לדלג לתוכן

הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
{{מקורות|רמה=מחפש}}
'''הנהלת חשבונות חד-צִדית''' היא שיטה לביצוע [[הנהלת חשבונות]] במסגרתה נרשמות תנועות רק מ"צד אחד" של הפעילות הפיננסית - ההכנסות וההוצאות, אשר נותנת מידע רק על רווח והפסד; אופן התקבול או התשלום '''אינם''' נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
במערכת הנהלת חשבונות חד-צדית נרשמות תנועות רק מ"צד אחד" של הפעולות הפיננסית - ההכנסות וההוצאות אשר נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד); אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית אם כי [[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטת [[הנהלת חשבונות כפולה]].
משתמש אלמוני