לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "המוציא מחברו עליו הראיה"

# ספק ירושה - במקרה שיורש אחד מחזיק בירושה ושאר היורשים אמורים לקבל גם הם מהירושה, היורש שאצלו מוחזק הממון הוא זה שצריך להביא ראיה, ולא שאר היורשים אשר לא מחזיקים בדבר.<ref>תוס' יבמות לז ב ד"ה וממון.</ref>
# [[ברי ושמא|התובע טוען ברי והנתבע שמא]] - חלק מהאמוראים אומרים שיש לפעול לפי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה", ויש שאומרים שיש ללכת לפי דעת סומכוס ולחלק.<ref>ע"ע ברי ושמא כרך ד. תוס' כתובות יב ב ד"ה רב הונא, ובמשנה בבא מציעא צז א בברי ושמא לסומכוס שזכה בגדול הרי זה כשיש עסק שבועה ביניהם עי"ש בגמ'.</ref>
# כשהנתבע הוא אדם אלים ותקיף - הוא זה שצריך להביא ראיה ולא התובע.<ref>{{הערה|{{בבלי|כתובות |כז |ב}}.</ref>}}
 
== "המוציא מחברו עליו הראיה" במשפט האזרחי ==
1,828

עריכות