לדלג לתוכן

ספקא דאורייתא לחומרא – הבדלי גרסאות

 
בדעת ה[[רא"ש]] נחלקו האחרונים{{הערה|1= מקורות [http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=7855&hilite=27a97d61-2242-47f6-98b6-50f14e97bf24&st=%D7%A1%D7%A4%D7%A7+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90+%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90&pgnum=229 כאן].}}.
 
דעתו של [[רש"י]] אינה ברורה. במקום אחד הוא כותב כדעתו של ה[[רמב"ם]]{{הערה|ב{{בבלי|פסחים|מד|ב}}.}}, ובמקום אחר הוא כותב כדעתו של הרשב"א{{הערה|{{בבלי|יבמות|פב|ב}}.}}. אך יש שפירשו{{הערה|1=[http://www.hebrewbooks.org/dtrambam.aspx?hilite=be65bf1c-f88f-4e79-9857-de4a7d6b69a4&st=&hitnum=4 משנת יעקב] על הרמב"ם ספר זרעים הלכות תרומות פרק יג הלכה יד.}}, שבמקום בו הוא מפרש שספק מהתורה לחומרא הוא רק באיסורי מיתה, הסיבה לכך היא מכיוון ששם מפרש את דבריו של אביי, הסבור כך, כאמור לעיל, אך במקומות אחרים מפרש את דעתו של רבא, שההלכה היא כמותו{{הערה|ההלכה היא כרבא תמיד מול אביי, חוץ משישה מקומות המסומנים כ"יע"ל קג"ם".}}
 
===דעות באחרונים===
בספר [[שב שמעתתא]]{{הערה|[[שב שמעתתא]] שמעתתא א פרק ד.}} כתב שנראה שמחלוקת זו האם יש להחמיר מדאורייתא או מדרבנן, היא מחלוקת של [[אביי]] ו[[רבא]] ב[[מסכת חולין]]{{הערה|{{בבלי|חולין|ט|א}}.}}.
 
הרב [[שמעון שקופ]] נקט עמדת ביניים, לפיה התורה לא הזהירה במפורש שיש איסור בספק דאורייתא, אלא ש"מי שחס על נפשו ודאי דראוי לו [על פי] דרך התורה לפרוש מספק איסור", כלומר שיש סוג של חובה רוחנית שקיימת גם בחוסר ציווי מפורש.{{הערה|[[שערי יושר (ספר)|שערי יושר]] א ג}}
דעתו של [[רש"י]] אינה ברורה. במקום אחד הוא כותב כדעתו של ה[[רמב"ם]]{{הערה|ב{{בבלי|פסחים|מד|ב}}.}}, ובמקום אחר הוא כותב כדעתו של הרשב"א{{הערה|{{בבלי|יבמות|פב|ב}}.}}. אך יש שפירשו{{הערה|1=[http://www.hebrewbooks.org/dtrambam.aspx?hilite=be65bf1c-f88f-4e79-9857-de4a7d6b69a4&st=&hitnum=4 משנת יעקב] על הרמב"ם ספר זרעים הלכות תרומות פרק יג הלכה יד.}}, שבמקום בו הוא מפרש שספק מהתורה לחומרא הוא רק באיסורי מיתה, הסיבה לכך היא מכיוון ששם מפרש את דבריו של אביי, הסבור כך, כאמור לעיל, אך במקומות אחרים מפרש את דעתו של רבא, שההלכה היא כמותו{{הערה|ההלכה היא כרבא תמיד מול אביי, חוץ משישה מקומות המסומנים כ"יע"ל קג"ם".}}
 
==כללי ספק מדאורייתא==
137

עריכות