לדלג לתוכן

הבדלים בין גרסאות בדף "ועדת חקירה ממלכתית (ישראל)"

מ
שוחזר מעריכות של 2A02:6680:2131:8BC8:FF18:E0E7:1EC1:9F8B (שיחה) לעריכה האחרונה של 85.250.137.162
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד שוחזרה
מ (שוחזר מעריכות של 2A02:6680:2131:8BC8:FF18:E0E7:1EC1:9F8B (שיחה) לעריכה האחרונה של 85.250.137.162)
[[קובץ:Israel_supreme_courtDSCN1143.JPG|שמאל|ממוזער|250px|אולם הדיונים של ועדות החקירה הממלכתיות בבית המשפט העליון]]
ב[[ישראל]], '''ועדת חקירה ממלכתית''' היא [[ועדה ציבורית]] שהוקמה על-פי החלטה של [[ממשלת ישראל]] או בהחלטה של [[הוועדה לענייני ביקורת המדינה]] של [[הכנסת]], ומונתה על ידי [[נשיא בית המשפט העליון]], לשם בירורו המעמיק של נושא הנמצא במרכז סדר היום הציבורי. הממשלה יכולה להורות על מינוי ועדת חקירה ממלכתית בכל עת. [[הוועדה לענייני ביקורת המדינה]] יכולה להורות על מינוי כזה רק בעקבות דיון בדוח של [[מבקר המדינה]].
 
ועדות חקירה מוקמות בדרך-כלל בעקבות לחץ ציבורי, אולם לעיתים הממשלה מעדיפה להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שלא תואשם ב"טיוח" של מחדלים.
 
על-פי פסק דין של [[בג"ץ]], הממשלה חייבת לדון בהמלצות ועדת החקירה הממלכתית בצורה מעמיקה וממצה, אולם אין היא חייבת לקבל את ההמלצות. לעיתים קרובות יש התנגדות בממשלה להמלצות של ועדת חקירה ממלכתית, אולם נכון לתחילת 2021, אף ממשלה לא התעלמה מהמלצות של ועדת חקירה ממלכתית. עם זאת, לא תמיד קוימו המלצות הוועדה במלואן.
 
== חוק ועדות חקירה ==
ועדת חקירה ממלכתית מתמנה ופועלת בהתאם להוראותיו של {{סחפ|חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968}}. קודם לחקיקתו של חוק זה פעלו ועדות חקירה, (כגון [[ועדת פרומקין]] בראשות השופט [[גד פרומקין]] שהוקמה בשנת 1950 כדי לבחון את נושא [[החינוך האחיד]]) לפי [[פקודה (חיקוק)|פקודת]] ועדות חקירה.
 
על-פי החוק, ישנם שני מסלולים להקמת ועדת חקירה ממלכתית:
* {{סחפ|חוק ועדות חקירה}}, המסמיך את הממשלה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועל ניסוח כתב מינוי לוועדה. בכתב המינוי של הוועדה נקבעים תחומי פעולתה, כלומר העניינים שיהיו נושאי החקירה. מרגע שהתקבלה ההחלטה בממשלה ונוסח כתב המינוי, הממשלה אינה רשאית עוד להתערב בהרכב הוועדה או בסדרי עבודתה.
* {{סחפ|חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958}}, מסמיך את [[הוועדה לביקורת המדינה]] להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, בעקבות הגשת דו"ח של [[מבקר המדינה]]. החלטה זו מתקבלת על פי הצעת המבקר או מיוזמתה של הוועדה. מבחינת הממשלה המכהנת מסלול זה עדיף פחות, מכיוון שאז הוועדה לביקורת המדינה מנסחת את כתב ההסמכה של ועדת החקירה ולא היא. בתחילה היה זה מסלול משני ופחות מקובל, ועד שנת 2008 הוקמה ועדה אחת בלבד במסלול זה - [[ועדת בייסקי]] לבדיקת ויסות מניות הבנקים (1985). אולם שלוש הוועדות שהוקמו מתחילת 2008: ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה, בראשות השופטת בדימוס [[דליה דורנר]], ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל, בראשות השופט [[דן ביין]], וועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון (ועדת מצא), הוקמו על בסיס חוק מבקר המדינה.
 
בשני המקרים הסמכות להחליט על הרכב הוועדה היא בידי נשיא בית המשפט העליון. ועדת חקירה ממלכתית פועלת כמעין בית משפט בהרכב מורחב. לפיכך יש בה לפחות שלושה חברים, או מספר אי-זוגי גדול יותר של חברים (כדי שתמיד ייווצר רוב במקרה של חילוקי דעות). יו"ר הוועדה הוא [[שופט]] של [[בית המשפט העליון]] או שופט של [[בית משפט מחוזי]] או שופט כאמור שיצא לגמלאות או שפרש.
 
הוועדה מוסמכת לזמן עדים ולכפות עליהם להשיב לשאלותיה. היא רשאית לכפות על רשויות המדינה ועל אזרחים למסור לה חומר שעשוי לסייע לה בחקירה, גם חומר חסוי. עם זאת, הוועדה אינה חייבת לנהוג לפי סדרי הדין ו[[דיני הראיות]] הנהוגים ב[[בתי המשפט בישראל]]. בנוסף אין אפשרות להשתמש בחומר הנאסף על ידי הוועדה כראיה במשפט פלילי. מטרת ההגבלה הזו היא למקד את עבודתן של ועדות חקירה בהיבטים הציבוריים ולאו דווקא הפליליים של האירועים הנחקרים, וכדי להסיר חשש מחברי ממשלה שמחליטים על הקמת הוועדה, או מאזרחים המעידים בפניה, כי הם עלולים לעמוד לדין פלילי בעקבות החקירה.
 
== תפקידן של ועדות חקירה ==
ועדות חקירה אמורות לחקור נושא שנמצא תחת פיקוחה ואחריותה של הממשלה בפני הכנסת. חוק ועדות חקירה מציין שאם ראתה הממשלה שקיים עניין בעל חשיבות ציבורית חיונית באותה שעה, היא רשאית לבחון אותו באמצעות ועדה שתגיש לה דין וחשבון. ההחלטה לגבי קיום האינטרס הציבורי נתונה בידי הממשלה והיא זו שתצטרך לגבש דעה בנושא כשיוגשו המסקנות{{הערה|שם=gal|1=[[יצחק גל נור]], '''ועדות חקירה כאמצעי לקבלת החלטות בידי הממשלה''', נתיבי ארגון ומנהל, אפריל 1973, עמ' 323-332}}. במחקרו המקיף של עו"ד ד"ר אביגדור קלגסלבד על ועדות חקירה ממלכתיות, הוא הדגיש כי "אחת ממטרותיה העיקריות של החקירה הממלכתית היא השבת האמון הציבורי ברשות המבצעת."{{הערה|1=אביגדור קלגסבלד, ועדות חקירה ממלכתיות (נבו, 2001), עמ' 22. }} משמעות העניין היא, כפי שמוסבר בהרחבה בעבודת הדוקטורט של נדב מולצ'דסקי, שוועדות חקירה חותרות לגבש נראטיב לאומי על מושא החקירה שלהן{{הערה|1=Nadav G. Molchadsky (2015), ''History in the Public Courtroom: Commissions of Inquiry and Struggles over the History and Memory of Israeli Traumas'' (Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles).) }}. הוועדות לוקחות אפוא חלק חשוב ומרכזי, לעיתים ראשוני, במאבק על עיצוב העבר הלאומי. ההיסטוריה של ועדות החקירה הממלכתיות מלמדת שרבות מהן למעשה לא הצליחו להשיב את אמון הציבור ברשות המבצעת{{הערה|1=נדב מולצ'דסקי, [https://www.the7eye.org.il/415675 ועדות לחוד וציפיות לחוד], ''העין השביעית'', 11 מאי, 2021}}.
 
ועדת חקירה גם עוזרת בטיהור האווירה הציבורית, אף על פי שייתכן שאת הנושא שבטיפול הוועדה ניתן היה לחקור באמצעים אחרים, ואולי אף יותר יעילים, כגון צעדים משמעתיים, בירור פנימי או חקירה של מבקר המדינה{{הערה|שם=gal}}.
המתנגדים להגשת מסקנות והמלצות בדוח הסופי של הוועדות טוענים כי תפקידה של הוועדה הוא ביסודו בירור עובדתי בלבד של נושא החקירה. הוועדה היא גוף מקצועי וההמלצות שייכות לתחום הפוליטי וראוי שגוף פוליטי יכריע בהם. קביעת ההמלצות עלולה לפגוע בזווית הראיה הנייטרלית והמקצועית של הוועדה. בצרפה המלצות עלולה הוועדה לנכר חלק מהציבור.
 
דעות שונות הושמעו בשאלה האם הממשלה חייבת לבצע המלצות של ועדת חקירה ממלכתית. פרופ' [[יצחק זמיר]] טען שבהחליטה להקים ועדת חקירה, מסכימה הממשלה מראש למלא אחר מסקנותיה ועל כן הממשלה מחויבת לשקול את ההמלצות לגופן, ורק מקרים נדירים וטעמים יוצאים מן הכלל עשויים להצדיק דחיית ההמלצה. לעומת זאת, [[אביגדור קלגסבלד]] טען שהממשלה אינה מחויבת להמלצות של ועדת חקירה כשם שהיא אינה חייבת להקים ועדת חקירה מלכתחילה וכי לוועדת חקירה אין כל עדיפות במומחיות ובמעמד על-פני הממשלה בהסקת מסקנות ושלא ראוי שהממשלה תישא באחריות משותפת להחלטות ולפעולות הנכפות עליה{{הערה|{{פס"ד עליון|קישור=10092230.m20|סוג=בג"ץ|עותר=התנועה למען איכות השלטון בישראל|משיב=ראש הממשלה}}, סעיף 22}}.
 
== ועדות חקירה ממלכתיות שהוקמו בישראל ==
מאז נחקק חוק ועדות חקירה ממלכתיות בשנת 1968, הוקמו על-פיו 15 ועדות חקירה ממלכתיות מכוח החלטת ממשלה, ו-4 ועדות הוקמו על-פי חוק מבקר המדינה מכוח החלטת הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת (מסומנות בכוכבית).
 
החל מ[[שנות ה-70 של המאה ה-20|שנות ה-70]] התקיימו בכל עשור 5-3 ועדות חקירה ממלכתיות, אולם ב[[העשור השני של המאה ה-21|עשור השני של המאה ה-21]], חדלו ועדות אלו לקום, בין השאר לאחר שבשנת 2011 ביטל ראש הממשלה [[בנימין נתניהו]] את [[ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה|ועדת השרים לענייני ביקורת המדינה]] האחראית על הטיפול בדו"חות ביקורת ממשלתיים, והעביר את הטיפול בדו"חות אלו לאחריות [[משרד ראש הממשלה]], שבפועל בחר שלא ליישם מאז ועד סוף כהונתו בשנת 2021, אף הצעה לוועדת חקירה ממלכתית<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://shakuf.press/mevaker/chapter6/|הכותב=|כותרת=כך שותקה הביקורת על הממשלה בעשור האחרון|אתר=[[שקוף - גוף התקשורת של הציבור]]|תאריך=}}</ref>. לאחר חילופי השלטון, הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לראשונה מאז 2009<ref>{{קישור כללי|כתובת=https://www.ynet.co.il/news/article/Bygr5YniO|כותרת=אחרי 52 ימים: הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לטרגדיה במירון|אתר=www.ynet.co.il|תאריך=2021-06-20|שפה=he|תאריך_וידוא=2021-06-20}}</ref>.
 
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"