לדלג לתוכן

חלוקת פולינומים – הבדלי גרסאות

</li>
 
הפולינום שהתקבל מעל לקו האופקי הוא המנה <math>Q(x)=x^2 + x + 3</math> והפולינום, במקרה זה ממעלה 0{{הערה|ניתן להתייחס לכל מספר קבוע שאיננו אפס כאל פולינום ממעלה 0.}}, שנותר אחרי הפעולה האחרונה, הוא השארית <math>R(x)=5</math>. לכן, קיבלנו כי <math>\underbrace{x^3 - 2x^2 - 4}_{P(x)} = \underbrace{(x-3)}_{D(x)}\,\underbrace{(x^2 + x + 3)}_{Q(x)} +\underbrace{5}_{R(x)}</math>.
 
==שימושים==