הבדלים בין גרסאות בדף "רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה"

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הסבר על הנושא
(הסבר על הנושא)
{{עריכה|נושא=יהדות}}
{{הגבלת תוכן עניינים|רמה=2}}
'''[[מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה|מידות, שיעורים ומשקלות]]''' משמשים בתחומים [[הלכה|הלכתיים]] רבים. למדידת שיעורים אלו במידות של ימינו ישנן כמהשתי שיטות עיקריות:
 
* '''שיטת רב [[אברהם חיים נאה]]''' (הגר"ח נאה) - מבוססת על שיטת ה[[רמב"ם]] שאחריו נמשכו שאר הפוסקים הספרדים, כולל מרן ה[[שולחן ערוך]] והגאון [[החיד"א]], מנהג [[ירושלים]] ו"מנהג העולם" בלשון ה[[משנה ברורה]]{{הערה|בסימן רע"א סעיף יג.}}. הרמב"ם הציג את שיעורי הנפח ביחידות של מטבע ה[[דרהם]]{{אנ|Dirham}}, והרב חיים נאה מצא שמשקלו הוא 3.2 גרם, ומשתיקת הפוסקים הסיק שזה היה משקלו גם בזמן הרמב"ם (שיעורי תורה, סימן א', סעיף ג). גם הרב [[עובדיה יוסף]] מצדד בשיטה זו, אם כי לדבריו שיעור הדרהם הוא 3 גרם בדיוק.
* '''שיטת [[החזון איש]]''' - מבוססת על מדידת [[הנודע ביהודה]] לשיעור הרביעית{{הערה|בספר "ציון לנפש חיה"(צל"ח)}}, על פי התחשיב של הגמרא{{הערה|{{בבלי|פסחים|קט|א}}}} המבוסס על שיעור האצבע מתוך הנחה שהיא נמדדת ברוחב, ולפי מדידת החזון איש שיעורה הוא 2.4 סנטימטרים. ההפרש של 20% בשיעור האורך משמעותו כמעט הכפלה של מידות הנפח, ומכאן הסיק הנודע ביהודה שהביצים קטנו למחצית מגודלן בזמן חז"ל, ויש להניח שהביצים בגודל כפול לשם חישוב השיעורים. הורו כדבריו [[החתם סופר]]{{הערה|שו"ת או"ח קכ"ז.}}, הגר"א{{הערה|[[מעשה רב]], סימן ע"ד וק"ה.}}, רבי [[חיים מוולוז'ין]]{{הערה|שערי רחמים - מנהגי הגר"א ז"ל, אות קס"ה.}} ועוד מספר קהילות בגולה{{הערה|[[יעקב ישראל קניבסקי|הקהילות יעקב]] בהקדמה לספר שיעורין של תורה)}} וכן נוהג הרב [[חיים קנייבסקי|חיים קניבסקי]].
*
* '''שיטת הדרהם הקטן''' (כפי שמופיעה בטבלאות וההגדרות להלן) - מתבססת על התאמת שיעור שיטת רב חיים נאה לכך שמטבעות הדרהם הקדומים שנמצאו הם קטנים יותר ומשקלם כ- 2.8 גרם{{הערה|מידות ומשקלות של תורה, מידות ושיעורי תורה, "מאור ישראל" (פסחים מח.), "הליכות עולם" חלק א' ע"מ רצא, הליכות שלמה ח"ב עמ' צ').}} ולפיכך יש להפחית 5% ממידות האורך של הגר"ח נאה.
המחלוקת ביניהם מבוססת על סתירה בחישובים שמצא הנודע ביהודה בין שיעור הגודלים לשיעור הנפח של הזיתים והביצים.
 
זאת אומרת, ניקח לדוגמא מקוה, יש לו שני שיעורים. שיעור אחד, אמה על אמה ברום שלוש אמות. שיעור שני, ארבעים סאה. שני השיעורים מוכרחים להיות תואמים. אולם אם נערוך בדיקה, ובשביל להגיע למידת אמה מדויקת, נחלק את האמה לטפחים, ואת הטפח לאגודלים. בכל אמה יש שישה טפחים, ובכל טפח יש ארבעה אגודלים. זאת אומרת, שבאמה יש עשרים וארבעה אגודלים. גודל אגודל ממוצע, על פי בדיקה שערך הנודע ביהודה הוא 2.4 ס"מ. אם נחשב את הנפח של מקוה כזה, נחלק לארבעים נגיע לשיעור של סאה. נחלק את התוצאה במאתיים שמונים ושמונה ונגיע לשיעור כזית כפול מהזית שלנו. התירוץ של הנודע ביהודה הוא, שהזיתים נתקטנו. והתירוץ של הרא"ח נאה שהאנשים גדלו.
 
*ישנה שיטה נוספת, פחות מקובלת שמכונה '''שיטת הדרהם הקטן''' (כפי שמופיעה בטבלאות וההגדרות להלן) - מתבססת על התאמת שיעור שיטת רב חיים נאה לכך שמטבעות הדרהם הקדומים שנמצאו הם קטנים יותר ומשקלם כ- 2.8 גרם{{הערה|מידות ומשקלות של תורה, מידות ושיעורי תורה, "מאור ישראל" (פסחים מח.), "הליכות עולם" חלק א' ע"מ רצא, הליכות שלמה ח"ב עמ' צ').}} ולפיכך יש להפחית 5% ממידות האורך של הגר"ח נאה.
 
ברשימות שלהלן, המידות ממוינות לפי גודלן, מהקטנה לגדולה (וכשיש מחלוקת - על פי הפסיקה המקובלת). למידות המסומנות בכוכבית בטבלה ישנן גרסאות שונות (או מחלוקות בפירושן) המובאות בפירוט לאחר הטבלה. ב"הגדרה הלכתית על פי יחידה אחרת" - הערך ראשון הוא מגדיר עיקרי והשאר מגדירים משניים/נגזרים, או, קירובים מדויקים מקובלים.
139

עריכות

תפריט ניווט

מרחבי שם

גרסאות שפה