ממתיניםתמיד עםשל השירהבין עדהערבים שיביאוםושל קרבן מוסף, וכך אמרו בתלמוד: {{ציטוטון| אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין שאין אומרים שירה אלא על היין|{{בבלי|ערכין|יא|א}}}}.
 
== כלי השיר ==
משתמש אלמוני