לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "המוציא מחברו עליו הראיה"

מ (ויקיזציה)
על פי ההלכה "התובע דבר, שהוא בחזקת הנתבע צריך להביא הוכחה לדבריו"<ref>אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'המוציא מחברו עליו הראיה'.</ref>, כלומר חובת ההוכחה היא על התובע דבר שבחזקת אחר. ה[[תנאים]] לומדים כלל זה מן המקרא "ושפטתם צדק, צדק בצדקו תובע ומביא ראיות"<ref>ספרי על דברים א טז.</ref>. ה[[תוספתא]] מביאה מקרה הממחיש את הכלל:
 
{{ציטוט|תוכן=שנים אוחזין בטלית, זה נוטל עד מקום שתפוס וזה נוטל עד מקום שתפוס. במה דברים אמורים בזמן שהיו שניהם תפוסין בה, אבל אם היתה בידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה|מקור=תוספתא, בבא מציעא פ"א, ה"א (מהדורת ליברמן)}}מדובר במקרה בו אדם מחזיק בטלית, ואדם אחר טוען כי אותה טלית שלו היא. האחרון הוא זה שצריך להביא הוכחה כי אותה טלית שייכת לו.<ref>אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'המוציא מחברו עליו הראיה'.</ref>