לדלג לתוכן

הוועדה הבינלאומית למונומנטים ולאתרים – הבדלי גרסאות

מ
עבודתה של העמותה מתבצעת באמצעות ‘ראשי תחומים‘ המקבילים לראשי הועדות המדעיות בחו”ל ואחראים להוביל קשת של פעילויות, ימי דיון, סיורים וניירות עמדה בתחום אחריותם, לצד ייצוג איקומוס ישראל בוועדות המדעיות הבינלאומיות בחו”ל. זהו הכלי המרכזי לעבודת הארגון ולהעברת מידע מקצועי בין מומחים מובילים בעולם בתחום השימור.
 
בנוסף, איקומוס ישראל עורכת פעילויות, כנסים, הרצאות וסיורים באופן קבוע. במאמץ לקדם ולהעמיק את השיח המקצועי עורכות הוועדות המדעיות מפגשים הכוללים הרצאות ודיונים בנושאים מקצועיים תוך שימת דגש על אופן היישום בארץ. איקומוס לוקחת חלק בכנסים המשותפים לגופים העוסקים בשימור, הוועד הישראלי לאונסקולאונסק"ו, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים הלאומיים והמועצה לשימור אתרים. בניסיון להרחיב את קהל המתעניינים בנושא השימור בארץ, פותחת ומזמינה איקומוס לחלק גדול מפעילויותיה גם את הקהל הרחב.